Comunitatea romanilor din UK

Dreptul romanilor din Irlanda de Nord

Drepturile dvs. în
Irlanda de Nord
Acest ghid a fost conceput pentru a vă ajuta pe dvs., lucrătorul migrant, să înţelegeţi drepturile şi avantajele de care beneficiaţi pe perioada şederii în Irlanda de Nord; în plus, dacă întâmpinaţi probleme în obţinerea acestor drepturi şi avantaje veţi şti de unde să solicitaţi asistenţa necesară. Ghidul include o gamă largă de informaţii de interes atât pentru dvs., cât şi pentru rudele dvs. aflate în Irlanda de Nord. La sfârşitul acestui ghid veţi găsi o listă de contacte utile, cu organizaţii cărora vă puteţi adresa pentru a obţine informaţii suplimentare sau consiliere, sau în cazul în care întâmpinaţi probleme.
Ghidul a fost elaborat de Law Centre (NI) [Centrul Juridic (Irlanda de Nord)] şi Northern Ireland Human Rights Commission (Comisia pentru Drepturile Omului din Irlanda de Nord), cu finanţare de la Office of the First Minister and Deputy First Minister (Biroul Administrativ Central al Adunării Semi-autonome a Irlandei de Nord).
Conţinutul acestui ghid a fost aprobat de departamentele şi agenţiile relevante ale Biroului Administrativ Nord-Irlandez. Acest ghid va fi util şi pentru cei care furnizează servicii, asistă sau consiliază lucrătorii migranţi. Dorim să mulţumim pe această cale Housing Rights Service (Serviciului de Informaţii privind Drepturile Locative) pentru ajutorul oferit la elaborarea secţiunii „Drepturi locative”.
Sperăm ca acest ghid să vă fie de folos, şi că, pe durata şederii în Irlanda de Nord, veţi beneficia de toate drepturile care vi se cuvin. Ghidul este disponibil în următoarele limbi: bulgară, chineză, engleză, letonă, lituaniană, poloneză, portugheză, slovacă, română, rusă şi tetum.
Puteţi descărca exemplare ale acestui ghid şi versiunile traduse, de pe site-urile Web ale următoarelor organizaţii:
Northern Ireland Human Rights Commission (Comisia pentru Drepturile Omului din Irlanda de Nord)
Temple Court, 39 North Street, Belfast BT1 1NA
Telefon: (028) 9024 3987
Fax: (028) 9024 7844 Telefon cu text: (028) 9024 9066
E-mail: information@nihrc.org
Site Web: www.nihrc.org
Law Centre (NI) [Centrul Juridic (Irlanda de Nord)]
124 Donegall Street, Belfast BT1 2GY
Telefon: (028) 9024 4401 Fax: (028) 9023 6340
E-mail: admin.belfast@lawcentreni.org
Site Web: www.lawcentreni.org
Law Centre (NI) Western Area Office [Centrul Juridic (Irlanda de Nord), Biroul regiunii de vest]
9 Clarendon Street, Derry/Londonderry BT48 7EP
Telefon: (028) 7126 2433 Fax: (028) 7126 2343
E-mail: admin.derry@lawcentreniwest.org
Site Web: www.lawcentreni.org
Informaţiile din acest ghid au fost actualizate în Iulie 2011.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
6
Modul de utilizare al ghidului
Informaţiile din acest ghid au fost clasificate pe secţiuni, în funcţie de subiect, pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine drepturile şi avantajele de care beneficiaţi în Irlanda de Nord. Secţiunile nu se doresc a fi rezumate complete ale legislaţiei din domeniu; ele prezintă unele din cele mai frecvente probleme cu care se confruntă lucrătorii imigranţi aflaţi în Irlanda de Nord.
Informaţiile din acest ghid sunt relevante numai pe durata şederii dvs. în Irlanda de Nord. Ele nu sunt valabile în Republica Irlanda, care este guvernată de alte legi. Este de asemenea important să reţineţi că, cu toate că legislaţia din domeniul imigraţiei este aceeaşi pe tot cuprinsul Regatului Unit, este posibil ca alte legi să difere ușor de la o regiune la alta. Prin urmare, vă sfătuim să solicitaţi informaţii adiţionale dacă intenţionaţi să vă mutaţi din Irlanda de Nord în Anglia, Scoţia sau în Ţara Galilor.
Utilizarea ghidului corect
Verificaţi că utilizaț i ultima ediţie a ghidurilor. Această a treia ediţie a fost corectată în iulie 2011. Informaţiile incluse în ghiduri au fost compilate ţinându-se cont de statutul dvs. de imigrant în Regatul Unit; este extrem de important să citiţi informaţia care este relevantă pentru dvs. În multe cazuri, drepturile şi avantajele de care beneficiaţi în Irlanda de Nord depind de ţara al cărei cetăţean sunteţi.
Ediţiile anterioare ale Ghidurilor au fost scrise în mod special separat pentru Statele Aderente (Accession State), cetăţeni ai Spaţiul Economic European (European Economic Area) şi deţinători de Permis de muncă (Work permit). Aceasta a treia ediţie combină toate aceste informaţii într-un ghid.
Citiţi secţiunile corecte ale acestui Ghid
În acest ghid:
Dvs ar trebui să citiţi toate informaţiile scrise cu NEGRU deoarece se aplică tuturor muncitorilor migranţi.
• Dacă sunteţi un cetăţean al zonei *EEA* (
În plus:
excepţie
• Dacă sunteţi un cetăţean al zonei *A2* ( cetăţean din România sau Bulgaria), vă recomandăm să citiţi textul care este scris cu ROŞU (în capitolul despre fac românii şi bulgarii), vă recomandăm să citiţi toate informaţiile care sunt scrise cu VERDE;
Ajutoare Sociale
• Dacă nu sunteţi un cetăţean al Uniunii Europene (European Union) vă recomandăm să citiţi textul care este scris cu ALBASTRU. (Social Security), vă recomandăm DE ASEMENEA să citiţi textul care este scris cu VERDE);
Explicarea termenilor şi frazelor
A fost necesar să folosim în ghid termeni şi fraze complexe sau tehnice, care nu se folosesc în limbajul de zi cu zi. Acestea sunt marcate îm mod evident cu asterixuri ** şi, în majoritatea cazurilor, înţelesul lor este explicat în mod clar în cuprinsul secţiunii respective. În plus, ghidul conţine glosare care explică anumiţi termeni sau anumite fraze.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
7
Organizaţii de consiliere
În cuprinsul ghidului sunteţi sfătuit să solicitaţi consiliere în numeroase cazuri. La sfârşitul ghidului este inclusă o listă a organizaţiilor necesare şi detaliile lor de contact. Toate aceste organizaţii oferă consiliere gratuită.
În cazul în care sunt incluse numere de telefon, exceptând cazul în care se specifică în mod clar altfel, persoana care va răspunde apelului dvs. va vorbi engleza. Acest lucru nu trebuie să vă împiedice însă să contactaţi organizaţia; veţi vedea că, în general, persoana care va răspunde apelului dvs. va fi prietenoasă şi binevoitoare indiferent de nivelul cunoştinţelor dvs. de engleză. Dacă sunaţi pentru a vă programa o vizită la o organizaţie de consiliere, s-ar putea să fie posibil ca organizaţia să aranjeze ca un interpret să fie prezent la întrevedere sau, dacă doriţi, puteţi aranja ca un prieten să sune în numele dvs. şi apoi să vă însoţească la o eventuală întrevedere. Desigur, dacă informaţiile sunt complexe, este necesar ca prietenul dvs. să fie un bun interpret.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
8
Glosar
Acest glosar vă pune la dispoziţie scurte explicaţii ale anumitor termeni tehnici folosiţi în cuprinsul ghidului. Explicaţii mai detaliate sunt incluse în secţiunile relevante.
State aderente/Cetăţeni ai statelor A8/Cetăţeni ai statelor A2 (Accession States/A8 nationals/A2 nationals) – în Regatul Unit, A8 se referă la 8 din cele 10 ţări care au aderat la Uniunea Europeană în mai 2004, şi anume: Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Slovacă şi Slovenia. Termenul „cetăţeni ai statelor A2” se referă la cetăţenii celor două ţări care au aderat la Uniunea Europeană în ianuarie 2007, respectiv România şi Bulgaria.
Zona comună de circulaţie (Common Travel Area) – Regatul Unit (inclusiv Marea Britanie şi Irlanda de Nord), Insula Man, Insulele Canalului şi Republica Irlanda. Zona comună de circulaţie înseamnă că nu se efectuează controale ale paşapoartelor cetăţenilor irlandezi sau britanici care călătoresc dintr-o ţară în alta.
Permisiune de intrare (Entry clearance) – înainte de a intra pe teritoriul Regatului Unit, cetăţenii anumitor ţări trebuie să obţină permisiunea de intrare. Această permisiune este aşa-numita „permisiune de intrare” (entry clearance).
Spaţiul Economic European (European Economic Area-EEA) – include următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda (Republica), Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia,Republica Irlanda, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit.
Drepturile Tratatului European(European treaty right) – se referă la statutul pe care un cetăţean al zonei *EEA* îl are când locuieşte în Regatul Unit în cadrul legii Europene. Include cetăţenii zonei *EEA* care lucrează la un angajator, care sunt angajaţi proprii, sunt studenţi , sunt pe cont propriu sau îşi caută de lucru.
Direcţia Regală Venituri şi Vămi (Her Majesty’s Revenue and Customs) – denumirea oficială a Biroului Fiscal britanic.
Asigurări sociale (National Insurance) – un impozit care în Regatul Unit se reţine din salariu, fiind folosit pentru a finanţa anumite ajutoare sociale (vezi mai jos).
Număr de asigurări sociale (National Insurance number) – un număr alocat de Agenţia pentru Asistenţă Socială (Social Security Agency), pe care trebuie să îl solicitaţi dacă intenţionaţi să lucraţi în Regatul Unit, sau dacă doriţi să solicitaţi ajutoare sociale (vezi mai jos).
Direcţia Fondului Locativ Irlanda de Nord (Northern Ireland Housing Executive-NIHE) – agenţia guvernamentală răspunzătoare de repartizarea locuinţelor de stat, şi de consilierea persoanelor fără adăpost în ceea ce priveşte găsirea unei locuinţe corespunzătoare.
Programul Bazat pe Puncte [Points-Based System (PBS)] – programul pentru muncitorii imigranţi care nu sunt din zona *SEE* care au venit în Regatul Unit
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
9
pentru a-şi căuta de lucru şi care din 2008 înlocuieşte vechile permise de muncă şi alte programe.
Fonduri publice – se referă la anumite fonduri asigurate de guvern, cum ar fi ajutoarele de şomaj. Dacă vă aflaţi în Regatul Unit în cadrul Programului Bazat pe Puncte [Points-Based System (PBS)], este puţin probabil să aveţi acces la ajutoare sociale din categoria fondurilor publice. Solicitaţi sfatul unui specialist înainte de a face cerere pentru acordarea unui ajutor social. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Ajutoare sociale”.
Agenţie de recrutare a personalului (Recruitment agency) – o companie comercială care găseşte personal pentru anumite posturi, sau găseşte posturi pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Îndepărta/îndepărtare (Remove/removal) – acţiunea guvernului de a îndepărta un cetăţean străin de pe teritoriul Regatului Unit, şi de a-l returna într-un anumit loc, de obicei în ţara ei/lui de origine, dacă el/ea se află în Regatul Unit ilegal, sau dacă el/ea nu are dreptul să intre în Regatul Unit.
Card de rezidenţă/Certificat de înregistrare (Residence card/Registration certificate) – un document eliberat de Agenţia Britanică pentru Frontiere( UK Border Agency), care confirmă că aveţi dreptul să locuiţi în Regatul Unit (sursă: www.ukvisas.gov.uk).
Agenţia pentru Asistenţă Socială (Social Security Agency) – agenţia guvernamentală răspunzătoare de alocarea numerelor de asigurări sociale, şi de acordarea ajutoarelor sociale (vezi mai jos).
Ajutor social (Social security benefit) – bani acordaţi de guvern pentru ajutorarea persoanelor care se confruntă cu dificultăţi financiare.
Agenţia Britanică pentru Frontiere(UK Border Agency )(UKBA) – agenţie guvernamentală a Regatului Unit responsabilă pentru problemele de migrare, parte a departamentului numit Ministerul de Interne.
Regatul Unit (RU) [United Kingdom (the UK)] – numele oficial al statului compus din Insula Marea Britanie (Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor) şi Irlanda de Nord.
Viză (Visa) – permisiunea de a intra pe teritoriul Regatului Unit; de obicei constă dintr-o ştampilă aplicată în paşaportul dvs.
Permis de muncă (Work permit) – O formă de permisiune garantată înainte de către Permise de Muncă (RU) [Work Permits (UK)], un departament al Ministerului de Interne, care dădea posibilitatea cetăţenilor care nu sunt din Spaţiul Economic European (SEE)să lucreze în Regatul Unit pentru un anumit angajator.
Programul de autorizare a lucrătorilor (Worker Authorisation Scheme) – un program stabilit de guvernul Regatului Unit care cere cetăţenilor Bulgari şi Români să aplice pentru permisul de muncă înainte de a se angaja la un angajator din Regatul Unit. Acest program nu se aplică cetăţenilor *A2* care sunt angajaţi proprii sau studenţi.
Programul de înregistrare a lucrătorilor (Worker Registration Scheme) – programul care a funcţionat din 2004 până în aprilie 2011 în cadrul căruia cetăţenii statelor A8 trebuiau să se înregistreze ca încadraţi în muncă la Agenţia
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
10
Britanică pentru Frontiere (UK Boder Agency), în termen de 12 luni de la angajare. Programul nu se aplică cetăţenilor statelor A8 care sunt angajaţi pe cont propriu.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
11
Munca în Regatul Unit
Acest capitol este împărţit în 3 secţiuni, iar dvs trebuie să vă asiguraţi că citiţi secţiunea care se aplică în cazul dvs.
• Prima secţiune se referă la muncitorii migranţi care sunt cetăţeni ai Spaţiului Economic European (SEE)[European Economic Area(EEA)] (excepţie fac cetăţenii români şi bulgari )
• A doua secţiune se referă la muncitorii migranţi care sunt cetăţeni români şi bulgari (de asemenea cunoscuţi şi ca cetăţeni *A2*)
• A treia secţiune se referă la muncitorii migranţi care sunt cetăţeni ai ţărilor din afara Spaţiului Economic European (SEE) (European Economic Area)
Secţiunea 1: Cetăţenii Spaţiului Economic European (SEE)
Vă recomandăm să citiţi această secţiune dacă sunteţi cetăţean al unei ţări din Spaţiul Economic European(SEE) (excepţie fac cetăţenii români şi bulgari care ar trebui să citescă secţiunea următoare).
Pot veni să caut de lucru în Regatul Unit(RU)?
În calitate de cetăţean al *Spaţiului Economic European* (European Economic Area), puteţi veni să căutaţi de lucru în Regatul Unit. Nu aveţi nevoie să obţineţi permisiunea de intrare înainte de a veni, însă, la intrarea pe teritoriul Regatului Unit, veţi avea nevoie de un paşaport valabil sau de o carte naţională de identitate (National Identification Card).
Când pot începe să caut de lucru?
Puteţi începe să căutaţi de lucru imediat însă va trebui să obţineţi *numărul de asigurări sociale* (National Insurance number ). Pentru mai multe informaţii despre obţinerea *Numărului de Asigurări Sociale* (National Insurance number ) accesaţi secţiunea numită „Ajutoare Sociale”(Social security benefits).
Ce înseamnă lucrător?
În acest ghid termenul „lucrător” are o denumire tehnică așa cum apare în cadrul legii europene în relaț ie cu statutul de imigrant. Nu trebuie confundat cu cel folosit în contextul legislaţiei muncii în secţiunea numită „Drepturile angajaţilor”.
Sunteţi lucrător dacă:
• vă căutaţi un loc de muncă (deşi dacă nu v-aţi găsit un loc de muncă în şase luni de la sosirea în Regatul Unit vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate), sau
• lucraţi- o persoană care lucrează part-time cel puţin 11 ore pe săptămână este recunoscut ca şi lucrător.
Dacă aţi lucrat în trecut în Regatul Unit sau v-aţi pensionat sau sunteţi în imposibilitatea de a lucra (de exemplu din cauza unei boli) vă puteţi califica ca şi lucrător şi vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Dacă sunteţi lucrător, sunteţi cunoscut ca şi o „persoană calificată” în contextul legislaţiei de migraţie în Regatul Unit.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
12
Dacă sunteţi angajat pe cont propriu aveţi aceleaşi drepturi ca şi un lucrător, dar vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Am nevoie de permis pentru a intra în Regatul Unit?
Nu, nu trebuie să obţineţi o *viză* sau o *permisiune de intrare* înainte de a intra în Regatul Unit.Trebuie să aveţi la dvs un paşaport sau o carte naţională de identitate valabilă atunci când intraţi în Regatul Unit care să dovedească că sunteţi un cetăţean al *Spaţiului Economic European* (SEE).
Ce membrii ai familiei mi se pot alătura în Regatul Unit?
Membrii familiei vi se pot alătura dacă sunt şi ei cetăţeni ai *Spaţiului Economic European* (SEE) şi nu au nevoie de *viză* sau de *permisiune de intrare*.
Vi se pot alătura de asemenea următorii membri de familie care nu sunt cetăţenii ai SEE.
În această categorie se includ:
• soţ/soţie sau partener înregistrat;
• copii şi nepoţi în vârstă de până la 21 de ani, sau peste dacă sunt „dependenţi”de dvs;
• părinţi, bunici, străbunici dacă sunt „dependenţi”şi alte rude dacă puteţi dovedi că sunt „dependenţi” de dvs.
Dacă membrii familiei dvs. nu sunt cetăţeni ai SEE va trebui să solicite la Ambasada Britanică (British Embassy/ High Commission )un permis pentru membru de familie (doar dacă stau o perioadă scurtă). Permisul pentru membru de familie poate fi obţinut de la Ambasadele şi Consulatele Britanice gratis. Web site-ul Ministerului Afacerilor Externe (Foreign and Commonwealth Office) afişează ambasadele britanice din străinătate cu numerele de telefon şi fax şi adresele de email. Adresa site-ului este www.fco.gov.uk.
Dacă nu sunteţi căsătorit şi partenerul dvs nu este cetăţean SEE, dar aveţi o relaţie de durată, el/ea poate aplica la Ambasada Britanică/Înaltul Comisariat (British Embassy/ High Commission )pentru un *permis pentru membru de familie* ca să vi se alăture în Regatul Unit. Dacă sunteţi în această situaţie solicitaţi consiliere de specialitate.
Ce înseamnă ‘dependenţi’ ?
‘Dependenţi’ în mod normal înseamnă dependenţă financiară, dar se poate referi şi la cea emoţională, practică şi/sau financiară. Dacă nu sunteţi sigur solicitaţi consiliere de specialitate.
Ce documente trebuie să aduc să dovedesc că sunt persoană calificată?
În calitate de „lucător” în Regatul Unit nu sunteţi obligat să vă înregistraţi la Agenţia Britanică pentru Frontiere (UK Border Agency), trebuie să aplicaţi la Agenţia Britanică pentru Frontiere (UK Border Agency), pentru a obţine un document care vă dă dreptul de a rămâne în Regatul Unit. Acest document este cunoscut ca şi *certificat de înregistrare* şi este un card mic albastru care conţine fotografia dvs. Dacă familia este cu dvs în Regatul Unit, vă recomandăm să solicitaţi un *certificat de înregistrare*. Membrii familiei dvs vor avea *carduri de rezidenţă* care sunt ştampile de rezidenţă în paşaporturile lor. Acest document poate fi folosit pentru a accesa alte drepturi la care familia dvs este îndreptăţită, de exmeplu educaţie sau asigurări medicale
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
13
Ce valabilitate au aceste documente?
