Comunitatea romanilor din UK

Casatoria la starea civila in UK

CASATORIA
Pentru înregistrarea căsătoriei dvs. şi viitorul soţ trebuie să vă prezentaţi la autoritatea locală din care faceţi parte, în prealabil, notificaţi insituţia competentă cu privire la intenţia de a vă căsători.
De asemenea trebuie să furnizaţi anumite informaţii personale la data la care faceţi notificarea. Data căsătoriei va fi fixată la aproximativ 16 zile de la data notificării. Taxe se percep atât pentru notificare, cât şi pentru căsătoria propriu-zisa. Cuantumul acestora diferă în funcţie de data şi felul în care doriţi desfăşurarea fericitului eveniment. Puteţi alege sediul autorităţii locale, biserica, o altă instituţie religioasă sau o altă locaţie autorizată pentru desfăşurarea acesteia.
Dacă alegeţi să mergeţi la biserica anglicană, nu mai este necesară notificarea autoritaţii locale, deoarece preotul vă informează cu privire la interdicţiile aplicabile şi condiţia se consideră îndeplinită.
In vederea încheierii căsătoriei trebuie prezentate urmatoarele informaţiile autorităţilor competente
• Documentele cu privire la naţionalitate, identificare şi evidenţa unei /unor căsătorii anterioare trebuie prezentate la data programată în vederea notificării, deoarece procesul înregistrării nu poate fi completat fără prezentarea acestor acte.
• Dvs. şi viitorul soţ trebuie să furnizaţi informaţii şi să prezentaţi acte doveditoare cu privire la numele si prenumele dvs, vârstă şi naţionalitate in momentul in care vă prezentaţi la oficiul de înregistrare civilă. Va trebui să prezentaţi paşaportul, iar în lipsa acestuia, buletinul sau carnetul de conducere, împreună cu un alt document din care să reiasă naţionalitatea dvs.
• Mai trebuie să prezentaţi si dovezi cu privire la adresa la care locuiţi, ca de exemplu facturi de utilităţi sau extrase de cont. Actele la care am făcut referire se prezintă de catre ambii viitori soţi, chiar dacă locuiesc împreună la aceeaşi adresă. Trebuie să informaţi ofiţerul de stare civilă cu privire la ocupaţia pe care o aveţi.
• Daca aţi fost într-o căsnicie anterioară, este necesar să prezentaţi acte din care să reiasă faptul că respectivul mariaj s-a încheiat (hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabila tradusă în limba engleză). Daca fostul soţ a decedat, trebuie prezentat certificatul de deces.
• In cazul in care aveţi mai puţin de 18 ani, trebuie să prezentaţi certificatul de naştere şi consimţământul părinţilor sau al tutorelui, prin completarea unui formular special pus la dispoziţie de către autoritaţi.

Publicitate