Comunitatea romanilor din UK

Concubinajul si partereniatul civil in UK

Concubinajul şi parteneriatul civil
Concubinajul
In Anglia şi Wales există peste 4 milioane de cupluri care trăiesc în concubinaj şi cărora li se asigură protecţie legală în anumite arii de drept. Aceste persoane şi familiile lor au de departe mai puţine drepturi şi obligaţii comparativ cu persoanele care formează un parteneriat civil şi cuplurile căsătorite.
In mod eronat multe persoane consideră că, după câţiva ani de concubinaj, beneficiază de aceleaşi drepturi conferite cuplurilor căsătorite; realitatea este că, în cazul lor, aceste drepturi au o sferă mult mai restrânsă faţă de cei căsătoriţi. In cazul in care formaţi un cuplu şi trăiţi împreună ca atare, există posibilitatea să luaţi anumite măsuri pentru a vă proteja, atât pe dvs, cât şi pe partenerul pe care îl aveţi. De asemenea, exista anumite modalităţi de a minimaliza problemele legale şi financiare care pot apărea în situaţia unei despărţiri sau în cazul în care unul dintre parteneri decedează.
Parteneriatul civil
Cuplurile de acelaşi sex beneficiază de recunoaşterea legală a relaţiei dintre ei. Astfel, aceste cupluri sunt tratate asemenea cuplurilor căsătorite pe o scară largă a chestiunilor legale, incluzând:
• Beneficiile băneşti, tax credits şi child support;
• Taxele, inclusiv taxa de succesiune;
• Beneficiile care decurg din calitatea de angajat;
• Cele mai multe drepturi privitoare la pensii;
• Imigrarea şi naţionalitatea.
• Protecţia împotriva violenţei domestice;
• Obligaţia de a asigurara întreţinerea partenerului civil şi a copilului/copiilor rezultaţi din parteneriatul respectiv;
• Posibilitatea de a aplica pentru responsabilitatea părintească faţă de copilul partenerului civil;
Primul pas pentru înregistrarea parteneriatului civil, îl reprezintă, ca şi în cazul cuplurilor care vor să se căsătorească, notificarea Consiliului local cu privire la intenţia de oficializare a relaţiei dintre parteneri din punct de vedere legal. Ulterior, procesul de înregistrare a parteneriatului civil în registrele de stare civilă, este similar celui care se aplică căsătoriilor.

Publicitate