Aceste documente sunt de obicei emise pe cinci ani. Dacă lucraţi pe o perioadă temporară vi se poate emite un certificat valabil până la 6 luni. Dacă obţineţi un loc de muncă permanent puteţi aplica din nou pentru un certificat suplimentar.
Dacă vă căutaţi de lucru nu vi se poate emite certificatul, dacă vă regăsiţi în această situaţie solicitaţi consiliere de specialitate.
Ce se întâmplă dacă rămân fără loc de muncă?
Dacă rămâneţi fără loc de muncă sunteţi îndreptăţit să rămâneţi în Regatul Unit pentru a vă căuta un nou loc de muncă, atât timp cât puteţi demonstra că vă căutaţi un nou loc de muncă şi aveţi şanse mari să vă găsiţi. Puteţi să demonstraţi că vă căutaţi un nou loc de muncă răspunzând de exemplu la anunţurile despre locurile de muncă şi mergând la interviuri. Dacă nu vă găsiţi un nou loc de muncă în şase luni,solicitaţi consiliere de specialitate, deoarece,de exemplu, *certificatul de înregistrare *şi toate *ştampilele de rezidenţă* ale familiei dvs vor fi revocate.
Când mă pot stabili permanent în Regatul Unit(RU)?
Dacă aţi obţinut *certificatul de înregistrare* şi lucraţi în Regatul Unit de cinci ani sau lucraţi legal în Regatul Unit de cinci ani şi intenţionaţi să lucraţi în continuare în Regatul Unit, puteţi aplica pentru a obţine un document care certifică rezidenţa permanentă şi un *card de rezidenţă permanentă* pentru membrii familiei dvs. Acest statut obț inut, vă îndreptăţeşte pe dvs şi familia dvs să rămâneţi în Regatul Unit chiar dacă încetaţi să mai fiţi “lucrător “ şi să aplicaţi pentru obţinerea cetăţeniei britanice ulterior. Dacă puteţi demonstra clar că aţi lucrat în Regatul Unit mai bine de cinci ani, dar nu aveţi un *card de rezidenţă*, este posibil să aplicaţi pentru o rezidenţă permanenă în Regatul Unit.
Dacă sunteţi un cetăţean *A8* şi aţi lucrat în Regatul Unit înainte de 1 Mai 2011 şi lucraţi în mod legal în Regatul Unit de cinci ani şi v-aţi înregistrat serviciul la *Agentia Britanică pentru Frontiere*( UK Border Agency ) în cadrul *Programului de Înregistrare a Lucrătorilor* (Worker Registration Scheme) de 12 luni şi apoi aţi mai lucrat patru ani în Regatul Unit. Dacă nu sunteţi sigur că aţi lucrat în mod legal în Regatul Unit solicitaţi consiliere de specialitate.
Secţiunea 2: *A2* Cetăţenii Români şi Bulgari
Vă recomandăm să citiţi această secţiune dacă sunteţi cetăţean român sau bulgar.
Pot veni să caut de lucru în Regatul Unit(RU)?
Ca cetăţean *A2* (de asemenea cunoscuţi ca şi cetăţeni ai Statelor Aderente (Accession State) puteţi veni să vă căutaţi de lucru în Regatul Unit. Nu aveţi nevoie de autorizaţie înainte de a veni, dar aveţi nevoie de un paşaport sau o carte naţională de identitate valabilă atunci când intraţi în RU. Dacă nu reuşiţi să vă găsiţi de lucru după trei luni, va trebui să solicitaţi consiliere de specialitate pentru imigranţi.
Când pot începe să caut de lucru?
Puteţi începe să vă căutaţi de lucru imediat, însă presupusul angajator va trebui să obţină pentru dvs. o scrisoare de aprobare (Letter of Approval) de la *Agenţia Britanică pentru Frontiere* (UKBA), iar dvs. trebuie să obţineţi o autorizaţie de muncă (Accession Worker Card) înainte de a începe să lucraţi, excepţie făcând cazul în care sunteţi scutit de aceasta.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
14
Cum pot să lucrez în Regatul Unit?
În general, pentru ca tu să poţi lucra în RU, presupusul dvs. angajator va trebui să solicite o scrisoare de aprobare (Letter of Approval) de la *Agenţia Britanică pentru Frontiere* (UKBA). Pentru a solicita autorizaţia de muncă, va trebui să trimiteţi această scrisoare împreună cu formularul de solicitare (BR3) completat.
Există anumite excepţii de la obligaţia de a obţine scrisoarea de aprobare (Letter of Approval) şi autorizaţia de muncă (Accession Worker Card). Acestea sunt incluse în anexele 1, 2 şi 3 de mai jos.
Nu aveţi voie să începeţi să lucraţi până când nu primiţi autorizaţia de muncă, excepţie făcând cazul în care vă încadraţi într-una din excepţii. Munca fără permisiunea *UKBA* constituie o infracţiune penală, pentru care puteţi fi trimis în judecată sau primi o amendă în cuantum fix. Angajatorul comite, la rândul său, o infracţiune dacă el/ea angajează o persoană care nu a primit permisiunea de a lucra.
Cum pot primi scrisoarea de aprobare?
Angajatorul trebuie să solicite pentru dvs. scrisoarea de aprobare de la *Agenţia Britanică pentru Frontiere* (UKBA). Angajatorul poate obţine o scrisoare de aprobare dacă are nevoie de persoane calificate, în condiţiile în care nu există suficientă forţă de muncă locală cu calificarea respectivă. S-ar putea să fie posibil să obţineţi o scrisoare de aprobare pentru locuri de muncă din industria agroalimentară.
Cum primesc autorizaţia de muncă?
Puteţi solicita autorizaţia de muncă numai dacă aveţi deja scrisoarea de aprobare.
Solicitarea autorizaţiei de muncă se face prin completarea formularului BR3, pe care îl puteţi găsi pe site-ul Web al *Agenţiei Britanice pentru Frontiere* (UKBA). Rezolvarea solicitării se face gratuit.
Îmi pot schimba locul de muncă?
Autorizaţia de muncă va specifica numele angajatorului şi tipul de muncă pe care urmează să îl prestaţi. Autorizaţia vă permite să lucraţi numai pe postul numit. În general, dacă doriţi să vă schimbaţi serviciul, noul dvs. angajator va trebui să solicite o nouă scrisoare de aprobare pentru dvs., după care, înainte de a începe să lucraţi la noul loc de muncă, va trebui să solicitaţi o nouă autorizaţie de muncă. Dacă însă autorizaţia dvs. de muncă are pe ea un cod care începe cu litera „G”, puteţi, dacă doriţi, să vă găsiţi un al doilea loc de muncă, în paralel, fără să trebuiască să mai solicitaţi aprobarea *Agenţiei Britanice pentru Frontiere* (UKBA).
Ce se întâmplă dacă mi se refuză autorizaţia de muncă?
Aveţi la dispoziţie 28 de zile pentru a solicita revizuirea deciziei, şi este indicat să solicitaţi consiliere de specialitate. În această perioadă nu aveţi voie să lucraţi.
Cât timp este valabilă autorizaţia mea de muncă?
Autorizaţia dvs. de muncă este valabilă pe tot parcursul perioadei petrecute pe postul respectiv, nefiind necesar să o reînnoiţi. Se recomandă ca, dacă încetaţi lucrul, să solicitaţi consiliere de specialitate.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
15
După ce aţi lucrat în Regatul Unit, legal, timp de 12 luni „fără întrerupere”, veţi beneficia de libertate deplină de mişcare şi nu veţi mai avea nevoie de autorizaţia de muncă. Veţi putea deci să vă schimbaţi serviciul fără a avea nevoie în prealabil de scrisoarea de aprobare şi de autorizaţia de muncă.
Cum arăt că beneficiez de libertate deplină de mişcare?
Vă recomandăm să completaţi *formularul de înregistrare* în forma BR1. Acesta confirmă că aveţi dreptul să rezidaţi în Regatul Unit deoarece lucraţi. Alte căi de a obţine libertatea deplină de mişcare sunt incluse în anexa 1.
Ce înseamnă a lucra timp de 12 luni „fără întrerupere”?
A lucra „fără întrerupere” înseamnă că, în total, nu aţi rămas fără loc de muncă mai mult de 30 zile într-un interval de 12 luni. Veţi avea nevoie de autorizaţia de muncă şi de alte dovezi de angajare pentru a demonstra că aţi fost angajat timp de 12 luni fără întrerupere. În calculul celor 30 de zile nu sunt incluse concediile plătite, concediile de boală, concediile de maternitate sau paternitate, deoarece aveţi dreptul la aceste tipuri de concediu. Dacă aţi rămas fără loc de muncă mai mult de 30 de zile într-un interval de 12 luni, solicitaţi consiliere de specialitate.
Am nevoie de *certificat de înregistrare*?
Nu aveţi nevoie de certificat de înregistrare. Vă recomandăm să solicitaţi totuşi un astfel de certificat pentru a putea confirma că sunteţi scutit de obligaţia obţinerii unei autorizaţii de muncă.
Cum obţin *certificatul de înregistrare*?
Dacă vă încadraţi într-una din excepţiile din anexa 2 şi puteţi lucra fără să mai trebuie să obţineţi permisiune, este recomandat să completaţi formularul BR1 pentru a obţine certificatul de înregistrare. Dacă solicitaţi certificatul în calitate de lucrător imigrant cu înaltă calificare, completaţi formularul BR2. Dacă doriţi să solicitaţi *certificatul de înregistrare* în calitate de persoană înscrisă la o instituţie de învăţământ, angajat pe cont propriu, sau de persoană cu resurse independente, completaţi de asemenea formularul BR1.
Mi se poate alătura familia în Regatul Unit?
Membrii familiei vi se pot alătura dacă sunt şi ei cetăţeni ai Spaţiului Economic European (SEE) (inclusiv membri de familie din Bulgaria sau România), sau ai Confederaţiei Elveţiene.
Vi se pot alătura de asemenea următorii membri de familie care nu sunt cetăţenii ai SEE sau Confederaţiei Elveţiene:
• soţ sau partener înregistrat;
• copii şi nepoţi în vârstă de până la 21 de ani, sau cei care sunt „dependenţi” de dvs;
• părinţi, bunici şi strabunicii şi alte rude dacă puteţi dovedi că sunt „dependenţi” de dvs;
Dacă membrii familiei dvs. nu sunt cetăţeni ai SEE sau Confederaţiei Elveţiene, este posibil să trebuiască să solicite un permis pentru membru de familie (sau o *viză* de vizitator, dacă vin numai pe o perioadă scurtă de timp); dacă consideraţi necesar, solicitaţi consiliere de specialitate.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
16
Pot membrii familiei mele să lucreze?
Dacă deţineţi autorizaţie de muncă, membrii familiei dvs. trebuie să solicite şi ei astfel de autorizaţii înainte de a începe să lucreze. În general, el/ea nu vor trebui însă să îndeplinească cerinţele legate de calificare, sau să demonstreze că nu există nimeni pe piaţa de muncă locală care să poată efectua munca respectivă. Pentru a solicita autorizaţia, el/ea vor trebui să completeze formularul BR4.
În cazul în care sunteţi scutit de obligaţia de a obţine autorizaţie de muncă, sau vă încadraţi în criteriile din anexa 1, membrii familiei dvs. vor putea, la rândul lor, să lucreze fără să aibă nevoie de autorizaţie.
Se recomandă ca membrii familiei dvs. să solicite certificate albastre de înregistrare pentru a-şi putea confirma statutul. Dacă aceştia nu sunt cetăţeni ai SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, vor trebuie să completeze formularul BR(5) pentru a solicita o carte de rezidenţă, sau formularul BR(6) pentru a solicita o ştampilă de rezidenţă pentru membru de familie.
Cum să fac solicitarea?
Trimiteţi-vă solicitarea cu confirmare de primire în aşa fel încât să o puteţi urmări. Se recomandă ca înainte de a trimite originalele să faceţi copii după paşaportul şi/sau cartea dvs. naţională de identitate şi să le păstraţi într-un loc sigur.
Toate solicitările se rezolvă gratuit.
Unde trebuie să trimit solicitarea?
Solicitările trebuie trimise la:
Bulgarian & Romanian applications (Solicitări de la cetăţenii români şi bulgari)
UK Border Agency (Agenţia Britanică pentru Frontiere)
North East, Yorkshire & the Humber region
PO BOX 4160
Sheffield S1 9DZ
Mai multe detalii şi cererile sunt disponibile pe
Site-ul *Agenţiei Britanice pentru Frontiere* (UK Border Agency) , www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/bulgariaromania/applying/
Există anumite excepţii de la obligaţia de a obţine scrisoarea de aprobare (Letter of Approval) şi autorizaţia de muncă (Accession Worker Card). Acestea sunt incluse în anexele 1, 2 şi 3 de mai jos.
ANEXA 1- Cetăţenii *A2* excepţii de la obligaţia de a obţine Scrisoarea de Aprobare (Letter of Approval) şi Autorizaţia de Muncă (Accession Worker Card) : angajat propriu, o persoană înscrisă la o instituţie de învăţământ sau persoană cu resurse independente
Beneficiaţi de libertate deplină de mişcare dacă sunteţi angajat propriu, persoană înscrisă la o instituţie de învăţământ, sau o persoană cu resurse independente. Dacă doriţi să vă exercitaţi *drepturile conform tratatului European* în aceste calitate, este recomadat să solicitaţi un *certificat de înregistrare* galben. Persoanele înscrise la instituţii de învăţământ pot lucra 20 de ore pe săptămână
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
17
pe parcursul semestrelor, şi cu normă întreagă în vacanţe, însă trebuie să obţină *certificatul de înregistrare* înainte de a începe să lucreze.
După 5 ani de exercitare a *drepturilor conform tratatului European*, ca cetăţean *SEE* puteț i solicita dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul Regatul Unit, ceea ce vă asigură accesul necondiţionat la piaţa muncii.
ANEXA 2 – Cetăţenii *A2* excepţii de la obligaţia de a obţine Scrisoarea de Aprobare (Letter of Approval) şi Autorizaţia de Muncă (Accession Worker Card) : angajaţi scutiţi
Dacă sunteţi angajat pe posturile de mai jos, angajatorul dvs. nu este obligat să obţină scrisoare de aprobare, însă dvs. va trebui să solicitaţi autorizaţia de muncă:
• personal operaţional de sol, pe aeroport, angajat de o companie aeriană străină;
• plasamente au pair;
• personal domestic în locuinţe particulare;
• angajaţi ai guvernelor străine;
• medici cu studii postuniversitare, medici stomatologi şi medici generalişti stagiari;
• personal domestic particular angajat în reşedinţele diplomatice;
• reprezentanţi ai unui ziar sau a unei companii de radioteleviziune din străinătate;
• reprezentanţi unici ai firmelor străine;
• profesori şi asistenţi de limbi străine din cadrul programelor de schimb aprobate;
• asistente medicale calificate, din străinătate, aflate în practică supravegheată;
• cler, misionari, sau membrii unui ordin religios.
Anexa 2 – Cetăţenii *A2* excepţii de la obligaţia de a obţine Scrisoarea de Aprobare (Letter of Approval) şi Autorizaţia de Muncă (Accession Worker Card) : alte excepţii
Sunteţi scutit de obligaţia de a obţine autorizaţie de muncă în Regatul Unit dacă:
• aveaţi, la 1 ianuarie 2007, permisiunea de intra sau rămâne pe teritoriul Regatului Unit conform Legii din 1971 privind imigraţia;
• aţi lucrat în Regatul Unit, cu permisiune şi fără întrerupere, timp de 12 luni (chiar şi în calitate de persoană înscrisă la o instituţie de învăţământ care a urmat cursuri cu frecvenţă redusă);
• angajatorul dvs. îşi are sediul într-un alt stat membru al *SEE*;
• sunteţi de asemenea cetăţean britanic, elveţian, sau al unui alt stat *SEE*, (cu excepţia Bulgariei sau României) sau ai Confederaţiei Elveţiene. ;
• sunteţi membrul de familie al unui cetăţean *SEE* sau elveţian care îşi exercită drepturile conferite de Tratatul European în Regatul Unit (exceptând cazul în care sunteţi membrul de familie al unui cetăţean al unui stat A2 care este obligat să obţină autorizaţie de muncă), sau soţul sau partenerul
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
18
înregistrat al unui cetăţean britanic sau al unei persoane stabilite în Regatul Unit.
NB – Dacă aveţi membri de familie care sunt scutiţi de această obligaţie numai datorită faptului că dvs. sunteţi angajat pe cont propriu, aveţi resurse independente sau sunteţi înscris la o instituţie de învăţământ, nu puteţi fi scutit, la rândul dvs., numai în baza faptului că aceştia sunt scutiţi.
• Sunteţi membrul unei misiuni diplomatice, membrul de familie al unui diplomat, sau membrul de familie al unei persoane care beneficiază de imunitate diplomatică.
Puteţi de asemenea să beneficiaţi de scutire de la obligaţia de a obţine autorizaţie de muncă dacă aveţi calificare superioară. Pentru o astfel de scutire va trebui însă să demonstraţi că satisfaceţi anumite criterii, şi să obţineţi un certificat de înregistrare în baza acestora.
Dacă veniţi în Regatul Unit în cadrul Programului pentru lucrătorii agricoli sezonieri (Seasonal Agricultural Workers Scheme (SAWS)) se va considera că dispuneţi deja de o astfel de autorizaţie. Va trebui să aveţi însă şi o legitimaţie de lucru valabilă eliberată de un participant la programul SAWS.
Secţiunea 3: lucrătorii migranţi din afara Spaţiului Economic European Programul Bazat pe Puncte:Munca în Regatul Unit
Introducere
Până în anul 2008 pentru a lucra în Regatul Unit trebuia să obţineţi un *permis de muncă* şi apoi să aplicaţi pentru *permisiunea de intrare*. Aceste două etape au fost înlocuite în anul 2008 de către *Programul Bazat pe Puncte* (PBS) şi aplicaţia dvs de a intra în Regatul Unit se face acum într-o singură etapă.
Dvs puteţi acum intra în Regatul Unit ca şi lucrător dacă îndepliniţi unul din cele cinci „tiers” diferite. Acestea sunt numerotate tier 1, tier 2 şi tier 5. Tier 3 care se aplică lucrătorilor necalificaţi nu a fost încă introdus şi nu va fi probabil introdus datorită climatulului economic actual. Tier 4 se aplică persoanelor străine înscrise la o instituţie de învăţământ. Dacă doriţi să studiaţi în Regatul Unit vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Tier 1, 2 şi 5 includ diferite categorii şi cel pentru care aplicaţi va depinde de motivul pentru care veniţi să lucraţi în Regatul Unit. În general tier 1 se referă la lucrătorii cu calificări superioare, tier 2 la cei calificaţi şi tier 5 la lucrătorii temporari.
Regulamentul de Imigraţie stabileşte cum puteţi obţine puncte pentru fiecare categorie şi vă recomandăm să verificaţi exact, ce anume prevede Regulamentul dacă doriţi să veniţi să lucraţi în Regatul Unit.
Toate cererile menţionate în acest pliant pot fi obţinute de pe site-ul UK Visa Services (Serviciului Britanic pentru vize) (www.ukvisas.gov.uk)
Odată cu introducere unui nou regulament de imigraţie, consiliere, politici noi şi a unei noi proceduri de aplicare pentru a lucra în Regatul Unit, este important ca dvs să fiţi conştient de poziţia dvs în momentul în care
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
19
depuneţi orice cerere pentru a intra sau a rămâne în Regatul Unit. Informaţiile din acest ghid vi se pot aplica doar pentru o perioadă limitată. Înainte de a aplica pentru a lucra în Regatul Unit verificaţi pe site-ul UK Border Agency (Agenţiei Britanice pentru Frontiere), iar dacă nu sunteţi sigur că vă calificaţi pentru a lucra în Regatul Unit vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Pot veni în Regatul Unit să lucrez?
