Comunitatea romanilor din UK

Casatoria in Romania

Pentru a se casatori, viitorii soti trebuie sa faca in scris o declaratie de casatorie pe care sa o depuna la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei. Casatoria trebuie sa se faca dupa 10 zile de la data depunerii declaratiei. Cele 10 zile includ atat ziua cand s-a facut declarartia, cat si data oficierii casatoriei. In cazuri exceptionale, cu aprobarea primarului, casatoria se poate oficia si dupa expirarea celor 10 zile, dar nu si la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, adica de 14 zile de la data emiterii lor.
Documentele necesare pentru casatorie

In afara de aceasta declaratie, solicitantii trebuie sa depuna si urmatoarele documente:
• actele de identitate, in original plus copie; actele trebuie sa fie valabile la data depunerii dosarului, dar si la data incheierii casatoriei; cel putin unul dintre solicitanti trebuie sa aiba domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oficiaza casatoria;
• certificatele de nastere, in original plus copie;
• certificatele medicale prenuptiale privind starea de sanatate a celor 2 solicitanti; acest document are un termen de valabilitate de 14 zile de la data emiterii si trebuie sa mentioneze daca persoana se poate casatori sau nu.

Documente in plus in cazul in care sotii sunt straini

In cazul in care ambii soti sunt cetateni straini, la dosarul cu documentele obisnuite de casatorie trebuie adaugate si urmatoarele:
• traducerea si legalizarea certificatelor de nastere ale solicitantilor;
• traducerea si legalizarea actului care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, daca este cazul; acest act trebuie sa cuprinda faptul ca, in conformitate cu legea nationala, sunt indeplinite conditiile de casatorie si ca se pot casatori in Romania;
• dovada sederii in orasul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei.

Documente in plus in cazul casatoriilor anteriore

Daca unul sau ambii solicitanti au avut casatorii anteriore, la dosar trebuie anexate si urmatoarele:
• in cazul unui divort, hotararea de divort definitiva si irevocabila; daca casatoria anterioara s-a incheiat in aceeasi localitate, trebuie depuse 2 exemplare de hotarare judecatoreasca legalizate; daca, in schimb, casatoria anterioara s-a incheiat in alta localitate, este suficient un singur exemplar de hotarare;
• in cazul unui deces, trebuie prezentat certificatul de deces, in original plus copie;
• daca solicitantul are in ingrijire copii din casatoria anterioara, se vor prezenta si certificatele de nastere, in original plus copii.
Viitorii soti trebuie sa fie insotiti la oficierea casatoriei civile de doi martori, cu buletinele de identitate valabile.
In cazul in care unul dintre viitorii soti este cetatean roman cu domiciliul in Italia, actele necesare pentru inregistrarea casatoriei sunt:
• pasaportul romanesc, dar care sa aiba mentionat domiciliul in Italia;
• certificatul de nastere, in original plus copie;
• adeverinta de domiciliu si stare civila de la primaria unde are domiciliul, precum si traducere in limba romana legalizata;
• certificatul medical prenuptial;
• in cazul unei casatorii anterioare, trebuie prezentate actele mentionate mai sus, iar daca aceste acte au fost eliberate de catre autoritatile italiene, ele trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Daca cetateanul roman cu domiciliul in Italia este nascut in Romania si au intervenit schimbari cu privire la numele de familie si prenume precum si in statutul sau civil, trebuie sa solicite, inainte de depunerea declaratiei de casatorie, reglementarea acestor modificari intervenite in satutul sau civil.

Publicitate