Comunitatea romanilor din UK

Casatoria dintre un roman si un strain

Casatoria intre un cetatean roman si un cetatean strain
Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a se putea oficia incheierea casatoriei la Ambasada sau Consulatul roman:
– sa nu fie deja casatoriti;
– barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de 16 ani;
– legea tarii cetateanului strain sa nu prevada un impediment la casatorie.
– sa prezinte documente de identitate valabile (pasapoarte) si dreptul de sedere in Marea Britanie.
Cetateanul roman are nevoid de actele:
• Pasaportul romanesc;
• Certificatul de nastere in original;
• Copie pasapoarte martori
• Cererea de casatorie, semnata la sediul Ambasadei
• Declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;
• O declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca sotul roman a luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.
• Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
– copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;
– certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei
• Carte de identitate sau permis de conducere romanesti valabile; pentru cetatenii romani cu domiciliul in Marea Britanie adresa poate fi probata cu extras de cont bancar, facturi plata energie electrica, telefon, apa.
• Certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; acest certificate este valabil 14 zile de la data emiterii.
Cetateanul strain are nevoie de actele:
• Pasaportul britanic sau pasaportul altui stat cu visa britanica;
• Declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;
• O declaratie scrisa si semnata personal, la un notar public/solicitor din Marea Britanie din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca sotul cetatean strain a luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.
• Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
– copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;
– certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei
• Cererea de casatorie, semnata la sediul Ambasadei
• Certificatul de nastere in original;
• Un certificat de cutuma privind conditiile de forma si de fond ale incheierii casatoriei potrivit legii statului al carui cetatean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, fie de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent al acelui stat in Marea Britanie.
• Dovada a domiciliului in UK (adresa poate fi probata cu carnet de conducere britanic, extras de cont bancar, facturi plata energie electrica, telefon, apa).
• Certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; acest certificate este valabil 14 zile de la data emiterii.
• Un certificat de celibat, eliberat de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui stat in Marea Britanie;
ATENTIE!
Este necesara traducerea pentru actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina, (inclusiv a apostilelor) efectuata la unul din traducatorii autorizati. Lista traducatorilor autorizati de Ambasada se gaseste pe web site-ul Ambasadei.
Actele britanice si cele ale statului de cetatenie vor avea aplicata apostila Conventiei de la Haga.
Pentru actele britanice aceasta este emisa de Foreign And Commonwealth Office – Biroul Legalizari, Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2LG,tel. 020 7008 1111, Fax. 020 7008 1010, http://www.fco.gov.uk/legalisation.
LA CEREMONIA DE CASATORIE TREBUIE SA FIE PREZENTI VIITORII SOTI INSOTITI DE DOI MARTORI, CETATENI ROMANI, ADULTI, CU ACTE DE IDENTITATE VALABILE.

Publicitate