Trebuie să aplicaţi pentru obţinerea unei autorizaţii de muncă în Regatul Unit.
Unde trebuie să aplic pentru a obţine *permisiunea de intrare* în Regatul Unit?
Trebuie să aplicaţi pentru permisiune de a intra în Regatul Unit (de asemenea cunoscut ca şi „permisiune de intrare” sau „trecere’) la Ambasada Britanica, Înaltul Comisariat (British Embassy, High Commission )sau consulatele din tara în care locuiţi.Este un document care va fi ataşat paşaportului dvs şi care atestă faptul că sunteţi eligibil de a intra în Regatul Unit chiar dacă nu sunteţi cetăţean englez.
Acest lucru dovedeşte că aţi îndeplinit cererile autorităţilor britanice de imigrare şi că vă calificaţi cerinţelor Regulamentului de Imigraţie pentru a intra în categoria pentru care aţi aplicat.
Cum mă pot califica pentru a obţine autorizaţia de muncă în Regatul Unit?
Vi se va permite să obţineţi autorizaţia de muncă în Regatul Unit dacă reuşiţi să adunaţi minimumul de puncte necesar. Numărul minim de puncte cerute variază în funcţie de tierul pentru care aplicaţi şi, de asemenea, de categoria din tierul respectiv. În general punctele sunt date pentru:
• „calităţi”
• „limba Engleză” şi
• „posibilitate de întreţinere”
Punctele obţinute pentru diferitele calităţi le găşiţi în Anexele A, B şi C din Regulamentul de Imigraţie şi sunt regulat modificate. O versiune punctuală a Regulamentului de Imigraţie poate fi găsită pe site-ul Agenţiei Britanice pentru Frontiere(UKBA).
Pot afla dacă sunt eligibil de a mă califica pentru permisiunea de intrare în Regatul Unit?
Agenţia Britanică pentru Frontiere(UKBA) are un sistem online de calculare a punctelor care vă poate ajuta să aflaţi dacă sunteţi eligibil pentru a aplica. (www.ukba.homeoffice.gov.uk/pointscalculator)
Va trebui să semnez cererile?
Un angajator, o rudă sau un reprezentant vă pot ajuta să obţineţi cererile, să le completaţi şi să le prezentaţi, dar dvs trebuie să le semnaţi şi să le dataţi confirmând că datele conţinute sunt corecte.
Va trebui să prezint documente?
Documentele care sunt cerute depind de categoria PBS pentru care aţi aplicat.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
20
Trebuie să prezentaţi anumite “documente justificative”.Va trebui să respectaţi în totalitate această cerinţă sau cererea dvs va fi respinsă. Doar documentele originale vor fi acceptate.
Cum pot aplica?
Va trebui să completaţi o cerere de aplicare şi o cerere de auto-evaluare. Pe urmă va trebui să plătiţi o taxă şi să prezentaţi aceste cereri la (Ambasada Britanică (British Embassy).
Va trebui să susţin teste biometrice?
Toţi cei care aplică pentru *permisiune de intrare* trebuie să vină la o programare pentru a li se lua amprentele şi pentu a li se face o fotografie digitală, acestea făcând parte din procesul de aplicare. Va trebui să prezentaţi cererea de aplicare în termen de două săptămâni înainte de a susţine testele biometrice.
Cât timp durează procesarea aplicaţiei?
Acest lucru depinde de unde este trimisă aplicaţia şi de tipul de aplicaţie. Puteţi accesa site-ul Serviciilor Britanice pentru Vize (UK Visa Services) (www.ukvisas.gov.uk) pentru informaţii şi consiliere despre timpul de aşteptare.
Ce se întâmplă dacă aplicaţia mea pentru *permisiune de intrare* este obţinută?
Dacă aţi obţinut puncte suficiente la PBS veţi obţine *permisiunea de intrare*. O să vi se specifice o dată la care puteţi intra sau rămâne în Regatul Unit şi o dată la care aceasta expiră. O să vi se specifice dacă sunt ataşate şi alte condiţii la intrarea în Regarul Unit.
În timpul perioadei de permisiune în calitate de migrant general de tier 1, puteţi lucra pentru orice angajator fără permisiunea anterioară a *UKBA* şi puteţi fi angajat pe cont propriu.
În calitete de lucrător de tier 2, permisiunea de a intra sau a rămâne în Regatul Unit va fi obţinută cu condiţia să rămâneţi angajat la angajatorul care va sprijinit cu cererea.
În calitate de migrant de tier 5 în Programul de mobilitate al tinerilor(Youth Mobility Scheme) vi se va permite să lucraţi în Regatul Unit şi munca dvs este supusă unor restricţii.
Dacă aţi aplicat sub aceste tier, nu vi se va permite să faceţi apel la fonduri publice.
Cât timp mi se va permite să locuiesc în Regatul Unit?
Acest lucru depinde de tipul de tier şi de categoria pentru care aţi aplicat.
Dacă aţi aplicat la tier 1 categoria generală se acordă în mod general doi ani, urmat de încă trei ani dacă aţi aplicat pentru prelungire.
Dacă aţi aplicat la tier 2 categoria generală se acordă o perioadă de trei ani şi o lună.Totuşi, dacă perioada de angajament este mai mică de trei ani vi se acordă cea mai scurtă perioadă plus o lună.
Dacă aţi aplicat la tier 5 categoria migrantului din cadrul Programului de mobilitate al tinerilor (Youth Mobility Scheme), se acordă o perioadă de până la doi ani.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
21
Ce se întâmplă dacă aplicaţia mea este respinsă?
*Permisiunea de intrare* este respinsă dacă veţi primi puncte insuficiente în domeniile importante. Dacă aplicaţia dvs este respinsă puteţi solicita o verificare administrativă. În acest caz Ambasada va analiza dacă a fost sau nu făcută vreo greşeală în cadrul procesului de decizie.Totuşi nu vi se permite să aduceţi nici o dovadă pentru a sprijini aplicaţia dvs. O cerere pentru o verificare administrativă va trebui depusă la ambasadă în 28 de zile de la primirea deciziei de respingere a aplicaţiei. Decizia va fi dată de obicei în 28 de zile.
Nu aveţi drepturi depline de apel înaintea unui tribunal independent. În general vi se permite să faceţi apel pe baza faptului că aţi fost ilegal discriminat sau că decizia încalcă Convenţia Europeană a drepturilor Omului. În orice caz vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Dacă o respingere nu poate fi atacată de un apel sau de o altă verificare administrativă, singura dvs opţiune este să contestaţi respingerea printr-o verificare juridică şi vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Mi se poate alătura familia în Regatul Unit?
Vi se pot alătura dacă sunt dependenţi:
• soţ, soţie sau partener înregistrat;
• partenerul dvs, dacă trăţi împreună de mai bine de doi ani şi
• copii în vârstă de până la 18 de ani, dacă sunt „dependenţi” sau necăsătoriţi. Dacă nu sunteţi sigur dacă copii dvs sunt „dependenţi” vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
O aplicaţie separată de permisiune de intrare trebuie făcută pentru fiecare dependent fie în acelaşi timp cu aplicaţia dvs, fie după ce aţi obţinut permisiunea de intrare. Dependenţii vor trebui să aplice pentru a călători în Regatul Unit la Ambasada (British Embassy) sau la Înaltul Comisariat(High Commission) în ţara în care locuiesc. Dependenţii vor trebui să aducă dovezi originale pentru a demonstra relaţia cu dvs, care trebuie traduse în engleză şi legalizate.Va trebui să locuiţi împreună în timpul perioadei de rezidenţă în Regatul Unit.
Dependenţilor dvs li se va permite să rămână în Regatul Unit pe durata perioadei de permisiune acordată dvs şi nu după terminarea aceastei perioade.
În timpul rezidenţei în Regatul Unit dvs şi membrii familiei dvs va trebui să aveţi bani suficienţi pentru a vă întreţine. Suma necesară depinde de tier şi categoria la care aplicaţi şi poate fi de până la 1.600 £ pentru un dependent.Va trebuie să demonstraţi că aveţi suficienţi bani pentru toţi dependenţii dvs.
Soţul sau partenerul dvs. va putea lucra în Regatul Unit fără a obţine permisiunea de a lucra.
În general, cerinţele care trebuie îndeplinite sunt în mare măsură la fel pentru toţi solicitanţii fără a se ţine cont de tier sau categorie.
Excepţie de la acest caz fac cei care sunt de tier 5 din cadrul Programului de Mobilitate al tinerilor (Youth Mobility Scheme) şi care dau o declaraţie că nu au dependenţi sub 18 ani. Soţul sau partenerul poate aplica pentru a intra în Regatul Unit pe propria lui/ei răspundere.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
22
Am nevoie de angajator pentru a lucra în Regatul Unit?
Angajarea este necesară pentru anumiţi solicitanţi. Dacă aplicaţi la tier1, nu aveţi nevoie de angajare. La anumite categorii din tier 2 sau 5 aveţi nevoie de angajare şi trebuie să vă interesaţi pentru propria categorie de aplicare.
Pentru toate celelalte categorii, dacă nu aveţi angajatori, aplicaţia dvs va fi respinsă. Un angajator nu este obligat să accepte aplicaţia dvs şi nu aveţi dreptul de a face apel împotriva deciziei unui angajator propus care refuză să vă angajeze.
Puteţi lucra în Regatul Unit dacă aveţi emis un contract de angajare ca un angajat. Angajatorul vă va da documentaţia necesară. Această documentaţie va avea un număr de referinţă unic pe care trebuie să îl adăugaţi în aplicaţia dvs la UKBA pentru permisiunea de intrare sau de rămânere în Regatul Unit.
Decizia finală în legătură cu cine călătoreşte sau rămâne în Regatul Unit este luată de autorităţile de la migrare şi nu de angajator.
Unde găsesc un angajator?
*UKBA* are o listă cu angajatori autorizaţi pe site-ul său, pe care o puteţi accesa înainte de a face planuri să veniţi să lucraţi în Regatul Unit. (www.ukba.homeoffice.gov.uk/employers/points/sponsoringmigrants/registerofsponsors/).
Ca şi migrant de tier 5, Programul de mobilitate al tinerilor (Youth Mobility Scheme) Migrant, guvernul dvs. va fi angajatorul dvs.
Dacă angajatorul meu riscă să îşi piardă autorizaţia?
Permisiunea de intrare sau de a rămâne poate fi redusă sau modificată dacă angajatorul dvs riscă să îşi piardă autorizaţia din orice motiv. Acest lucru poate avea consecinţe serioase şi vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Pot aplica pentru permisiunea de a rămâne?
Dacă aveţi acordată permisiunea de intrare sau de a rămâne în Regatul Unit puteţi aplica la *UKBA* pentru a vă prelungi permisiunea.Unele categorii au o perioadă de timp limitată pentru prelungire şi nu aveţi voie să aplicaţi pentru o prelungire dacă aţi venit cu aplicaţia pentru tier 5. Va trebui să verificaţi categoria la care aţi aplicat.
Pot aplica pentru permisiunea de a rămâne la o altă categorie?
Dacă aplicaţi pentru permisiunea de a rămâne la o altă categorie faţă de cea la care sunteţi în prezent, aplicaţia dvs va fi menţionată ca o aplicaţie de „schimbare”. Permisiunea de schimbare este atent controlată.
Ca şi migrant de tier 5, Programul de mobilitate al tinerilor (Youth Mobility Scheme) nu vă puteţi schimba la nici o altă categorie PBS şi nu puteţi schimba de la tier 5 la o altă categorie a tier 5. În plus schimarea la tier 5 la categoria lucrători temporari (Temporary Worker) este foarte strictă şi vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Ce formulare trebuie să completez?
Va trebuie să folosiţi un formular *UKBA* actualizat. Îl puteţi descărca de pe site-ul *UKBA* (www.ukba.homeoffice.gov.uk). Fiecare tier şi categorie din fiecare tier au o anumită cerere de completat. Există şi o cerere separat pentru orice dependent care aplică pentru permisiunea de a rămâne în Regatul Unit.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
23
Formularul de aplicare vă informează ce documente trebuie să prezentaţi odată cu cererea şi ce taxe relevante trebuie să plătiţi.
Ce fac cu cererile?
Cererile pot fi trimise într-unul din următoarele moduri: prin poştă, prin curier, personal sau online. Unele aplicaţii trebuie trimise folosind o metodă specifică şi dvs trebuie să verificaţi ce metodă este corectă pentru aplicaţia dvs.
*UKBA* vă va anunţa că au primit aplicaţia dvs şi documentele doveditoare şi vă vor spune când să vă programaţi pentru susţinerea testelor biometrice. Aplicaţia dvs va fi procesată şi veţi fi anunaţat prin poştă de decizia luată. Site-ul *UKBA* oferă informaţii curente despre perioada de aşteptare pentru fiecare categorie.
Ce se întâmplă dacă permisiunea actuală îmi expiră înainte de a aplica pentru prelungire?
Va trebuie să depui o cerere la Agenţia Britanică pentru Frontiere (UK Border Agency -UKBA) înainte ca permisiunea actuală de intrare sau de a rămâne în Regatul Unit să expire. Dacă aplici după ce permisiunea de intrare în Regatul Unit îţi expiră, vei locui în RU ilegal şi cererea dvs va fi respinsă.
Care este statutul meu în timp ce aştept decizia?
Dacă aţi aplicat pentru continuarea permisiunii de a rămâne înainte ca permisiunea de intrare sau de a rămâne să expire, atunci permisiunea existentă de intrare sau de a rămâne se prelungeşte pănă se ia o decizie cu aplicarea dvs.
Dacă faceţi apel împotriva refuzului de a prelungi permisiunea şi aplicaţia dvs a fost trimisă la timp atunci permisiunea de intrare sau de a rămâne se prelungeşte de asemenea până ce o decizie va fi luată.
Ce se întâmplă dacă mi se acordă în continuare permisiunea de a rămâne?
*UKBA* va emite un Permis de Rezidenţă Biometric(Biometric Residence Permit) care dovedeşte statutul dvs de imigrant şi data la care permisiunea de intrare expiră.
Ce se întâmplă dacă mi se refuză permisiunea de a rămâne?
Dacă *UKBA* refuză cererea dvs vi se va spune că aveţi dreptul la apel. Motivele de apel trebuie depuse într-o perioadă foarte scurtă de timp şi vă recomandăm să solicitaţi imediat consiliere de specialitate.Ce se întâmlpă dacă ca şi tier 2 nu reuşesc să mă anjajez la angajatorul meu?
Permisiune de intrare sau de a rămâne este emisă cu condiţia ca dvs să rămâneț i la angajatorul specificat în cererea dvs. Dacă lucraţi pentru un alt angajator fără aprobarea *UKBA*, dvs veţi locui în Regatul Unit ilegal şi veţi putea fi îndepărtat din Regatul Unit. Dacă veţi fi prins locuind ilegal în RU acest lucru va afecta serios orice cerere pe care o veţi face în viitor pentru a intra în Regatul Unit.
Dacă aţi aplicat la tier 5 schimbări ale serviciului sunt permise fie cu acelaşi angajator, fie cu un angajator diferit, dar pentru a face acest lucru trebuie să aplicaţi la „modificarea permisiunii”. Vi se permite schimbarea dacă noul serviciu este cu un angajator autorizat şi încheiaţi un nou Contract de Angajare doar dacă munca este suplimentară faţă de cea pentru care a fost emis contractul de angajare original. Vi se vor aplica condiţii şi vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
24
Mă pot stabili eventual în Regatul Unit?
Regulile s-au schimbat în Aprilie 2011 şi sunt aşteptate noi schimbări anul viitor. Dacă sunteţi în Regatul Unit în calitate de migrant tier 1 de cinci ani continuu, puteţi aplica pentru rezidenţă permanentă în Regatul Unit. Acest lucru mai este cunoscut sub numele de stabilire. Va trebui să se stabilească că aveţi un venit prin muncă sau sunteţi angajat pe cont propriu. Va trebuie să arătaţi că aveţi cunoştinţe suficiente de limba engleză şi despre Regatul Unit.
În calitate de migrant tier 2, puteţi fi eligibil pentru reşedinţă permanentă dacă aţi petrecut legal o perioadă continuă de cinci ani în Regatul Unit. Angajatorul va trebui să confirme în scris că sunteţi angajat şi va trebui să arătaţi că aveţi cunoştinţe suficiente de limba engleză şi despre Regatul Unit.
Orice perioadă de angajare ca un deţinător al autorizaţiei de muncă (emis sub vechile reguli comerciale şi de afaceri) va conta pentru cei cinci ani continuu de muncă.
Ca şi migrant tier 5 nu sunteţi eligibil să aplicaţi pentru reşedinţă permanentă.
Cum aplic?
Va trebui să trimiteţi o cerere la *UKBA* înainte ca permisiunea curentă de intrare sau de a rămâne în Regatul Unit să expire. Dacă aplicaţi după ce permisiunea de intrare în Regatul Unit expiră, veţi locui în Regatul Unit ilegal şi cererea dvs pentru reşedinţă permanentă va fi respinsă.
Din moment ce obţineţi reşedinţă permanentă în Regatul Unit nu aveţi restricţii cu privire la stabilirea dvs. Vă puteţi schimba angajatorii, locul de muncă şi puteţi accesa *ajutoarele sociale* dacă va fi necesar, fără să obţineţi permisiune din partea *UKBA* .
Pot lucra în Republica Irlanda?
Informaţiile din acest ghid nu se aplică Republicii Irlanda, care este guvernată de legi complet diferite. Dacă doriţi să lucraţi în Republica Irlanda vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate la Immigrant Council of Ireland(Consiliul pentru Imigraţi al Irlandei): Telefon(00) 353 1 6740200 (disponibil 2pm – 4pm).
Contacte utile:
Immigration Enquiry Bureau (Biroul de Informare despre Imigraţie(0870 606 7766)
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
25
Ajutoare sociale
*Numărul de asigurări sociale*
*Numărul de asigurări sociale*(National Insurance number ) vă este necesar atât pentru angajare, cât şi pentru asigurările sociale. Primul pas pentru obţinerea acestora este să aplicaţi pentru *numarul de asigurari sociale* (National Insurance Number).
De ce am nevoie de *numărul de asigurări sociale*(National Insurance Number)?
Va trebui să solicitaţi pentru *numărul asigurărilor sociale(National Insurance Number) dacă veniţi să lucraţi în Regatul Unit, altfel taxele şi contribuţiile pentru asigurări sociale(National Insurance) nu sunt înregistrate. Plata taxelor şi asigurărilor sociale este în mod normal necesară pentru toată lumea care lucrează în Regatul Unit şi va trebui să verificaţi întotdeauna că sunt plătite pentru a putea dovedi că lucraţi legal. Dacă solicitaţi pentru *asigurări sociale*(social security benefit) sau pentru creditele fiscale care sunt administrate de *Direcţia Regală Venituri şi Vămi*(Her Majesty’s Revenue and Customs) va trebui să aveţi un număr oficial de asigurări sociale care v-a fost alocat de Agenţia pentru Asistenţă Socială* (Social Security Agency) secţiunea alocări.
Cum pot aplica pentru *numărul de asigurări sociale*(National Insurance Number)?
Dacă veniţi să lucraţi şi să locuiţi în Irlanda de Nord pentru prima dată va trebui să aplicaţi pentru *numărul de asigurări sociale* (National Insurance number). *Agenţia pentru Asistenţă Socială* (Social Security Agency) din Irlanda de Nord răspunde de administrarea cotidiană a sistemului de asistenţă socială şi cererile pentru *numărul asigurărilor sociale* (National Insurance number). *Agenţia pentru asistenţă Socială*(Social Security Agency )sau angajatorul dvs vă va consilia cum să solicitaţi *numărul asigurărilor sociale *(National Insurance number).
