Comunitatea romanilor din UK

Acte necesare calatoriilor in strainatate

In strainatate actele de care aveti nevoie sunt:
Asigurativa ca aveti asupra dvs urmatoarele documente inainte de a face o calatorie in strainatate:
• Buletinul/cartea de identitate sau pasaportul valabil minim 6 luni
• Biletul de calatorie
• Asigurarea medicala (optional)
In cazul in care calatoriti insotit de un minor, cititi cu atentie informatiile de mai jos.
Privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali potrivit articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, .
Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.
In urmatoarele cazuri este permisa iesirea din tara a cetatenilor romani minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora:
1. Minorului care este inscris in documentele de calatorie ale ambilor parinti si calatoreste in strainatate insotit de acestia.
2. Minorului care este titular al unui document de calatorie individual si calatotrete cu ambii parinti in strainatate insotit de acestia.
3. Minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste in strainatate insotit de ambii parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acestia.
4. Minorului care este inscris in pasaportul unui parinte si calatoreste in strainatate impreuna cu acesta.
5. Minorului care este titular al unui pasaport individual si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti.
6. Minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acesta numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte, din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau in statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia; fara a mai fi necesara declaratia celuilalt parinte, numai daca parintele insotitor face dovada faptului ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau face dovada decesului celuilalt parinte;
Documente doveditoare ale decesului sunt:
• Certificat de deces, valabil si cu putere doveditoare pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;
• Hotarare judecatoreasca de declarare a mortii, ramasa definitiva, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;
comunicare oficiala primita prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civila.
Declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut nu este necesara, daca insotitorul face dovada in acest sens, cu exceptia cazului in care ambii parinti se afla in aceasta situatie, cand este obligatorie declaratia reprezentantului legal al minorului.
Minorului care este titular al unui pasaport individual si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora sau minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu aceasta numai daca persoana insotitoare prezinta: o declaratie a ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate ale insotitorului respectiv, extrasul de cazier judiciar, documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane (poate avea calitatea de insotitor si o persoana anume desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane).
Daca insotitorul face dovada in acest sens nu mai este necesara declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut, cu exceptia cazului in care ambii parinti se afla in aceasta situatie, cand este obligatorie declaratia reprezentantului legal al minorului.
Declaratia si certificatul de cazier judiciar, precum si oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea indeplinirii conditiilor exercitarii dreptului la libera circulatie se pastreaza, in copie, de catre Politia de Frontiera din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat iesirea din tara.
Insotitorul, care calatoreste in strainatate impreuna cu un minor, are urmatoarele obligatii:
– Insotitorul trebuie sa nu abandoneze minorul;
– Insotitorul trebuie sa acorde ingrijire si supraveghere minorului pe toata durata deplasarii;
– Insotitorul trebuie sa nu incredinteze minorul altei persoane decat parintelui, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei prevazute in declaratie ori, in cazuri deosebite, autoritatilor straine competente in domeniul acordarii de asistenta si protectie pentru minori;
sa respecte scopul, ruta si durata deplasarii mentionate in declaratie, cu exceptia situatiei cand exista acordul ulterior al acestora cu privire la schimbarile intervenite;
– Insotitorul in cazul disparitiei minorului pe perioada deplasarii in strainatate, sa anunte de indata autoritatile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum si cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, solicitand eliberarea unei adeverinte in acest sens;
– Insotitorul trebuie sa informeze de indata ce este posibil cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in cazul aparitiei unei situatii obiective de natura sa intrerupa calatoria, sa schimbe ruta, sa depaseasca durata calatoriei indicate de parinti sau de reprezentantul legal;
in cazul in care nu este posibila incredintarea minorului persoanei prevazute in declaratie, sa anunte imediat cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in vederea reunificarii familiale a minorului sau, dupa caz, sa se reintoarca in Romania cu acesta.
Minorul care calatoreste in strainatate insotit de cel putin unul dintre parinti sau de reprezentantul sau legal nu poate fi incredintat de catre acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci cand fata de minor s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale.
Chiar daca sunt indeplinite conditiile mentionate anterior, politia de frontierapoate intrerupe calatoria minorului, in urmatoarele situatii:
Desi in declaratia parintilor sau a reprezentantului legal se mentioneaza ca minorul se va reintoarce impreuna cu acelasi insotitor, acesta fiind cetatean strain nu face dovada faptului ca are dreptul de a se intoarce in Romania;
Insotitorul a savarsit anterior una dintre infractiunile urmatoare, cu exceptia cazului in care a fost reabilitat pentru aceasta infractiune:
• cersetorie;
• omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
• infractiuni privitoare la viata sexuala;
• trafic de migranti;
• infractiuni de terorism;
• lipsire de libertate in mod ilegal;
• sclavie;
• proxenetism;
• infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;
• infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane;
• trafic de tesuturi sau organe umane;
• prostitutie;
Insotitorul este cetatean strain si paraseste teritoriul Romaniei ca urmare a unei decizii de indepartare de pe teritoriul Romaniei, dispusa in conditiile legii, cu exceptia cazului in care este parinte al minorului si exista acordul celuilalt parinte;
Insotitorului sau minorului i-a fost limitat, in conditiile prezentei legi, exercitiul dreptului la libera circulatie in strainatate pentru statul de destinatie ori pentru un stat care urmeaza sa fie tranzitat, in perioada in care urmeaza sa calatoreasca impreuna;
insotitorul nu este persoana careia i-a fost incredintata de catre instanta supravegherea minorului, atunci cand fata de acesta s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale;
Minorul refuza sa iasa din tara, daca a implinit varsta de 14 ani.
Politia de Frontiera Romana permite iesirea din Romania a minorilor, fara prezentarea declaratiei, in urmatoarele situatii:
Daca insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul Romaniei si fara de care viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care urmeaza sa se acorde tratamentul medical respectiv, chiar daca nu exista acordul ambilor parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal;
Daca insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, precum si avizul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, emis in conditiile prevazute in normele metodologice, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte.
In cazul care politistii de frontiera constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 248/2005 pentru ca minorul sa iasa din Romania, vor intrerupe calatoria acestuia.
In situatia in care minorul nu este insotit de cel putin unul dintre parinti, se vor informa acestia, punandu-le in vedere sa il preia de indata ce este posibil.
In cazul in care nu este posibila informarea parintilor, politistii de frontiera vor anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, care va initia procedura aplicabila minorilor neinsotiti, potrivit legii.
O declaratie a parintilor, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui supravietuitor sau a reprezentantului legal trebuie sa cuprinda:
• Ruta urmata pana in statul de destinatie;
• Acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor;
scopul deplasarii;
• Statul sau statele de destinatie;
• Perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria;
• Indicarea faptului daca minorul urmeaza sa ramana in statul de destinatie, caz in care trebuie mentionata persoana careia urmeaza a-i fi incredintat minorul, sau daca urmeaza sa se reintoarca impreuna cu un insotitor, ale carui date de identitate trebuie indicate, in cazul in care acesta este o alta persoana decat cea cu care iese din Romania.
• Datele de identitate ale insotitorului respectiv;
Declaratiile trebuie redactate in doua exemplare si trebuie sa fie autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori, daca au fost date in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.
Un exemplar al declaratiei se pastreaza de catre insotitor, iar al doilea exemplar insoteste pasaportul minorului.
Declaratia si certificatul de cazier judiciar, precum si oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea indeplinirii conditiilor exercitarii dreptului la libera circulatie se pastreaza, in copie, de catre Politia de Frontiera din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat iesirea din tara

Publicitate