Dacă aţi locuit şi lucrat în Irlanda de Nord anterior, aceasta înseamnă că va trebui să daţi *Agenţiei pentru Asistenţă Socială* ,*numărul dvs. de asigurări sociale*. Va trebui să prezentaţi de asemenea o dovadă din care să reiasă că numărul dat este numărul dvs. personal. Dacă nu vă amintiţi numărul, va trebui să puneţi la dispoziţia *Agenţiei pentru Asistenţă Socială* informaţiile sau dovezile necesare pentru ca aceasta să îl poată găsi.
La solicitarea *numărului de asigurări sociale* (National Insurance Number), va trebui să puneţi la dispoziţe dovezile necesare pentru a dovedi că sunteţi cine spuneţi că sunteţi şi dacă nu sunteţi cetăţean SEE , că aveţi dreptul de a lucra în Regatul Unit.
Ce fel de dovezi pot prezenta pentru a-mi confirma identitatea?
Dovezile documentare care vă pot ajuta să vă confirmaţi identitatea sunt:
• certificatul de naştere sau de căsătorie;
• paşaportul sau cartea naţională de identitate emisă de un stat membru al *Spaţiului Economic European (SEE)* [European Economic Area (EEA)];
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
26
• scrisoare de la un avocat, consilier, sau reprezentant oficial al unei organizaţii;
• lista documentelor acceptate este inclusă într-un pliant, numit pliantul ISSP „Cum să vă dovediţi identitatea pentru asistenţă socială”, pe care îl găsiţi la *Agenţia pentru Asistenţă Socială*.
Documentele necesare care pot dovedi dreptul dvs de a munci(doar pentru cetăţenii care nu sunt *SEE) sunt:
• paşaportul dvs
• certificatul de naştere sau de adopţie emis în Regatul Unit, Insulele Canalului şi Republica Irlanda
• un certificat de înregistrare sau de naturalizare ca cetăţean britanic
• documente ale Agenţiei Britanice pentru Frontieră *UK Border Agency* care dovedesc că aveţi dreptul de a lucra în Regatul Unit
• autorizaţia de muncă.
Va trebui să discut cu cineva când solicit *numărul de asigurări sociale*?
Va trebui să discutaţi, la sediul *Agenţiei pentru Asistenţă Socială* (Social Security Agency), cu un responsabil cu alocarea numerelor de asigurări sociale, pentru a se vedea dacă vi se poate emite un astfel de număr. Este important să înţelegeţi întrebările care vi se pun, şi să daţi răspunsuri clare. Dacă nu înţelegeţi limba engleză bine, adresaţi-vă Agenţiei pentru Asistenţă Socială pentru ca aceasta să aranjeze ca la întrevedere să fie prezent un interpret care vorbeşte limba dvs.
Este important să reţineţi că dacă nu satisfaceţi criteriile de alocare ale numărului de asigurări sociale, este posibil să nu aveţi dreptul nici la *ajutoare sociale* (social security benefits). Această regulă nu vi aplică numai dvs., în calitate de solicitant, ci şi oricărei alte persoane pentru care solicitaţi ajutoare sociale, cu excepţia copiilor şi tinerilor.
În continuare, acest capitol este împărţit în două secţiuni şi dvs. va trebui să vă asiguraţi că citiţi secţiunea care se aplică în cazul dvs.
Secţiunea 1: se referă la muncitorii care sunt cetăţeni ai Spaţiului Economic European [European Economic Area)(EEA)] (inclusiv cetăţenii A8 şi A2), inclusiv informaţii specifice pentru cetăţenii *A2* Români şi Bulgari. Cetăţenii A2 vor trebui să se asigure că citesc întreaga secţiune (atât textul scris cu verde, cât şi pe cel scris cu roşu).
Secţiunea 2: se referă la lucrătorii imigranţii care sunt cetăţeni ai ţărilor din afara Spaţiului Economic European(*European Economic Area*).
Secţiunea 1: Cetăţenii Spaţiului Economic European (*European Economic Area*)
Va trebui să citiţi această secţiune dacă sunteţi cetăţean al unei ţări din Spaţiul Economic European (*European Economic Area* ), inclusiv cetăţenii *A8* şi *A2*. Totuşi, există informaţii specifice pentru cetăţenii *A2* despre diferitele reguli care se aplică lucrătorilor migranţi din România şi Bulgaria. Va rugăm să citiţi în întregime toată secţiunea pentru a vedea ce reguli şi drepturi se aplică în cazul dvs.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
27
Cine mă poate ajuta dacă nu am suficienţi bani pentru a mă întreţine?
Dacă vă găsiţi în situaţia de a nu avea suficienţi bani, este posibil să puteţi beneficia de ajutor sub forma ajutoarelor de la stat. În Regatul Unit acestea sunt cunoscute sub denumirea de *ajutoare sociale* (social security benefits). Dacă nu puteţi obţine *ajutoare sociale*, s-ar putea să primiţi ajutor de la Serviciile Sociale, care uneori oferă asistenţă în situaţii de urgenţă. În cazul în care aveţi nevoie de ajutor, chiar dacă nu proveniţi din ţările enumerate, se recomandă să solicitaţi consiliere (indiferent de naţionalitatea dvs.) deoarece este posibil să puteţi beneficia de drepturi care nu sunt incluse în acest ghid.
Care este agenţia răspunzătoare de procesarea solicitărilor pentru ajutor social?
*Agenţia pentru Asistenţă Socială* (Social Security Agency) din Irlanda de Nord răspunde de administrarea cotidiană a sistemului de asistenţă socială. Această agenţie vă va procesa solicitarea privind alocarea *numărului de asigurări sociale* (National Insurance number ) şi/sau eventualele *ajutoare sociale*. Atunci când solicitaţi un ajutor social, solicitarea dvs. va fi evaluată şi soluţionată de un angajat al acestei agenţii, aşa-numitul „factor de decizie”. Creditele fiscale şi alocaţiile pentru copii sunt de competenţa *Direcţiei Regale Venituri şi Vămi* (Her Majesty’s Revenue and Customs).
Ce criterii trebuie să satisfac pentru a obţine ajutoare sociale (*social security benefit*)?
Atunci când solicitaţi un ajutor social, acesta vă va fi plătit numai dacă satisfaceţi criteriile de acordare relevante, plus anumite criterii de rezidenţă sau prezenţă. Criteriile pe care trebuie să le satisfaceţi depind de tipul de ajutor solicitat. Aceasta deoarece există diferite tipuri de ajutoare sociale, după cum urmează:
• ajutoare dependente de resursele financiare, care includ venitul minim garantat (Income Support), ajutorul de şomaj calculat în funcţie de venit (Jobseeker’s Allowance), ajutor social de incapacitate de muncă (income-related Employment and Support Allowance), pensia socială minimă garantată (State Pension Credit), şi ajutorul pentru plata chiriei (Housing Benefit). Acestea sunt cunoscute şi sub denumirea de ajutoare legate de venit, ceea ce înseamnă că este posibil ca acordarea lor să depindă de venitul sau de economiile de care dispuneţi.
• ajutoare independente de resursele financiare, care sunt plătite, de exemplu, în caz de boală, sarcină, şomaj, deces, sau bătrâneţe. Aceste ajutoare vă vor fi acordate numai dacă dvs. (sau soţul/soţia/partenerul dvs. înregistrat, în cazul ajutorului de deces) aţi plătit contribuţiile pentru *asigurări sociale* (National Insurance) necesare în Regatul Unit, sau echivalentul acestora într-un alt stat membru al *Spaţiului Economic European (SEE)* [European Economic Area (EEA)].
• ajutoare speciale non-contributive, respectiv indemnizaţia de însoţitor (Attendance Allowance), indemnizaţia pentru persoane cu dizabilităţi (Disability Living Allowance), şi indemnizaţia de îngrijitor (Carer’s Allowance).
• creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere (Child Tax Credit), creditul fiscal pentru salariaţii cu venituri mici (Working Tax Credit) şi alocaţia pentru copii (Child Benefit), care sunt administrate de *Direcţia Regală Venituri şi Vămi*(Her Majesty’s Revenue and Customs*).
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
28
De unde pot solicita ajutor?
Indiferent de tipul de ajutor solicitat, este important să reţineţi că dacă acesta vă este refuzat, se recomandă să solicitaţi consiliere. Aceasta din cauză că, dacă nu sunteţi mulţumit cu deciziile luate *Agenţia pentru Asistenţă Socială* (Social Security Agency) sau *Direcţia Regală Venituri şi Vămi* (Her Majesty’s Revenue and Customs), puteţi face apel împotriva acestora la un tribunal independent. Apelaţi la serviciile unei agenţii de consiliere pentru a vă ajuta să decideţi dacă aveţi motive de apel. Agenţiile care vă pot consilia în ceea ce priveşte drepturile dvs. la ajutoare sociale includ:
• Law Centre (NI) [Centrul Juridic (Irlanda de Nord)], telefonaţi la (028) 9024 4401 (Belfast), sau la (028) 7126 2433 (Derry);
• Citizens Advice Regional Office (Biroul Regional de Consiliere a Cetăţenilor) – telefonaţi la (028) 9023 1120 pentru a fi pus în legătură cu un Birou de Consiliere a Cetăţenilor local; şi
• Advice NI Regional Office (Biroul Regional Consiliere Irlanda de Nord) – telefonaţi la (028) 9064 5919 pentru a fi pus în legătură cu un centru de consiliere local.
Dacă nu înţelegeţi bine limba engleză, se recomandă să solicitaţi biroului sau centrului de consiliere să aranjeze ca la întrevedere să fie prezent un interpret care vorbeşte limba dvs. Aceasta deoarece este important să înţelegeţi întrebările care vi se pun, şi să daţi răspunsuri clare.
Ce criterii trebuie să satisfac pentru a beneficia de venitul minim garantat, ajutorul de şomaj calculat în funcţie de venit, ajutor social de incapacitate de muncă, pensia socială minimă garantată, sau de ajutorul pentru plata chiriei?
Pentru a fi eligibil pentru oricare din aceste ajutoare trebuie să demonstraţi că locuiţi în mod obişnuit în Irlanda de Nord ŞI că aveţi dreptul să rezidaţi în *Zona Comună de Circulaţie* (Common Travel Area). Această zonă cuprinde Regatul Unit (inclusiv Marea Britanie şi Irlanda de Nord), Republica Irlanda, Insula Man şi Insulele Canalului.
Va trebui să demonstraţi că aveţi dreptul să rezidaţi în Zona Comună de Circulaţie şi dacă doriţi să solicitaţi creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere (Child Tax Credit) sau alocaţia pentru copii (Child Benefit). Aceste ajutoare sociale sunt administrate de *Direcţia Regală Venituri şi Vămi* (Her Majesty’s Revenue and Customs). Creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere şi alocaţia pentru copii sunt ajutoare plătite, de obicei, pentru copii care locuiesc cu dvs. în Irlanda de Nord. Puteţi însă solicita aceste ajutoare şi pentru copii care locuiesc într-un alt stat membru al SEE cu condiţia să lucraţi.
Cetăţenii *A2*, reţineţi: Cetăţenii români şi bulgari vor trebui să fie autorizaţi să lucreze în cadrul Programului autorizaţiilor de muncă (Accession Worker Card Scheme) sau să fie autorizaţi să lucreze timp de 12 luni fără întrerupere.
Care sunt criteriile de rezidenţă obişnuită?
Pentru a demonstra că rezidaţi în mod obişnuit în Irlanda de Nord, va trebuie să satisfaceţi o serie de criterii, aşa-numitele „criterii de rezidenţă obişnuită”. Aceste criterii sunt cele pe baza cărora se plătesc venitul minim garantat (Income Support), ajutorul de şomaj calculat în funcţie de venit (Jobseeker’s Allowance), pensia socială minimă garantată (State Pension Credit), şi ajutorul
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
29
pentru plata chiriei (Housing Benefit); ele se aplică tuturor celor care vin să locuiască şi să lucreze în Irlanda de Nord pentru prima dată, sau se întorc în Irlanda de Nord după o perioadă petrecută în străinătate.
Va trebui să demonstraţi că criteriile nu se aplică dvs dacă:
• aţi lucrat în Regatul Unit sau
• puteţi demonstra că aveţi dreptul de a rezida în Irlanda de Nord deoarece sunteţi calificat ca lucrător în cadrul legii europene sau că sunteţi angajat propriu şi că îndepliniţi anumite directive europene
Cetăţenii A2 reţineţi: dacă sunteţi cetăţean român sau bulgar va trebui să demonstraţi că aveste criterii nu se aplică în cazul dvs dacă sunteţi autorizat să lucraţi în cadrul Programului autorizaţiilor de muncă (Accession Worker Card Scheme)şi că lucraţi pentru un angajator autorizat din Irlanda de Nord.
În caz contrar, criteriile de rezidenţă obişnuită vor fi luate în considerare atunci când solicitaţi unul din aceste drepturi.
Cum pot dovedi că rezid în mod obişnuit în Irlanda de Nord?
Pentru a dovedi că rezidaţi în mod obişnuit în Irlanda de Nord, va trebui să demonstraţi că, în momentul în care aţi venit să locuiţi aici, intenţia dvs. era să aveţi o reşedinţă stabilă şi permanentă în această ţară. Aceasta nu înseamnă neapărat că trebuie să demonstraţi că aţi intenţionat să rămâneţi aici la infinit. Dacă nu aţi mai locuit în Irlanda de Nord şi nici nu aţi mai fost aici, va trebui să vă demonstraţi intenţia locuind în această ţară o perioadă apreciabilă de timp.
Perioada exactă de timp va depinde de situaţia personală. În mod normal, aceasta trebuie să fie cuprinsă între 1 şi 3 luni. În general însă, cu cât aţi locuit aici mai mult înainte de a solicita aceste drepturi, cu atât veţi avea şanse mai mari de reuşită.
Pentru a putea decide dacă rezidaţi în mod obişnuit în Irlanda de Nord, factorul de decizie va trebui să ţină cont de toate informaţiile relevante. Acestea pot include:
• eventualele pregătiri pe care le-aţi făcut înainte de a vă muta în Irlanda de Nord;
• eventualele informaţii pe care le-aţi solicitat privind găsirea unui loc de muncă;
• dacă v-aţi vândut locuinţa, sau dacă aţi renunţat la contractul de închiriere;
• dacă v-aţi închis sau transferat vreun cont bancar;
• ce fel de măsuri aţi luat pentru a vă lichida gospodăria, sau pentru a aranja ca aceasta să fie transportată în Irlanda de Nord;
• dacă aţi înştiinţat autorităţile medicale sau şcolare (dacă aveţi copii) de intenţia dvs. de a vă muta în Irlanda de Nord.
Dacă nu sunteţi sigur cum puteţi dovedi că rezidaţi în mod obişnuit în Irlanda de Nord, solicitaţi consiliere de specialitate.
Ce informaţii mă vor ajuta să dovedesc că satisfac criteriile de rezidenţă obişnuită?
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
30
Factorul de decizie va trebui de asemenea să ştie ce măsuri aţi luat pentru a avea o rezidenţă permanentă şi stabilă de la venirea dvs., pentru a vă stabili în Irlanda de Nord. Informaţiile relevante pot include:
• dacă intenţionaţi să locuiţi în Irlanda de Nord în viitorul apropiat;
• în ce mod intenţionaţi să vă întreţineţi dacă vi se refuză ajutorul social (această întrebare vă poate fi pusă pentru ca factorul de decizie să se convingă dacă intenţionaţi să continuaţi să locuiţi în Irlanda de Nord, indiferent dacă veţi primi sau nu ajutorul respectiv);
• eventualele informaţii pe care le-aţi solicitat despre cum vă puteţi înregistra ca fiind în căutarea unui loc de muncă, sau despre cum vă puteţi găsi de lucru;
• dacă v-aţi găsit locuinţă;
• dacă v-aţi înscris pe lista unui doctor sau medic stomatolog;
• dacă v-aţi înscris în vreun club sau asociaţie;
• dacă aveţi rude sau prieteni în Irlanda de Nord.
Cele de mai sus nu sunt singurele informaţii de care se va ţine cont; va trebui să dovediţi factorului de decizie fie că nu sunteţi obligat să satisfaceţi criteriile de rezidenţă obişnuită, fie că într-adevăr rezidaţi în mod obişnuit în Irlanda de Nord. În caz contrar, veţi fi clasificat drept o persoană din străinătate şi nu veţi putea solicita venitul minim garantat, ajutorul de şomaj calculat în funcţie de venit, ajutorul social de incapacitate de muncă, pensia socială minimă garantată, sau ajutorul pentru plata chiriei, până când nu satisfaceţi criteriile. Cu alte cuvinte, factorul de decizie trebuie să fie convins că, în momentul în care aţi venit în Irlanda de Nord, intenţia dvs. era să aveţi o reşedinţă permanentă şi stabilă în această ţară.
Chiar dacă satisfaceţi criteriile de rezidenţă obişnuită va trebui să dovediţi că aveţi dreptul să rezidaţi în Zona Comună de Circulaţie(*Common Travel Area* )atunci când solicitaţi venitul minim garantat (Income Support), ajutorul de şomaj în funcţie de venit (income-based Jobseeker’s Allowance), pensia socială minimă garantată (State Pension Credit) şi ajutorul pentru plata chiriei(Housing Benefit). Criteriile se aplică şi dacă solicitaţi creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere (Child Tax Credit) sau alocaţia pentru copii(Child Benefit).
La ce referă termenul „dreptul de a rezida”?
Dreptul de a rezida :Cetăţenii Spaţiului Economic European (European Economic Area)(cu excepţia României şi Bulgariei)
Dacă v-aţi mutat în Irlanda de Nord pentru a căuta de lucru aveţi dreptul de a rezida dovedind cu adevărat că vă căutaţi de lucru şi aveţi şanse mari să vă găsiţi. În timp ce vă căutaţi de lucru puteţi solicita asigurări sociale dacă satisfaceţi criteriile de rezidenţă obişnuită. Dacă nu vi se cere certificatul de înregistrare, dvs va trebui să solicitaţi la Agenţia Britanică pentru Frontiere (*UKBA* )acest document deoarece vă poate ajuta să dovediţi că aveţi dreptul de a rezida, dacă veţi dori să solicitaţi asigurări sociale. Pentru mai multe informaţii citiţi secţiunea “Munca în Regatul Unit”.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
31
Dreptul de a rezida: Cetăţenii *A2* români şi bulgari
Chiar dacă puteţi dovedi că rezidaţi în mod obişnuit în Irlanda de Nord, va trebui să demonstraţi şi că aveţi drept de rezidenţă.
Dacă sunteţi autorizat să lucraţi în cadrul Programului autorizaţiilor de muncă (Accession Worker Card Scheme) şi lucraţi pentru un angajator autorizat din Irlanda de Nord, sau dacă sunteţi angajat propriu, se va considera că aveţi drept de rezidenţă. Veţi putea beneficia de ajutorul pentru plata chiriei (Housing Benefit), creditul fiscal pentru salariaţii cu venituri mici (Working Tax Credit), creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere (Child Tax Credit), şi alocaţia pentru copii (Child Benefit) pe perioada în care lucraţi; veţi continua să beneficiaţi de aceste ajutoare şi ajutor social de incapacitate de muncă( income-related Employment and Support Allowancede) sau pensia socială minimă garantată (State Pension Credit) dacă vă îmbolnăviţi, rămâneţi gravidă, sau dacă nu puteţi lucra dintr-un alt motiv, fără a vă pierde însă locul de muncă.
Pe durata primelor trei luni petrecute în Irlanda de Nord se va considera că aveţi drept de rezidenţă, şi veţi beneficia de alocaţia pentru copii (Child Benefit) şi de creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere (Child Tax Credit). Dacă însă, la sfârşitul celor trei luni, nu aveţi loc de muncă şi nu sunteţi autorizat să lucraţi, vă veţi pierde dreptul la majoritatea ajutoarelor sociale, inclusiv la alocaţia pentru copii şi la creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere.
Dacă însă sunteţi scutit de obligaţia de a avea autorizaţie de muncă datorită faptului că aveţi calificare superioară (vezi anexa 2 a capitolului „Munca în Regatul Unit”), este posibil să puteţi solicita ajutorul de şomaj (Jobseeker’s Allowance) chiar dacă nu aţi lucrat în Regatul Unit anterior. Solicitaţi consiliere de specialitate dacă consideraţi că vă aflaţi în această situaţie.
Pentru a beneficia de *ajutoare sociale* (social security benefits) fără nicio constrângere, trebuie să fiţi autorizat să lucraţi, în cadrul Programului autorizaţiilor de muncă, ca angajat timp de 12 luni, fără întrerupere. De aceea, este important să solicitaţi autorizaţia în cadrul Programului autorizaţiilor de muncă înainte de a fi angajat de un angajator autorizat. Perioadele de timp petrecute lucrând legal în Regatul Unit înainte de 1 ianuarie 2007 pot fi incluse în perioada de autorizare de 12 luni. Pentru informaţii adiţionale privind Programul autorizaţiilor de muncă (Accession Worker Card Scheme), vezi capitolul „Munca în Regatul Unit”.
Dacă vă schimbaţi locul de muncă în primele 12 luni, este important să anunţaţi Agenţia Britanică pentru Frontiere(*UK Border Agency*) prin intermediul Programului autorizaţiilor de muncă; în caz contrar nu se va considera că aţi fost angajat fără întrerupere.
Ce se întâmplă dacă îmi pierd locul de muncă?
Dacă vă pierdeţi locul de muncă în perioada neîntreruptă de 12 luni de lucru, nu veţi mai fi considerat lucrător cu drept de rezidenţă, şi nu veţi mai putea beneficia de ajutoare sociale. Într-un astfel de caz, solicitaţi imediat consiliere. Dacă însă vă pierdeţi locul de muncă în cele 12 luni din cauză că, de exemplu, vă îmbolnăviţi sau rămâneţi gravidă, se recomandă să vă adresaţi unui serviciu de consiliere în legătură cu solicitarea de ajutoare sociale; este posibil ca, dacă solicitarea dvs. este refuzată, să puteţi face apel împotriva deciziei.
De ce fel de ajutoare sociale voi beneficia după o perioadă continuă de lucru de 12 luni?
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
32
După ce aţi lucrat o perioadă continuă de 12 luni şi nu mai este necesar să fiţi autorizat în cadrul Programului autorizaţiilor de muncă, atât dvs. cât şi membrii familiei dvs. veţi avea dreptul să beneficiaţi de toate ajutoarele sociale relevante, indiferent dacă lucraţi sau sunteţi în şomaj.
În acest caz, membrii de familie includ:
• soţul sau partenerul dvs. civil;
• copiii şi nepoţii în vârstă de până la 21 de ani sau cei care depind de dvs.;
• părinţii, bunicii şi străbunicii dvs. şi alte rude dacă puteţi dovedi că aceştia sunt în continuare dependenţi de dvs.
Dacă aţi fost autorizat să lucraţi, aţi lucrat fără întrerupere timp de 12 luni, şi nu mai este necesar să fiţi autorizat în cadrul Programului autorizaţiilor de muncă, se recomandă să solicitaţi un certificat de înregistrare( *registration certificate*). Pentru detalii vezi capitolul „Munca în Regatul Unit”.
Când solicitaţi venitul minim garantat (Income Support), ajutorul de şomaj calculat în funcţie de venit (Jobseeker’s Allowance), ajutor social de incapacitate de muncă(income-related Employment and Support Allowance), pensia socială minimă garantată (State Pension Credit), ajutorul pentru plata chiriei (Housing Benefit), creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere (Child Tax Credit) sau alocaţia pentru copii (Child Benefit), dvs. sunteţi cel căruia i se cere să dovedească că aveţi drept de rezidenţă în Irlanda de Nord. De aceea este important să puneţi la dispoziţia factorului de decizie cât mai multe informaţii relevante.
Pot solicita *ajutoare sociale* dacă vin în Irlanda de Nord să caut de lucru?
Dacă veniţi în Irlanda de Nord să căutaţi de lucru, ar trebui să solicitaţi autorizare în cadrul Programului autorizaţiilor de muncă şi dacă v-aţi găsit de lucru nu se va considera că aveţi drept de rezidenţă până nu veţi face acest lucru. Ca urmare nu veţi fi eligibil pentru niciunul din ajutoarele sociale menţionate mai sus în timp ce vă căutaţi de lucru.
Ce criterii trebuie să satisfac pentru a solicita ajutoare sociale independente de resursele financiare? (se aplică tuturor cetăţenilor SEE inclusiv cetăţenilor români şi bulgari)
Ajutoarele sociale independente de resursele financiare sunt uneori numite şi „ajutoare contributive”. Aceasta înseamnă că pentru a fi eligibil pentru un ajutor [de exemplu indemnizaţia pentru incapacitate (Incapacity Benefit) sau contribuţia calculată în funcţie de venit (Jobseeker’s Allowance)], va trebui să dovediţi că satisfaceţi criteriile de eligibilitate, şi că aţi plătit contribuţiile pentru asigurări sociale necesare.
Dacă aţi sosit recent în Irlanda de Nord (în special dacă n-aţi mai lucrat aici sau în Marea Britanie anterior), probabil că nu aţi plătit suficiente contribuţii necesare pentru a beneficia de anumite ajutoare sociale. Totuşi, dacă însă aţi lucrat şi aţi plătit contribuţii într-un alt stat membru al *Spaţiului Economic European (SEE)* [European Economic Area (EEA)], aceste contribuţii vor fi luate în consideraţie atunci când solicitaţi ajutoare contributive în Irlanda de Nord.
Pe durata şederii dvs. aici, de asemenea veţi fi eligibil să primiţi aşa-numitele ajutoare sociale „pentru salariaţi”, inclusiv:
• indemnizaţie pentru concediu medical (Statutory Sick Pay);
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
33
• indemnizaţie pentru concediu de maternitate (Statutory Maternity Pay); sau
• indemnizaţie pentru concediu de paternitate (Statutory Paternity Pay).
Aceste ajutoare vă dau dreptul la zile libere plătite din motive de boală, dacă rămâneţi gravidă, sau dacă deveniţi tată. Vă rugăm să reţineţi că puteţi solicita indemnizaţia pentru concediu de maternitate/paternitate numai dacă puteţi face dovada continuităţii muncii. Dacă nu sunteţi eligibilă pentru indemnizaţia pentru concediu de maternitate, se recomandă să solicitaţi consiliere pentru că s-ar putea să fiţi eligibilă pentru alocaţia de maternitate (Maternity Allowance). Pentru informaţii adiţionale privind eligibilitatea dvs. pentru aceste ajutoare sociale, consultaţi capitolul „Drepturile angajaţilor”.
Ce criterii trebuie să satisfac dacă solicit un ajutor special non-contributiv?
Există o serie de ajutoare sociale de care puteţi beneficia chiar dacă nu aţi plătit *contribuţiile de asigurări sociale* (National Insurance contributions) necesare. Aceste ajutoare pot fi solicitate dacă sunteţi bolnav, aveţi dizabilităţi grave, sau aveţi în îngrijire o persoană cu dizabilităţi grave. Ele sunt cunoscute sub denumirea de „ajutoare speciale non-contributive”, şi includ indemnizaţia de însoţitor (Attendance Allowance), indemnizaţia pentru persoane cu dizabilităţi (Disability Living Allowance)DLA, şi indemnizaţia de îngrijitor (Carer’s Allowance):
Pentru a fi eligibil pentru aceste ajutoare trebuie:
• să rezidaţi în mod obişnuit în Irlanda de Nord;
• să vă aflaţi în Irlanda de Nord; şi
• să vă fi aflat în Irlanda de Nord timp de 26 de săptămâni în ultimele 12 luni.
Este posibil ca, pentru satisfacerea criteriilor de rezidenţă pentru oricare din aceste ajutoare, să se ţină cont de rezidenţa dvs. în orice alt stat membru al *Spaţiului Economic European (SEE)* [European Economic Area (EEA)]. Veţi putea astfel satisface condiţia de rezidenţă pentru eligibilitate mai repede.
Secţiunea 2: Lucrătorii imigranţi din afara *Spaţiului Economic European*(European Economic Area)
Cine mă poate ajuta dacă nu am suficienţi bani pentru a mă întreţine?
Dacă vă găsiţi în situaţia de a nu avea suficienţi bani, este posibil să puteţi beneficia de ajutor sub forma ajutoarelor de la stat. În Regatul Unit acestea sunt cunoscute sub denumirea de *ajutoare sociale* (social security benefits). Dacă nu puteţi obţine ajutoare sociale, s-ar putea să primiţi ajutor de la Serviciile Sociale(Social Services) care uneori oferă asistenţă în situaţii de urgenţă. Chiar dacă nu credeţi că puteţi primi ajutor deoarece nu puteţi apela la *fonduri publice*(public funds) , se recomandă să solicitaţi consiliere indiferent de naţionalitatea dvs. Acest lucru se întâmplă deoarece Regatul Unit are acorduri cu multe ţări din toată lumea ca Algeria, Maroc, Tunisia şi Turcia ceea ce poate însemna că dvs aveţi drepturi la ajutoare sociale care nu sunt incluse în acest ghid. Este de asemenea important ca dvs să solicitaţi consiliere de specialitate înainte de a solicita orice ajutoare sociale sau credite fiscale, deoarece solicitând acest lucru vă poate afecta dreptul de a rămâne în Regatul Unit.
Care este agenţia răspunzătoare de procesarea solicitărilor pentru *ajutor social*?
*Agenţia pentru Asistenţă Socială* (Social Security Agency) din Irlanda de Nord răspunde de administrarea cotidiană a sistemului de asistenţă socială. Această
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
34
agenţie vă va procesa solicitarea privind alocarea *numărului de asigurări sociale* (National Insurance number ) şi/sau eventualele ajutoare sociale. Atunci când solicitaţi un ajutor social, solicitarea dvs. va fi evaluată şi soluţionată de un angajat al acestei agenţii, aşa-numitul „factor de decizie”. Creditele fiscale şi alocaţiile pentru copii sunt de competenţa *Direcţiei Regale Venituri şi Vămi* (Her Majesty’s Revenue and Customs).
Cum obţin numărul de *asigurări sociale*?
Pentru a solicita *ajutoare sociale* (social security benefits), în mod normal va trebui să dovediţi că v-a fost alocat un *număr de asigurări sociale*(National Insurance number). Dacă aţi locuit şi lucrat în Irlanda de Nord anterior, aceasta înseamnă că va trebui să daţi Agenţiei pentru Asistenţă Socială numărul dvs. de asigurări sociale. Va trebui să prezentaţi de asemenea o dovadă din care să reiasă că numărul dat este numărul dvs. personal. Dacă nu vă amintiţi numărul, va trebui să puneţi la dispoziţia Agenţiei pentru Asistenţă Socială informaţiile sau dovezile necesare pentru ca aceasta să îl poată găsi. Pentru mai multe informaţii despre *numărul asigurărilor sociale* citiţi secţiunea “Numărul asigurărilor sociale”.
Pot obţine *asigurări sociale* în timp ce locuiesc în Irlanda de Nord?
De îndată ce aţi obţinut autorizaţia de a lucra în cadrul *Programului Bazat pe Puncte* (Points Based System) sau aţi obţinut autorizaţia de a lucra în Irlanda de Nord, aveţi autorizaţia de a sta pentru o perioadă limitată. Dacă dreptul de a rămâne este limitat în mod obişnuit anumite condiţii sunt ataşate la aplicaţia dvs. Una din aceste condiţii este să nu faceţi apel la anumite *asigurări sociale*. Dacă încălcaţi aceste condiţii riscaţi să vă pierdeţi dreptul de a rămâne. Dacă ar fi să aplicaţi în continuare pentru permisiunea de a rămâne în Regatul Unit veţi fi întrebat dacă aţi solicitat vreo *asigurare socială*. Prin urmare, dacă aţi făcut vreo solicitare, alertaţi Serviciile de Imigrare (Immigration Services) că aţi încălcat una din condiţiile ataşate dreptului dvs de a rămâne, ceea ce înseamnă că sunteţi eligibil de a fi îndepărtat , de a vi se refuza pelungirea permisiunii de intrare sau de a fi reclamat. Este prin urmare foarte important să solicitaţi consiliere de specialitate înainte de a face apel pentru orice asigurare dacă nu sunteţi sigur de situaţia dvs.
Care este legătura dintre statutul meu de migrant şi dreptul meu de a solicita *asigurări sociale*?
Dreptul la asigurări sociale depinde de statutul dvs de migrant. Legea defineşte anumite grupuri de persoane( inclusiv deţinători de autorizaţii de muncă) ca persoane supuse controlului de imigraţie. Această etapă este semnificativă pentru stabilirea asigurărilor. Dvs sunteţi tratat ca o persoană supusă controlului de imigraţie dacă dreptul dvs de a intra şi a rămâne în Irlanda de Nord este condiţionat de a nu face apel la *fonduri publice*. Dacă aceasta este o condiţia ataşată dreptului dvs de a intra sau de a rămâne în Irlanda de Nord, veţi avea o ştampilă în paşaportul dvs care confirmă faptul că nu aţi făcut apel la *fonduri publice*.
Care sunt *asigurările sociale* care sunt considerate *fonduri publice* ?
*Fondurile publice*sunt definite în Regulamentul de Imigraţie şi includ:
indemnizaţia de însoţitor (Attendance Allowance) ;indemnizaţia de îngrijitor (Carer’s Allowance); alocaţia pentru copii (Child Benefit); creditul fiscal pentru copiii aflaţi în întreţinere (Child Tax Credit); indemnizaţia pentru
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
35
persoane cu dizabilităţi (Disability Living Allowance); ajutorul pentru plata chiriei( Housing Benefit); venitul minim garantat (Income Support); ajutorul de şomaj calculat în funcţie de venit (income-based Jobseeker’s Allowance); ajutor social de incapacitate de muncă(income-related Employment and Support Allowance); pensia socială minimă garantată (Pension Credit; ), indemnizaţia pentru persoane cu dizabilităţi (Severe Disablement Allowance); Plăţile fondului social (Social Fund Payments) şi creditul fiscal pentru salariaţii cu venituri mici (Working Tax Credit)
În prezent, doar asigurările care sunt incluse în această listă sunt considerate *asigurări sociale*.Deoarece această listă se poate modifica, vă rugăm să vă informaţi înainte de a solicita orice asigurări sociale sau credite fiscale pentru a putea fi siguri că nu sunt incluse în această listă în momentul în care le solicitaţi.
Dacă aveţi soţul sau partener care nu este supus controlului migraţiei vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate deoarece el/ea pot avea dreptul la aceste asigurări.
Ce alte *asigurări sociale * pot solicita ?
Chiar dacă permisiunea de intrare în Irlanda de Nord este limitată, sunt anumite asigurări pe care le puteţi solicita şi care nu sunt incluse în *fondurile publice*.
Practic, aceste asigurări sunt foarte greu de obţinut. Acest lucru se datorează faptului că pentru a le solicita trebuie să fi lucrat şi pentru a solicita unele din aceste asigurări ar fi trebuit să plătiţi suficiente contribuţii la *asigurările sociale*. Dacă îndepliniţi condiţiile pentru fiecare asigurare, puteţi avea dreptul la ajutor social de incapacitate de muncă(contribution-based Employment and Support Allowance), ajutorul de şomaj calculat în funcţie de venit(contribution-based Jobseeker’s Allowance) sau la ajutor de invaliditate de muncă (Industrial Disablement Benefit). Puteţi obţine de asemenea şi *ajutoare sociale „pentru salariaţi”*, ca indemnizaţie pentru concediu de maternitate (Statutory Maternity Pay), indemnizaţie pentru concediu medical (Statutory Sick Pay), indemnizaţie pentru concediu de adopţie (Statutory Adoption Pay) şi indemnizaţie pentru concediu de paternitate( Statutory Paternity Pay).
Deşi dreptul dvs la *asigurări sociale* este limitat în momentul în care veniţi în Irlanda de Nord veţi putea obţine mai uşor unele *asigurări sociale* după ce locuiţi o perioadă de timp sau statutul dvs de migrant se schimbă.
Contacte utile:
Procesarea solicitărilor pentru numere de asigurări sociale
National Insurance Number Section (Secţia alocare numere de asigurări sociale)
Jobs & Benefits Office (Biroul pentru Asistenţă Socială)
Conor Buildings, 107 Great Victoria Street, Belfast
Telefon: (028) 9054 5500
National Insurance Number Section (Secţia alocare numere de asigurări sociale)
Jobs & Benefits Office (Biroul pentru Asistenţă Socială)
140 Jervis Street, Portadown
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
36
Telefon: (028) 3839 7200
National Insurance Number Section (Secţia alocare numere de asigurări sociale)
Jobs & Benefits Office (Biroul pentru Asistenţă Socială)
2 Crescent Road, Lisnagelvin, Derry/Londonderry
Telefon: (028) 7131 9300
20
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
37
Drepturi locative
Cum pot găsi locuinţă în Irlanda de Nord?
Puteţi să închiriaţi o locuinţă de la o persoană particulară; acest tip de închiriere este numit uneori „chirie particulară” (renting privately). Proprietarul locuinţei se numeşte „proprietar” (landlord), iar persoana care stă în chirie se numeşte „chiriaş” (tenant). Unii proprietari solicită unei alte persoane/companii, aşa-numitul „agent”, să îi ajute să închirieze locuinţa. Puteţi găsi locuinţă cu chirie particulară căutând la rubrica „Închirieri” (To Let) a ziarelor locale, în vitrinele agenţilor de presă, sau vizitând agenţiile de închirieri sau agenţiile imobiliare. Puteţi de asemenea închiria o locuinţă de la o agenţie guvernamentală numită *Direcţia Fondului Locativ Irlanda de Nord* (Northern Ireland Housing Executive – NIHE) sau de la o asociaţie locativă, însă există anumite restricţii în ceea ce priveşte persoanele care pot primi un astfel de tip de locuinţă.
Înainte de a accepta să închiriaţi o locuinţă, gândiţi-vă dacă locuinţa şi zona vă convin. Este bine să aveţi în vedere:
• cât de aproape este locuinţa de locul dvs. de muncă;
• cât de aproape este locuinţa de mijloacele de transport în comun;
• cât de aproape este locuinţa de magazine şi alte facilităţi;
• dacă ar putea exista probleme legate de siguranţa dvs. personală.
Aveţi dreptul să locuiţi în orice zonă doriţi însă, ca peste tot, unele zone sunt mai sigure decât altele. Dacă nu sunteţi sigur ce să faceţi, contactaţi una din agenţiile de consiliere incluse la sfârşitul acestui ghid.
Majoritatea regulilor şi standardelor descrise în această secţiune sunt aplicabile chiriaşilor. În anumite cazuri, s-ar putea să nu aveţi calitatea de chiriaş dacă angajatorul sau agenţia de recrutare a personalului vă asigură locuinţă ca parte a contractului dvs. de muncă, dacă proprietarul locuieşte cu dvs., dacă numele dvs. nu figurează pe contractul de închiriere, sau dacă proprietarul dvs. are acces nelimitat în toate părţile imobilului pentru a putea asigura servicii (de ex. servicii de curăţenie), sau pentru a muta alte persoane în camere ale imobilului, fără să aibă nevoie de permisiunea dvs. Dacă vă aflaţi în una din situaţiile de mai sus, s-ar putea să se considere că „staţi în gazdă”, caz în care nu veţi beneficia de drepturi de „chiriaş”. Dacă aveţi probleme legate de locuinţă, solicitaţi consiliere de la una din agenţiile incluse aici.
Care sunt standardele pentru locuinţele date în chirie?
În sectorul particular, standardele variază. Deocamdată, singura cerinţă, în cazul locuinţelor mai vechi, este ca locuinţa şi dotările acesteia să fie în stare normală de folosinţă; consiliile districtuale pot obliga proprietarul să facă reparaţiile necesare. În general însă, dacă într-o locuinţă există o defecţiune care ar putea fi primejdioasă, consiliul districtual poate obliga proprietarul să o repare (de ex. o toaletă care curge, un acoperiş prin care plouă, sau un caz serios de igrasie).
Toate imobilele trebuie să fie/să aibă:
• stabile din punct de vedere structural şi lipsite de defecţiuni majore;
• neafectate de igrasie, care este dăunătoare sănătăţii;
• luminate, încălzite şi ventilate adecvat şi racordate la apă curentă;
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
38
• facilităţi pentru pregătirea şi prepararea hranei, inclusiv chiuvetă cu apă caldă şi apă rece;
• toaletă situată corespunzător, cadă de baie/duş şi chiuvetă, cu apă caldă şi apă rece;
• sistem de canalizare corespunzător.
Există diferite tipuri de locuinţe date în chirie de persoane particulare?
Sectorul particular include diferite tipuri de locuinţe, inclusiv case şi apartamente. Unul din cele mai populare tipuri de locuinţă închiriate lucrătorilor migranţi este locuinţa cu ocupanţi multipli (House in Multiple Occupation – HMO). Aceasta este o locuinţă ocupată de mai mult de două persoane care nu fac parte din aceeaşi familie, care au dormitoare proprii însă folosesc bucătăria şi baia în comun. Pe lângă standardele menţionate anterior, o astfel de locuinţă trebuie:
• să nu fie supraaglomerată;
• să aibă bucătării cu suficiente facilităţi pentru numărul de ocupanţi;
• să fie dotate cu suficiente toalete, căzi de baie, duşuri şi chiuvete pentru numărul de ocupanţi;
• să fie dotate cu mijloacele necesare de prevenire şi stingere a incendiilor, şi cu ieşiri de incendiu.
Direcţia Fondului Locativ poate iniţia o procedură judiciară pentru ca o locuinţă cu ocupanţi multipli să respecte aceste standarde. În anumite zone, proprietarii au nevoie de autorizaţie de la Direcţia Fondului Locativ pentru a putea închiria o locuinţă cu ocupanţi multipli. Adresaţi-vă Direcţiei pentru a afla care sunt zonele în care se aplică această cerinţă.
Ce drepturi am în calitate de chiriaş particular?
Toate închirierile care durează de peste un an şi o zi trebuie să fie stabilite în scris. S-ar putea să vi se ceară să semnaţi un act care conţine detaliile înţelegerii făcute cu proprietarul locuinţei. Acesta se numeşte „contract de închiriere” (tenancy agreement). Indiferent dacă este vorba de o înţelegere verbală sau scrisă, solicitaţi consiliere dacă aveţi neclarităţi. Pe lângă drepturile stipulate în contract, toţi chiriaşii particulari au următoarele drepturi de bază:
• Dreptul la carnet de chiriaş – toţi chiriaşii au dreptul la el. Acesta include numele, adresa şi numărul de telefon al proprietarului şi/sau al reprezentantului proprietarului (de ex. agenţie de închiriere sau agenţie imobiliară), chiria şi impozitele plătibile, valoarea şi scopul unui eventual depozit şi condiţiile de rambursare, durata contractului de închiriere, şi numele persoanei care răspunde de reparaţii).
• Dreptul de a nu fi hărţuit şi/sau evacuat ilegal – sunteţi hărţuit atunci când o persoană încearcă să vă priveze de drepturile de chiriaş (de ex. nefurnizarea curentului electric, acte de violenţă, comportament ameninţător sau intrarea ilegală în locuinţă). Proprietarul şi/sau agentul acestuia nu are dreptul să intre în locuinţa dvs. după bunul plac, exceptând cazul în care acest lucru este specificat în contractul de închiriere, sau dacă i-aţi permis ei/lui aceast lucru. Singura excepţie este dacă proprietarul trebuie să intre în locuinţă în caz de urgenţă (de ex. pentru reparaţii urgente). Dacă consideraţi că sunteţi hărţuit sau forţat să vă părăsiţi locuinţa pe durata contractului de
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
39
închiriere, contactaţi Secţia Igiena Mediului (Environmental Health Department) a consiliului districtual local.
• Dreptul la preaviz – proprietarul dvs este obligat să vă dea în scris un preaviz nu mai puţin decât perioada relevantă. La încheierea perioadei de preaviz, proprietarul trebuie să se adreseze instanţei pentru a obţine decizia de evacuare. Un chiriaş este obligat să dea un preaviz.
Perioada de preaviz va fi după cum urmează:
o dacă aţi locuit în apartament timp de cinci ani sau mai puţin – patru săptămâni pentru preaviz;
o pentru mai mult de cinci ani dar mai puţin de zece sau zece – opt săptămâni pentru preaviz şi
o pentru mai mult de zece ani – 12 săptămâni pentru preaviz.
• Dreptul la respectarea procedurii juridice – pentru a vă evacua, proprietarul trebuie să se adreseze instanţei pentru a obţine permisiunea de a vă scoate din locuinţă. Orice încercare de a vă forţa să părăsiţi locuinţa fără decizie judecătorească este ilegală, şi trebuie să contactaţi Secţia Igiena Mediului a consiliului districtual local.
• Dreptul de a solicita ajutor pentru plata chiriei (Housing Benefit) – dacă sunteţi cetăţean al zonei *Spaţiului Economic European* şi lucraţi, sunteţi eligibil pentru ajutorul pentru plata chiriei acordat pentru plata chiriei şi impozitelor (dacă sunteţi cetăţean român sau bulgar va trebui să demonstraţi că sunteţi înregistrat la *Agenţia Britanică pentru Frontiere*(UK Border Agency) în cadrul *Programului de Înregistrare a Lucrătorilor* (Worker Authorisation Scheme) sau dacă nu sunteţi obligat să vă înregistraţi). Acest ajutor este dependent de venit. Dacă v-aţi pierdut serviciul, s-ar putea să fiţi eligibil pentru ajutor – dvs ar trebui să solicitaţi consiliere. Pentru detalii, vezi secţiunea „Ajutoare sociale”.
Persoanele care au închiriat locuinţe îcepând cu sau după 1 aprilie 2007 au drepturi adiţionale:
• Dreptul la confirmarea termenilor contractului de închiriere – această confirmaţie scrisă este în completarea contractului şi trebuie furnizată în termen de 28 de zile de la data validării acestuia. Ea trebuie să includă anumite informaţii inclusiv detaliile de contact ale proprietarului (sau el/ea agentului său), durata contractului, chiria şi impozitele plătibile, valoarea şi scopul unui eventual depozit, şi inventarul mobilierului sau dotărilor incluse.
• Dreptul la anumite reparaţii – dacă nu există un contract de închiriere, sau dacă contractul nu menţionează cine răspunde de reparaţii, legea specifică care sunt reparaţiile de care răspunde proprietarul, şi care sunt cele de care răspunde chiriaşul.
• Dreptul la un contract de închiriere de minimum 6 luni – dacă nu există un contract de închiriere, sau dacă durata lui nu este specificată.
Care sunt regulile de plată pentru locuinţă?
Carnetul de chiriaş trebuie să includă valoarea chiriei plătibile şi eventuale alte cheltuieli asociate (de ex. impozite şi încălzire), şi data la care acestea trebuie plătite. În carnet trebuie să se specifice şi valoarea depozitului plătit, şi condiţiile în care acesta poate fi reţinut de proprietar.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
40
• Chirie – dacă aţi închiriat locuinţa pe termen fix (de ex. pe 1 an), chiria va rămâne fixă pe acea perioadă. La sfârşitul perioadei, condiţiile de închiriere vor fi revizuite periodic, proprietarul putându-vă mări chiria.
• Depozite – majoritatea proprietarilor solicită depozit, folosit ca garanţie în caz de deteriorare a locuinţei, furt, sau chirie restantă. Trebuie să vă interesaţi pentru ce este depozitul şi când poate fi reţinut de proprietar.
• Chirie în avans – s-ar putea să vi se ceară să plătiţi în avans chiria pe o lună sau mai multe luni.
• Comision de închiriere şi „bani de cheie” – este posibil ca proprietarul sau agentul acestuia să vă solicite să plătiţi un comision pentru procesarea contractului de închiriere sau primirea cheii de la locuinţă.
• S-ar putea să nu fiţi obligat prin lege să plătiţi aceste comisioane. Solicitaţi consiliere de la una din agenţiile de mai jos înainte de a le plăti.
• Garanţi – proprietarul vă poate cere să aveţi un garant, şi anume cineva care garantează să plătească în locul dvs. în caz de neplată. Poate fi vorba de neplata chiriei, deteriorarea locuinţei, sau pierderea bunurilor proprietarului. De obicei, garantului i se va cere să semneze un formular în care se specifică ce anume garantează. Dacă nu aveţi un garant, întrebaţi proprietarul dacă îi puteţi oferi o alternativă.
Când îmi expiră contractul de închiriere?
Dacă aveţi contract pe termen fix (de ex. un an), acesta trebuie să includă data începerii şi data încetării ocupării locuinţei. Dacă contractul a început pe sau după 1 aprilie 2007 şi data încetării nu este specificată, perioada de ocupare în termenii fixaţi este de şase luni, după care deveniţi un chiriaş ai cărui termeni de închiriere sunt revizuiţi periodic, respectiv lunar sau săptămânal.
Mă pot muta înainte de sfârşitul perioadei convenite?
Dacă doriţi să eliberaţi locuinţa înainte de sfârşitul perioadei convenite, va trebui să îi daţi proprietarului un preaviz de cel puţin patru săptămâni (sau perioada stipulată în contract). Este posibil ca proprietarul să vă ceară să plătiţi chiria pe tot restul perioadei de închiriere rămase, chiar dacă nu mai locuiţi acolo.
Dacă aţi semnat contractul de închiriere împreună cu alţi chiriaşi, şi unul din aceştia se mută înainte de sfârşitul perioadei convenite, este posibil ca dvs. şi restul chiriaşilor rămaşi să fiţi răspunzători de plata întregii chirii.
Îmi poate cere proprietarul să mă mut înainte de sfârşitul perioadei convenite?
Pe durata unui contract de închiriere pe termen fix (de ex. de 1 an), proprietarul nu vă poate da preaviz decât dacă aţi încălcat condiţiile contractului, de exemplu dacă nu aţi plătit chiria sau aţi deteriorat locuinţa. Preavizul trebuie să vă dea cel puţin 28 de zile în care să eliberaţi locuinţa, şi trebuie să fie în scris.
Cum pot închiria o locuinţă de la *Direcţia Fondului Locativ Irlanda de Nord* sau de la o asociaţie locativă?
Dacă sunteşi cetăţean al Spaţiului Economic European şi dvs sau familia dvs lucreză, puteţi solicita o locuinţă cu chirie de la *Direcţia Fondului Locativ Irlanda de Nord* (Northern Ireland Housing Executive – NIHE) sau de la o asociaţie locativă (Housing Association). Acestea sunt aşa-numitele locuinţe sociale.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
41
*Direcţia Fondului Locativ Irlanda de Nord * (Northern Ireland Housing Executive- NIHE) administrează şi ajutorul pentru plata chiriei (Housing Benefit), un ajutor financiar acordat persoanelor cu venituri mici. *Direcţia Fondului Locativ Irlanda de Nord * (Northern Ireland Housing Executive) este finanţată de guvern.
Pentru a solicita, dacă sunteţi cetăţean român sau bulgar va trebui să dovediţi că sunteţi înregistraţi la *Agenţia Britanică pentru Frontiere*( UK Border Agency) în cadrul *Programului de Înregistrare a Lucrătorilor*(*Worker Authorisation Scheme) sau dacă nu sunteţi obligat să vă înregistraţi (de exemplu, pentru că sunteţi angajat propriu sau pentru că sunteţi deja înregistrat pentru un an neîntrerupt de lucru sau aveţi certificat de înregistrare).
Asociaţiile locative sunt organizaţii non-profit, administrate de consilii de administraţie voluntare. Majoritatea lor se află în evidenţa unui departament guvernamental, Departamentul pentru Dezvoltare Socială. În general, chiria locuinţelor sociale este mai mică decât cea a locuinţelor particulare.
Dacă doriţi să solicitaţi o locuinţă socială cu chirie, trebuie să completaţi un formular de cerere de locuinţă (Housing Application Form), pe care îl găsiţi la birourile districtuale NIHE sau la birourile asociaţiilor locative. Pentru o listă a birourilor districtuale NIHE, vizitaţi site-ul Web: www.nihe.gov.uk.
Dacă nu aţi lucrat sau v-aţi pierdut serviciul înainte de primi o locuinţă cu chirie, solicitaţi consiliere. Este posibil ca totuşi să puteţi obţine o locuinţă de la NIHE sau de la o asociaţie locativă. Dacă nu, se poate ca asistentul social de serviciu de la Trustul de Servicii de Ocrotire a Sănătăţii şi Protecţie Socială (Health and Social Care Trust) local să vă ajute să găsiţi sau să plătiţi pentru o locuinţă.
Dacă nu sunteţi din *Spaţiul Economic European* şi dacă una din condiţiile de a locui în Regatul Unit este de a nu face apel la fondurile publice *public funds*, în acest caz nu sunteţi eligibil pentru a primi o locuinţă cu chirie de la Direcţia Fondului Locativ Irlanda de Nord *Northern Ireland Housing Executive* şi o asociaţie locativă Housing Associations.
Ce să fac dacă rămân fără adăpost?
Sunteţi considerat „fără adăpost” dacă nu aveţi locuinţă. Termenul nu se referă numai la lipsa unui acoperiş deasupra capului. El include şi ocuparea unei locuinţe în care nu aveţi condiţii rezonabile de trai, respectiv care este în stare proastă de folosinţă, supraaglomerată, sau prea scumpă. Puteţi fi considerat fără adăpost şi dacă proprietarul v-a cerut să eliberaţi locuinţa în termen de 28 de zile.
Cetaţenii *Spaţiului Economic European*
Dacă rămâneţi fără adăpost trebuie să mergeţi la biroul districtual NIHE local sau la Centrul de Consiliere a Persoanelor fără Adăpost din Belfast (Homeless Advice Centre), parte a NIHE. Un responsabil locativ vă va evalua pentru a constata dacă aţi rămas intenţionat fără adăpost, adică dacă v-aţi lăsat fără locuinţă în mod voit, şi dacă sunteţi eligibil pentru asistenţă. Veţi fi considerat un caz prioritar dacă:
• sunteţi gravidă;
• aveţi un copil dependent care de obicei locuieşte cu dvs. (un copil în
• vârstă de sub 16 ani, sau până la 19 ani dacă el/ea urmează cursuri de zi);
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
42
• sunteţi vulnerabil deoarece aveţi probleme de sănătate mintală, sau probleme de sănătate fizică;
• aveţi între 16 şi 21 de ani şi riscaţi să fiţi exploatat sexual sau financiar;
• sunteţi fără adăpost din cauza unei urgenţe cum ar un incendiu, o inundaţie sau un alt dezastru; sau
• aţi suferit, sau riscaţi să suferiţi, violenţă.
Dacă sunteţi eligibil pentru asistenţă conform regulilor NIHE, aţi rămas fără adăpost în mod neintenţionat, şi constituiţi un caz prioritar, NIHE are datoria să vă asigure un adăpost temporar până când vă găseşte o locuinţă corespunzătoare. Dacă nu aţi lucrat sau v-aţi pierdut locul de muncă vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate.Indiferent de situaţie, NIHE vă va consilia cum să găsiţi o locuinţă adecvată în sectorul privat, şi cum să solicitaţi ajutor pentru plata chiriei.
Informaţii pentru cetăţenii români şi bulgari *A2* :
Dacă sunteţi vulnerabil (de ex. din cauza stării precare de sănătate, sau dacă aveţi copii cu dvs.), NIHE are datoria să vă asigure un adăpost temporar până când verifică dacă sunteţi sau nu înregistrat la *Agenţia Britanică pentru Frontiere* .
Dacă ar fi trebuit să vă înregistraţi la *Agenţia Britanică pentru Frontiere* în cadrul *Programului de înregistrare a lucrătorilor* (Worker Authorisation Scheme) şi nu aţi făcut-o, este posibil ca responsabilul locativ să constate că nu aveţi dreptul decât la consiliere în ceea ce priveşte modul în care vă puteţi găsi locuinţă. Într-un astfel de caz, solicitaţi consiliere de la Serviciul pentru Drepturi Locative (Housing Rights Service) sau de la Centrul Juridic (Irlanda de Nord) [Law Centre (NI)]. Solicitaţi consiliere şi dacă nu aveţi adăpost şi v-aţi pierdut serviciul, nu aţi lucrat sau dacă nu puteţi lucra.
Contactaţi de asemenea asistentul social de serviciu de la Trustul de Servicii Medicale şi Sociale (Health and Social Care Trust) local şi rugaţi-l să vă ajute să găsiţi sau să plătiţi pentru locuinţă. O listă a sediilor Trustului de Servicii Medicale şi Sociale este inclusă la sfârşitul acestui capitol.
Dacă lucraţi în Irlanda de Nord în cadrul programului pentru lucrătorii agricoli sezonieri (Seasonal Agricultural Workers Scheme) şi sunteţi nemulţumit de condiţiile din locuinţa dvs.sau dacă trebuie să vă eliberaţi locuinţa, solicitaţi consiliere de la Serviciul pentru Drepturi Locative (Housing Rights Service) sau de la Centrul Juridic (Irlanda de Nord) [Law Centre (NI)].
Lucrătorii migranţi din afara *Spaţiului Economic European *
Dacă sunteţi „fără adăpost”, dacă nu aveţi locuinţă Serviciul pentru Drepturi Locative *Northern Ireland Housing Executive* (NIHE )va trebui să vă consilieze şi să vă ajute să găsiţi o locuinţă, dar în majoritatea cazurilor nu vă pot oferi o locuinţă datorită restricţiilor din accesarea fondurilor publice. Vă recomandăm să solicitaţi consiliere de specialitate în legătură cu poziţia dvs de migrant. NIHE vă poate ajuta să vă găsiţi o locuinţă sau un apartament de închiriat sau vă poate găsi un adăpost temporar. corespunzătoare. Contactaţi de asemenea asistentul social de serviciu de la Trustul de Servicii Medicale şi Sociale (Health and Social Care Trust) local şi rugaţi-l să vă ajute să găsiţi sau să plătiţi pentru locuinţă. O listă a sediilor Trustului de Servicii Medicale şi Sociale este inclusă la sfârşitul acestui capitol.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
43
Dacă sunteţi fără adăpost vă rugăm să solicitaţi consiliere de specialitate.
Contacte utile:
Northern Ireland Housing Executive – NIHE (Direcţia Fondului Locativ Irlanda de Nord)
Head Office, The Housing Centre
2 Adelaide Street, Belfast BT1
Telefon: (028) 9024 0588
Health and Social Care Trust Headquarters (Sediile Trustului de Servicii Medicale şi Sociale):
Belfast Health and Social Care Trust Knockbracken Healthcare Park Saintfield Road, Belfast BT8 8BH
Telefon sediu central: (028) 9096 0000
www.belfasttrust.hscni.net
South Eastern Health and Social Care Trust
Top Floor, Thompson House Hospital 19/21 Magheralave Road, Lisburn BT28 3BP Telefon: (028) 9266 9111
www.setrust.hscni.net
Northern Health and Social Care Trust
The Cottage, 5 Greenmount Avenue Ballymena, BT43 6DA
Telefon: 0845 6012333
www.northerntrust.hscni.net/
Southern Health and Social Care Trust
Trust Headquarters College of Nursing, Craigavon Area Hospital 68 Lurgan Road, Portadown BT63 5QQ Telefon: (028) 3861 3950
www.southerntrust.hscni.net
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
44
Western Health and Social Care Trust
Chief Executive’s Office, Trust HQ Altnagelvin Area Hospital Site Glenshane Road, Derry/Londonderry BT47 6SB
Telefon: (028) 71345171
www.westerntrust.hscni.net
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
45
Drepturile angajaţilor
Această secţiune se adresează tuturor lucrătorilor migranţi din Irlanda de Nord, şi include informaţii privind principalele probleme cu care se confruntă aceştia. Informaţiile din continuare nu reprezintă rezumate complete ale legislaţiei. Este posibil ca exercitarea multora din drepturile de mai jos să depindă de îndeplinirea anumitor condiţii, sau să fie posibilă sub rezerva anumitor restricţii. Prin urmare, nu trebuie să vă bazaţi în exclusivitate pe aceste informaţii pentru a declanşa eventuale acţiuni împotriva angajatorului dvs. Se recomandă să solicitaţi consiliere juridică independentă înainte de a declanşa o acţiune împotriva angajatorului dvs.
Regula generală este că, indiferent de naţionalitatea dvs., este interzis să fiţi tratat diferit de colegii dvs. numai din cauză că sunteţi lucrător migrant. Drepturile salariatului pot fi impuse pe cale juridică, într-o instanţă specializată în dreptul muncii, respectiv într-un tribunal al muncii (Industrial Tribunal). Dacă se poate, într-o primă fază încercaţi să rezolvaţi problemele de la locul de muncă discutând cu angajatorul. Pentru a vă înţelege mai bine drepturile puteţi cere şi ajutorul sindicatului, Agenţiei de Relaţii de Muncă (Labour Relations Agency), Biroului de Consiliere a Cetăţenilor local, sau altor organizaţii de consiliere.
Dacă contractul dvs. este guvernat de legislaţia unei alte ţări, nu de cea a Irlandei de Nord, dacă în principal lucraţi în străinătate, dacă sunteţi angajat propriu (aveţi propria afacere) sau sunteţi comerciant persoană fizică, este posibil ca cele ce urmează să nu fie aplicabile în cazul dvs. Drepturile descrise pot depinde şi de statutul dvs. de imigrant (dacă aveţi permisiunea să lucraţi legal în Irlanda de Nord). Dacă lucraţi ilegal, vă va fi aproape imposibil să vă obţineţi drepturile de salariat; vezi sub-secţiunea „Să accept un loc de muncă unde mi se oferă bani în mână?”.
Diferenţa dintre lucrători şi salariaţi
Sunt lucrător sau salariat?
În această secţiune termenul „lucrător” are înţelesul care i se atribuie în contextul legislaţiei muncii din Regatul Unit, şi nu trebuie confundat cu cel folosit în alte părţi ale ghidului în contextul legislaţiei de imigraţie din Regatul Unit.
În legislaţia muncii din RU, distincţia dintre lucrător şi salariat este foarte importantă. Lucrătorii şi salariaţii au anumite drepturi comune de bază, cum ar fi salariul minim, însă salariaţii au drepturi adiţionale legate în principal de concediere.
Poate fi destul de dificil să vă daţi seama dacă sunteţi lucrător sau salariat. Dacă aveţi o înţelegere scrisă cu angajatorul care include expresia „contract de muncă”, este probabil să fiţi salariat. Aceasta nu este însă o cerinţă obligatorie; s-ar putea să fiţi salariat şi dacă:
• angajatorul dvs. vă supraveghează activitatea, şi vă spune ce să faceţi şi cum;
• trebuie să prestaţi activitatea respectivă personal (adică nu puteţi ruga un alt angajat să o presteze în locul dvs.);
• angajatorul dvs. vă cere să lucraţi un anumit număr de ore, şi sunteţi plătit pe baza acestor ore indiferent dacă aveţi sau nu de lucru;
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
46
• angajatorul vă asigură echipamentul şi uneltele de care aveţi nevoie;
• angajatorul plăteşte impozitul şi contribuţiile de *asigurări sociale* (National Insurance) pentru dvs.
S-ar putea să fiţi lucrător dacă:
• vi se oferă de lucru şi sunteţi plătit numai atunci când angajatorul are nevoie de dvs.;
• puteţi decide când anume să lucraţi, şi puteţi chiar refuza să lucraţi;
• dacă doriţi puteţi trimite pe altcineva să lucreze în locul dvs.;
• vă asiguraţi singur echipamentul şi uneltele necesare;
• vă plătiţi singur impozitul şi contribuţiile de asigurări sociale;
• aveţi o înţelegere scrisă cu angajatorul dvs., care include fraza „contract de servicii”.
Chiar şi ţinând cont de aceste criterii s-ar putea să vă fie dificil să vă daţi seama dacă sunteţi lucrător sau salariat. Este posibil ca nu toate criteriile să fie satisfăcute în cazul dvs., sau să fie satisfăcute criterii din ambele categorii.
Dacă sunteţi angajat prin intermediul unei *agenţii de recrutare*, citiţi sub-secţiunea „Dacă lucrez pentru o agenţie de recrutare sunt ‚lucrător’ sau ‚salariat’?”.
Dacă aveţi nelămuriri, adresaţi-vă unui sindicat sau agenţii de consiliere, cum ar fi Agenţia de Relaţii de Muncă (Labour Relations Agency ) sau Biroul de Consiliere a Cetăţenilor (Citizens Advice Bureau), explicându-le situaţia personală.
Informaţii pentru lucrători şi salariaţi
Drepturi de bază
Dacă lucraţi în Irlanda de Nord, de obicei veţi avea următoarele drepturi de bază:
• dreptul de a fi plătit salariul minim pe economie;
• dreptul de a nu vi se face reţineri nepermise din salariu;
• dreptul de primi un fluturaş de salariu detaliat la fiecare plată, în care să se specifice cât aţi câştigat şi eventualele reţineri făcute (impozit etc.);
• dreptul la ore de program şi concedii conform legilor privind programul de lucru;
• dreptul de a nu fi discriminat ilegal;
• dreptul de a vă înscrie într-un sindicat;
• dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
• drepturi privind starea de graviditate; şi
• dreptul de a vi se plăti indemnizaţia pentru concediu medical (Statutory Sick Pay) dacă sunteţi bolnav.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
47
Salariul minim pe economie
Salariul minim pe economie în Regatul Unit este:
• dacă aveţi 21 de ani sau peste, începând din octombrie 2011 aveţi dreptul la 6.08 lire sterline pe oră;
• dacă aveţi între 18 şi 20 de ani, începând din octombrie 2011 aveţi dreptul la 4,98 lire sterline pe oră;
• dacă aveţi 16 sau 17 ani, începând din octombrie 2011 aveţi dreptul la 3,68 lire sterline pe oră.
• dacă sunteţi ucenic cu vârsta cuprinsă sub 19 ani sau aveţi 19 sau peste 19 ani în primul an de ucenicie, din octombrie 2011 aveţi dreptul la £2.60 pe oră.
Aceste tarife se măresc de obicei în luna octombrie a fiecărui an.
Salariul minim pe economie pentru lucrătorii din domeniu agricol în Irlanda de Nord cu vâsta cuprinsă între 16 şi peste 16 ani este de £6.04 pe oră pentru primele 40 săptămâni de muncă. Dacă aţi depăşit 40 de săptămâni suma creşte la £6.37 pe oră. Aceste tarife se măresc de obicei în luna aprilie a fiecărui an.
Există anumite excepţii în care angajatorul are dreptul, prin lege, să vă plătească mai puţin decât tarifele menţionate. Dacă aveţi neclarităţi, solicitaţi consiliere imediată.
Reţineţi că orice bacşiş (banii daţi de către clienţi pentru calitatea serviciului); nu se iau în calcul ca parte a pachetului salarial, de către angajator.
Reţinerile din salariu
Legea permite angajatorului să facă anumite reţineri din salariu, cum ar fi impozitul şi contribuţiile de *asigurări sociale* (National Insurance). Orice alte reţineri se pot face numai dacă sunteţi înştiinţat de ele în scris ca parte a contractului de muncă, sau dacă semnaţi o autorizaţie înainte de efectuarea reţinerii. Dacă angajatorul vă asigură transportul la/de la locul de muncă şi/sau locuinţă, este posibil ca în contract să fie stipulate efectuarea de reţineri care să acopere contravaloarea acestora (există anumite limite privind astfel de deduceri în cazul în care salariul dvs. scade sub salariul minim pe economie). Dacă aveţi neclarităţi în ceea ce priveşte reţinerile din salariu, solicitaţi consiliere imediată.
Pauze de odihnă
Majoritatea lucrătorilor adulţi au dreptul la o pauză de 20 de minute dacă ziua de muncă este de peste 6 ore. Dacă aveţi sub 18 ani, aveţi dreptul la o pauză de 30 de minute după 4 ore şi jumătate lucrate.
În plus, aveţi dreptul la pauze de odihnă adecvate dacă munca depusă poate prezenta riscuri pentru sănătatea şi securitatea dvs. Este posibil ca aceasta să vi se aplice dacă munca dvs. este repetitivă (de ex. lucraţi pe o linie de producţie).
Limitarea orelor de muncă
Majoritatea lucrătorilor au dreptul să nu lucreze mai mult de 48 de ore pe săptămână (ca medie calculată de-a lungul unei perioade de 17 săptămâni). Dacă doriţi, puteţi conveni în scris să lucraţi mai mult de 48 de ore. Într-un astfel de caz,
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
48
vă puteţi răzgândi oricând şi anunţaţi angajatorul că doriţi să lucraţi din nou mai puţin de 48 de ore de muncă. Majoritatea lucrătorilor au dreptul la o pauză zilnică neîntreruptă de 11 ore într-un interval de 24 de ore, şi la o pauză de odihnă neîntreruptă săptămânală de cel puţin 24 de ore într-un interval de 7 zile.
Dacă sunteţi un lucrător tânăr (peste vârsta minimă de absolvire a şcolii însă sub 18 ani), de obicei nu puteţi lucra mai mult de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână. Aveţi dreptul la o pauză de odihnă zilnică neîntreruptă de 12 ore pentru fiecare interval de 24 de ore în care lucraţi, şi la o pauză de odihnă săptămânală de 2 zile. Aceasta nu poate fi calculată ca medie de-a lungul unei perioade de 2 săptămâni, trebuind să fie de obicei 2 zile consecutive.
Protecţie adiţională pentru munca de noapte
Un lucrător de noapte este orice lucrător al cărui program zilnic de muncă include cel puţin 3 ore de muncă de noapte în majoritatea zilelor de lucru. Munca de noapte este de obicei cea desfăşurată între orele 23.00 şi 06.00 (11:00 PM şi 6:00 AM), cu toate că angajatorii şi lucrătorii pot conveni să aleagă un alt interval. Într-un astfel de caz, acesta trebuie să fie de cel puţin 7 ore şi să includă intervalul de la miezul nopţii la orele 5:00 AM.
Majoritatea lucrătorilor de noapte nu pot lucra, în medie, mai mult de 8 ore într-un interval de 24 de ore. Dacă munca desfăşurată noaptea este deosebit de periculoasă sau presupune un efort fizic sau psihic deosebit, nu puteţi lucra mai mult de 8 ore într-un interval de 24 de ore (cu un număr limitat de excepţii). Dacă lucrează noaptea, majoritatea lucrătorilor au de asemenea dreptul, la intervale regulate, la controale medicale gratuite.
Aveţi dreptul să nu fiţi penalizat sau tratat mai puţin favorabil de angajatorul dvs. deoarece insistaţi asupra acestor drepturi privind munca de noapte.
Servitorii domestici sunt excluşi de la protecţia adiţională asigurată lucrătorilor de noapte, şi de la limita de 48 de ore de muncă pe săptămână.
Concedii de odihnă plătite
Majoritatea lucrătorilor au dreptul anual la un concediu plătit de 5.6 săptămâni de lucru. Acesta este de 5.6 ori perioada contractată a unei săptămânii de lucru deci, dacă lucraţi 5 zile pe săptămână, aveţi dreptul la 28 de zile de concediu plătit (28 de zile este limita superioară de bază a 5.6 săptămâni dar contractantul vă poate da mai mult). Cu toate acestea, cu excepţia cazului în care contractantul vă oferă sărbători publice(în Regatul Unit unele se numesc sărbători bancare)în plus aceste sărbători publice sunt incluse atunci când se calculează 5.6 săptămâni. Pentru instrucţiuni privind calculul zilelor de concediu plătit care vi se cuvin, vizitaţi site-ul NI Direct : www.nidirect.gov.uk/index/employment/employment-terms-and-conditions/time-off-and-holidays.htm.
Protecţie împotriva discriminării
Este interzis să fiţi tratat mai puţin favorabil decât alţi lucrători, sau hărţuit din cauza rasei, sexului, stării de graviditate sau maternitate, schimbării de sex, orientării sexuale, religiei, opiniilor politice, credinţei, dizabilităţilor sau vârstei. Discriminarea nu trebuie să fie evidentă sau directă. De exemplu, dacă o practică
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
49
afectează negativ mai multe persoane dintr-un grup rasial decât dintr-altul, aceasta, exceptând cazul în care poate fi justificată de angajator, va fi considerată a fi discriminare nelegitimă.
Dreptul de a nu fi discriminat se aplică din momentul în care solicitaţi un loc de muncă. Aceasta înseamnă că, dacă consideraţi că nu aţi obţinut locul de muncă datorită, de exemplu, sexului, rasei sau naţionalităţii, puteţi declanşa o acţiune în instanţă împotriva presupusului angajator. Dacă consideraţi că nu aţi obţinut un loc de muncă din cauza discriminării, solicitaţi consiliere.
Înscrierea într-un sindicat
Aveţi dreptul să vă înscrieţi într-un sindicat, şi este ilegal ca angajatorul dvs. să vă discrimineze sau să vă victimizeze din această cauză. Nu sunteţi obligat să vă informaţi angajatorul că sunteţi membru sindical.
Aspecte de sănătate şi securitate în muncă
Angajatorul dvs. trebuie să vă asigure un mediu de lucru sănătos şi sigur. Angajatorul trebuie să vă asigure echipament de prim-ajutor şi o ieşire de incendiu adecvată din clădirea în care lucraţi, şi îmbrăcăminte de protecţie (dacă este cazul). În plus, el trebuie să se asigure că utilajele cu care intraţi în contact sunt sigure, şi că aţi fost instruit cum să le utilizaţi, într-o limbă pe care o înţelegeţi. Angajatorul trebuie să realizeze o evaluare a riscurilor pentru a determina securitatea în muncă privind sănătatea salariatelor gravide sau a femeilor salariate care îşi cresc copilul.
Starea de graviditate
Salariatele gravide pot beneficia de indemnizaţia pentru concediu de maternitate dacă au suficientă vechime şi un salariu suficient de mare(vezi secţiune cu drepturile angajaţilor de mai jos). O „lucrătoare” nu are dreptul la concediu de maternitate, şi deci nu beneficiază automat de dreptul de a reveni la serviciu după naştere. Nu este permis ca o lucrătoare să fie tratată mai puţin favorabil din cauza stării ei de graviditate; aceasta se poate considera a fi discriminare din motive de sex.
Indemnizaţie pentru concediu medical
Dacă nu mergeţi la serviciu mai mult de 4 zile din cauză că sunteţi bolnav, şi câştigaţi mai mult de 102 de lire sterline pe săptămână, veţi fi probabil eligibil pentru indemnizaţia pentru concediu medical (Statutory Sick Pay) de 81.60 lire sterline pe săptămână timp de până la 28 de săptămâni. Aceasta se aplică şi salariaţilor temporari sau provizorii, precum şi celor care lucrează cu jumătate de normă. Aceste tarife se măresc de obicei în luna aprilie a fiecărui an.
Informaţii pentru salariaţi
Drepturi adiţionale
Ca salariat aveţi anumite drepturi adiţionale comparativ cu lucrătorii. Începând din
momentul angajării aveţi dreptul la:
• până la 52 de săptămâni concediu de maternitate (chiar dacă eraţi gravidă la angajare). Angajata are dreptul de a se întoarce la serviciu la încheierea concediului;
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
50
• zile libere neplătite pentru evenimente familiale deosebite;
• dacă sunteţi gravidă, aveţi dreptul la timp liber pentru consultaţii prenatale;
• protecţie împotriva concedierii din cauza stării de graviditate sau apartenenţei sindicale;
• să fiţi însoţit de un reprezentat sindical, sau de un coleg de muncă, la o eventuală audiere disciplinară sau de rezolvare a unei plângeri;
• un salariu egal cu cel al membrilor sexului opus care au aceleaşi îndatoriri de serviciu ca şi dvs., sau îndatoriri similare.
Veţi fi plătit pe o perioadă limitată dacă nu puteţi lucra deoarece:
• trebuie să vă îndepliniţi îndatoririle de reprezentant sindical sau de responsabil de securitate şi sănătate în muncă;
• trebuie să vă căutaţi de lucru deoarece vă confruntaţi cu perspectiva concedierii;
• trebuie să primiţi îngrijire prenatală.
• sunteţi suspendată de la locul de muncă pe perioada sarcinii datorită unor probleme de sănătate şi de securitate şi nu vi se dă o muncă alternativă potrivită pentru dvs
Aveţi dreptul la timp liber, de obicei fără plată, în următoarele situaţii:
• pentru a participa la activităţi sindicale;
• pentru a vă îngriji copiii (dacă aţi lucrat pentru angajator 1 an, aveţi dreptul până la 13 săptămâni de concediu parental neplătit înainte ca copilul să atingă vârsta de 5 ani, sau în primii 5 ani de la adopţia unui copil); dacă copil dvs este handicapat aveţi dreptul să vă luaţi până la 18 săptămâni de concediu parental fără plată până ce acesta împlineşte 18 ani
• pentru a vă ocupa de situaţii familiale deosebite cum ar fi boli sau accidente. Nu sunt incluşi doar copiii, se ţine cont şi de soţ/soţie, de părinţi, şi de alte persoane care se bazează în mare măsură pe dvs., indiferent dacă locuiesc în Irlanda de Nord sau nu. Trebuie însă să vă informaţi cât de curând posibil angajatorul care este motivul absenţei dvs. (şi perioada aproximativă a acesteia). Nu vă puteţi prelungi numărul de zile libere pentru a asigura personal îngrijirea necesară.
După o lună lucrată aveţi dreptul la:
• o perioadă de preaviz plătită de 1 săptămână în caz de concediere, excepţie făcând abaterile grave de la standardele de conduită; după 2 ani, aceasta se prelungeşte cu 1 săptămână pentru fiecare an lucrat până la un maxim de 12 săptămâni şi
• plată, dacă sunteţi suspendat din motive de boală.
După 2 luni lucrate, aveţi dreptul la:
• confirmarea în scris a termenilor de angajare, inclusiv a salariului, programului de lucru, concediilor etc. Este important să obţineţi această confirmare deoarece în caz de dificultăţi, o puteţi folosi în instanţă.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
51
• După 6 luni lucrate, dacă plătiţi contribuţii pentru *asigurările sociale* (National Insurance) şi copilul dvs se va naşte peste 15 săptămâni puteţi primi, în primele 39 de săptămâni de concediu, indemnizaţie pentru concediu de maternitate. Ca regulă generală, dacă eraţi gravidă la angajare, este puţin probabil să primiţi indemnizaţia de maternitate. Se poate să fiţi eligibil pentru 2 săptămâni de concediu de paternitate, sau pentru concediu şi indemnizaţie de adopţie, în funcţie de vechime şi de salariul mediu. Dacă mama copilului este eligibilă pentru concediu de maternitate şi se întoarce la muncă înainte să fi luat toate cele 52 de săptămâni, tatăl va putea lua el concediu de paternitate.
După 1 an lucrat, puteţi declanşa acţiune în instanţă pentru concediere abuzivă (unfair dismissal) dacă aţi fost concediat fără un motiv întemeiat, sau fără a se folosi procedura corectă. Dacă consideraţi că sunteţi într-o astfel de situaţie, contactaţi de urgenţă reprezentantul sindical local, Agenţia pentru Relaţii de Muncă, sau un Birou de consiliere a Cetăţenilor, şi solicitaţi consiliere privind concedierea şi procedurile disciplinare, şi termenul de adresare a unei plângeri în instanţă.
Dacă aţi lucrat 1 an, şi angajatorul dvs. încalcă în mod grav contractul, sau vă tratează într-un mod inacceptabil, şi demisionaţi din acest motiv, puteţi declanşa (bineînţeles )acţiune în instanţă pentru concediere abuzivă. Este foarte important să solicitaţi consiliere înainte de a demisiona.
După 2 ani lucraţi, puteţi solicita indemnizaţie de concediere dacă contractul dvs. ia sfârşit din cauză că postul dvs. nu mai există, şi nimeni altcineva nu a fost angajat cu aceleaşi îndatoriri de serviciu. Valoarea indemnizaţiei va depinde de vârsta dvs., de salariu şi vechime.
Munca cu jumătate de normă sau cu contract pe termen fix
Ca salariat cu jumătate de normă, aveţi dreptul să nu fiţi tratat mai puţin favorabil din acest motiv, exceptând cazul în care angajatorul are un motiv întemeiat care justifică un astfel de tratament. În mod similar, aveţi dreptul să nu fiţi tratat mai puţin favorabil dacă sunteţi angajat cu contract pe termen fix, exceptând cazul în care acest lucru poate fi justificat.
Informaţii generale pentru lucrători şi salariaţi
Ce să fac dacă contractul este într-o limbă pe care nu o înţeleg?
Nu trebuie să vi se ceară să semnaţi un contract de muncă scris într-o limbă pe care nu o înţelegeţi. Dacă deja l-aţi semnat, solicitaţi imediat traducerea acestuia şi consiliere juridică.
Să accept un loc de muncă unde mi se oferă bani în mână?
Sunteţi angajat cu „bani în mână” (cash in hand) când angajatorul nu plăteşte impozit pe venitul dvs. Legea nu permite aceasta. Nu poate să vi se ceară să acceptaţi un loc de muncă unde vi se oferă bani în mână. Dacă angajatorul dvs. încalcă această lege, probabil că încalcă şi alte legi privind protecţia drepturilor angajaţilor. Dacă lucraţi pe bani în mână, lucraţi ilegal. (Lucraţi ilegal şi dacă statutul dvs. de imigrant nu vă permite să lucraţi în această ţară.)
Dacă lucraţi ilegal:
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
52
• vă va fi aproape imposibil să vă obţineţi drepturile legale (excepţie făcând
• dreptul de a nu fi discriminat);
• este posibil să nu fiţi eligibil pentru *ajutoare sociale* (social security benefits) dacă rămâneţi fără loc de muncă;
• s-ar putea ca aceasta să vă afecteze dreptul de a rămâne în Irlanda de Nord, mai ales dacă sunteţi aici în cadrul *Programului Bazat pe Puncte* .
Este important să vă păstraţi fluturaşii de salariu şi fişele fiscale (P60). Fişa fiscală este un document primit anual, în aprilie, de la *Direcţia Regală Venituri şi Vămi* (Her Majesty’s Revenue and Customs) – Biroul Fiscal, care conţine informaţii privind impozitul şi *asigurările sociale* (National Insurance) plătite în anul anterior. Dacă nu primiţi această fişă, trebuie să i-o cereţi angajatorului.
Are angajatorul dreptul să îmi reţină paşaportul sau alte acte după ce încep să lucrez?
Nu, noul dvs. angajator nu vă poate reţine paşaportul sau alte acte de identitate (de ex. cartea naţională de identitate). Dacă este necesar însă, poate păstra copii.
Ce este o *agenţie de recrutare a personalului*?
O *agenţie de recrutare a personalului* (recruitment agency) este o companie comercială care găseşte personal pentru anumite posturi, sau găseşte posturi pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Dacă căutaţi de lucru în Irlanda de Nord, sau doriţi să vă schimbaţi locul de muncă, vă puteţi înscrie la o agenţie de recrutare care vă va căuta un loc de muncă corespunzător.
Dacă lucrez pentru o *agenţie de recrutare* sunt „lucrător” sau „salariat”?
În mod normal, dacă sunteţi furnizat unui angajator de o agenţie, pe o perioadă scurtă de timp, sunteţi „lucrător”. Dacă un contract scris sau termenii şi condiţiile vă descriu ca şi lucrător este foarte dificil de disputat acest lucru, dacă sunteţi lucrător sau salariat trebuie ţinut cont de toate circumstanţele personale .
Legislaţia din domeniu este supusă schimbării. De aceea este important ca, dacă aveţi neclarităţi, să solicitaţi consiliere de specialitate.
Protecţie adiţională pentru unii lucrători ai agenţiei
Începând cu Decembrie 2011 un lucrător al unei agenţii care lucrează pentru un angajator mai mult de 12 săptămâni va avea dreptul la aceleaşi condiţii de muncă şi de angajare ca şi angajaţii permanenţi ai angajatorului. Acest lucru include plata, programul de lucru(inclusiv orele peste program), munca de noapte, concediu de odihnă, pauzele de odihnă,concediu anual,concediu de plată pentru îngrijiri prenatale (paid time off for ante-natal appointments) şi protecţie pentru lucrătorii care sunt suspendaţi pe motive de sănătate sau de securitate. Lucrătorii agenţiei vor avea dreptul la aceleaşi facilităţi şi informaţii privind posturile vacante ca şi angajaţii permanenţi din prima zi de muncă.
Va percepe agenţia un comision pentru că îmi găseşte de lucru?
Agenţia este plătită de angajatori şi, ca urmare, în majoritatea situaţiilor, nu vă poate cere comision pentru că vă găseşte de lucru, sau pentru că vă ajută să treceţi de la un serviciu temporar la unul permanent. (Excepţia o constituie anumite ocupaţii din industria de divertisment, de exemplu modelling şi actorie.)
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
53
Pot să mă înscriu la mai mult de o agenţie?
Da, vă puteţi înscrie la oricât de multe agenţii doriţi.
Îmi poate agenţia limita dreptul de lucra direct pentru un angajator căruia m-au furnizat iniţial?
După încetarea contractului cu *agenţia de recrutare a personalului* (recruitment agency), sau după ce aţi făcut notificarea necesară pentru rezilierea contractului, agenţia nu vă poate împiedica să lucraţi direct pentru angajator.
Ce altceva mai trebuie să ştiu despre munca pentru o *agenţie de recrutare*?
Agenţia de recrutare a personalului:
• nu poate insista să cumpăraţi alte produse şi servicii de la ea (cum ar fi redactare CV sau echipament de protecţie);
• nu poate să vă reţină salariul pe motiv că nu a fost plătită de organizaţia pentru care aţi lucrat; într-un astfel de caz, solicitaţi consiliere;
• trebuie să vă dea o confirmare scrisă a termenilor şi condiţiilor înainte de a începe lucrul, indiferent că este muncă temporară sau permanentă;
• trebuie să confirme orice modificări eventuale a acestor termeni în scris, în termen de 5 zile lucrătoare; şi
• dacă agenţia vă găseşte muncă temporară, contractul scris va specifica:
• dacă sunteţi salariat al agenţiei sau lucrător (dacă efectuaţi o muncă temporară, prin intermediul unei agenţii, sunteţi lucrător);
• că veţi fi plătit integral pentru munca prestată;
• ce fel de preaviz trebuie să daţi sau să primiţi pentru a înceta contractul de angajare;
• tariful minim de plată pe care îl veţi primi şi cât de des veţi fi plătit (de ex. săptămânal sau lunar); şi
• numărul de zile plătite de concediu anual de care veţi beneficia (de obicei 4 săptămâni).
Ce să fac dacă am o plângere împotriva unei *agenţii de recrutare*?
Trebuie să contactaţi Department for Employment,( Departamentul de Muncă) şi Learning’s Employment Agency Inspectorate (Departamentul pentru învăţământ şi ocuparea forţei de muncă )care răspunde de aplicarea reglementărilor privind conduita agenţiilor de recrutare din Irlanda de Nord. Pentru detalii adiţionale vezi lista Contacte utile de la sfârşitul acestui capitol.
Cum îmi obţin drepturile dacă consider că angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale?
Dacă consideraţi că angajatorul dvs. nu îşi îndeplineşte îndatoririle faţă de dvs., adresaţi-vă sindicatului sau unei agenţii de consiliere. Dacă nu sunteţi membru sindical, întrebaţi un coleg cum să vă înscrieţi. Sau, contactaţi una din agenţiile de la sfârşitul acestui capitol.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
54
Să declanşez acţiune în instanţă împotriva angajatorului meu?
Dacă aveţi o problemă sau plângere, discutaţi-o iniţial neoficial cu angajatorul dvs. Dacă nu rezolvaţi nimic, formulaţi plângerea în scris şi apoi întâlniţi-vă cu angajatorul pentru a discuta problema. Dacă nu sunteţi satisfăcut, faceţi apel. Dacă aceste iniţiative nu rezolvă problema, vă puteţi adresa unui tribunal al muncii.
Dacă sunteţi un angajat trebuie să citiţi instrucţiunile din Codul de Practică al Agenţiei de Relaţii de Muncă( Labour Relations Agency Code of Practice) despre procedurile de disciplină şi consiliere (citiţi secţiunea Contacte Utile). Dacă nu reuşiţi să faceţi acest lucru orice despăgubire pe care o primiţi poate fi redusă cu până la 50 %. Agenţia de Relaţii de Muncă (The Labour Relations Agency) asigură servicii de mediere şi consiliere care vă pot ajuta pe dvs şi pe angajatorul dvs să vă rezolvaţi orice problemă înainte de a lua măsuri legale sau înainte de a ajunge în instanţă.
Ce este un tribunal al muncii?
Tribunalele muncii sunt instanţe care se ocupă numai de cazuri de legislaţie a muncii. Tribunalul pentru egalitate la locul de muncă (Fair Employment Tribunal) se ocupă de cazuri de discriminare religioasă sau politică. Uneori nu sunt prezenţi avocaţi; la un tribunal al muncii vă puteţi reprezenta singur. Se recomandă totuşi să vă adresaţi sindicatului dvs., şi să obţineţi îndrumări cum să procedaţi.
Există un termen de adresare a plângerii într-un tribunal muncii?
Este foarte important să reţineţi că majoritatea plângerilor privind legislaţia muncii trebuie adresate Tribunalului în termen de 3 luni de la incidentul la care se referă. Limita pentru a solicita o plată în caz de concediere de la angajator este de obicei de 6 luni.
Contacte utile:
Labour Relations Agency – LRA (Agenţia de Relaţii de Muncă)
LRA este o organizaţie independentă răspunzătoare de ameliorarea relaţiilor de muncă în Irlanda de Nord. Ea oferă, printre altele, servicii de consiliere, instruire şi mediere. Site-ul său Web este la www.lra.org.uk. Codul de Practică despre procedurile de disciplină şi consiliere(LRA Code of Practice)poate fi accesat online. Puteţi obţine informaţii şi telefonic; apelaţi (028) 9032 1442, şi solicitaţi biroul de informaţii (Enquiry Point).
Department for Employment and Learning – DEL (Departamentul de Educaţie şi Muncă)
DEL este departamentul guvernamental care răspunde de legislaţia muncii în Irlanda de Nord. Adresa site-ului lor Web este www.delni.gov.uk.
Puteţi vizita şi Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă (Job Centre) locală, unde, la cerere, vi se va asigura un interpret.
Employment Agency Inspectorate (EAI) (Inspectoratul pentru standardele de funcţionare a agenţiilor de recrutare)
EAI răspunde de aplicarea reglementărilor privind conduita agenţiilor de
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
55
recrutare din Irlanda de Nord.Dacă sunteţi îngrijorat de conduita agenţiei dvs de recrutare sau doriţi să depuneţi o plângere puteţi apela linia de asistenţă telefonică EAI (tel: 028 9025 7554) sau vizitaţi site-ult
www.delni.gov.uk/eai pentru a descărca cererea de plângere.
Department for Business, Inovation And Skills (Departamentul pentru Antreprenoriat )
Este departamentul guvernamental răspunzător de legislaţia muncii în Anglia, Scoţia, şi Ţara Galilor. Adresa site-ului lor Web este www.bis.gov.uk. Informaţiile de pe site sunt valabile pentru Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor, însă cea mai mare parte a legislaţiei se aplică şi în cazul lucrătorilor din Irlanda de Nord.
Gangmasters Licensing Authority – GLA (Autoritatea de Eliberare a Autorizaţiilor pentru Activităţi de Mediere a Angajărilor)
GLA a fost înfiinţată pentru a reduce numărul cazurilor de exploatare a lucrătorilor din agricultură, horticultură, silvicultură, colectarea moluştelor, crustaceelor, şi cefalopodelor şi activităţile de prelucrare şi ambalare conexe. Numărul său de telefon este 0845 602 5020; site-ul Web, www.gla.gov.uk, include şi informaţii în letonă, lituaniană, poloneză, portugheză, slovacă şi alte limbi.
Equality Commission for Northern Ireland (Comisia Nord-Irlandeză pentru Egalitate)
Comisia pentru Egalitate este organizaţia răspunzătoare de prevenirea discriminării şi promovarea egalităţii. Ea are în vedere diferite tipuri de discriminare, inclusiv discriminarea din motive de sex, rasă, dizabilitate, orientare sexuală, statut matrimonial, opinii politice sau religioase. Adresa site-ului Web este www.equalityni.org; comisia poate fi contactată telefonic la (028) 9050 0600.
Health and Safety Executive for Northern Ireland (Direcţia Nord-Irlandeză pentru Securitate şi Sănătate în Muncă)
Dacă doriţi informaţii privind securitatea şi sănătatea la locul dvs. de muncă, puteţi suna Direcţia Nord-Irlandeză pentru Securitate şi Sănătate în Muncă la 0800 0320 121, sau puteţi vizita site-ul lor Web www.hseni.gov.uk. Direcţia publică pliante în diverse limbi; acestea pot fi obţinute sunând la numărul de mai sus.
National Minimum Wage – Pay and Work Rights Helpline (Linia de asistenţă telefonică „Salariul minim pe economie”- Drepturile de Plată şi Muncă)
Dacă crezi sau este posibil să primiţi mai puţin decât salariul minim pe economie, contactaţi linia de asistenţă telefonică Drepturil e de plată şi Muncă 0800 917 2368 sau vizitaţi http://payandworkrightscampaign.direct.gov.uk/index.html
Salariu Minim în Agricultură
Dacă aveţi vreo plângere vă rugăm contactaţi Department of Agriculture and Rural Development (Departmentul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală)
http://www.dardni.gov.uk/index/fisheries-farming-and-food/enforcement-awb.htm
telefon 02890 524 872
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
56
Trade unions (Sindicate)
Puteţi să vă înscrieţi în diferite sindicate. Acestea sunt organizaţii al căror singur scop este să protejeze drepturile lucrătorilor. Un ghid util al sindicatelor din Irlanda de Nord poate fi găsit pe site-ul Web www.4ni.co.uk/listing.asp?cat=878. Puteţi afla informaţii despre diverse sindicate întrebând un coleg, vizitând site-ul Comitetului Nord-Irlandez al Congresului Irlandez al Sindicatelor (Irish Congress of Trade Unions – ICTU) la www.ictuni.org, sau telefonând la (028) 9024 7940. ICTU este o organizaţie umbrelă alcătuită din diverse sindicate. Site-ul Web ICTU oferă legături cu sindicate care reprezintă angajaţii din diverse sectoare (cum ar fi
TSSA, un sindicat pentru angajaţii din transporturi).
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
57
Ocrotirea sănătăţii
Ce formă îmbracă serviciul public de ocrotire a sănătăţii în Irlanda de Nord?
Irlanda de Nord dispune de un serviciu public de ocrotire a sănătăţii, cea mai mare parte a serviciilor fiind asigurate gratuit de Health and Social Care Services (Serviciile de Ocrotire a Sănătăţii şi Protecţie Socială), şi plătite din impozite generale. Acestea sunt echivalentul nord-irlandez al National Health Service – NHS (Serviciului Medical Naţional), din Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor. Există şi servicii de ocrotire a sănătăţii particulare, însă marea majoritate a populaţiei foloseşte serviciile publice.
Serviciile de Ocrotire a Sănătăţii şi Protecţie Socială sunt deseori confundate cu *Agenţia pentru Asistenţă Socială* (Social Security Agency), o agenţie care răspunde de soluţionarea solicitărilor de alocare a *numărului de asigurări sociale* (National Insurance number), şi de *ajutoarele sociale* (security benefits). Serviciile de Ocrotire a Sănătăţii şi Protecţie Socială includ un grup de agenţii guvernamentale complet separate de autorităţile de asistenţă socială, care aplică criterii de eligibilitate diferite.
La ce tipuri de tratament am dreptul?
• Tratament de urgenţă sau necesar imediat – acesta este asigurat gratuit tuturor persoanelor, indiferent de naţionalitate şi de statutul de imigrant. TOATE SERVICIILE DIN SECŢIA DE URGENŢE A UNUI SPITAL SUNT GRATUITE. Aceasta include atât serviciile medicale din secţia de urgenţe a unui spital clinic de urgenţă, cât şi echivalentul acesteia dintr-un spital local.
• Tratamente de rutină (servicii non-urgente) – acestea sunt asigurate gratuit persoanelor care locuiesc în Irlanda de Nord. Este posibil ca unii vizitatori să trebuiască să plătească pentru unele din aceste tratamente (vezi „La ce fel de servicii de ocrotire a sănătăţii au dreptul vizitatorii?”). Pentru a avea acces deplin la tratament gratuit trebuie să locuiţi în Irlanda de Nord, respectiv să fiţi „rezident obişnuit”. Acesta este un termen tehnic care include toţi azilanţii, refugiaţii, lucrătorii migranţi, membrii de familie ai rezidenţilor, majoritatea celor înscrişi la instituţii de învăţământ (cu excepţia celor care urmează cursuri de scurtă durată), şi alte persoane stabilite în Regatul Unit. Dacă sunteţi un lucrător migrant din Uniunea Europeană, *Spaţiul Economic European* (European Economic Area), sau dacă lucraţi în Irlanda de Nord cu *permis de muncă* (work permit) sau în cadrul *Programului Bazat pe Puncte*(Points based system) indiferent de tipul acestuia, aveţi dreptul la tratament de rutină gratuit.
• Stomatologi, opticieni, şi medicamente – dreptul la tratament gratuit include accesul la serviciile medicului de familie/generalist (GP), precum şi la serviciile spitaliceşti şi comunitare. De obicei, anumite servicii se plătesc. Principalele servicii care trebuie plătite sunt:
• serviciile stomatologice
• optică medicală
Anumite persoane nu trebuie să plătească din motive de:
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
58
• vârstă – sub 16 ani, în vârstă de 16, 17 sau 18 ani şi încă la şcoală, sau peste 60 de ani;
• graviditate – dacă sunteţi gravidă sau aţi născut în ultimul an;
• afecţiune medicală – dacă aveţi certificat de scutire din cauza unei afecţiuni medicale; sau
• venit – dacă dvs. sau partenerul/partenera dvs. primiţi anumite *ajutoare sociale* (benefits).
Dacă nu sunteţi sigur care vă sunt drepturile, solicitaţi consiliere.
Dacă doriţi să vă înscrieţi la un stomatolog, verificaţi dacă acesta este un stomatolog particular, sau un stomatolog care lucrează pentru Serviciul Naţional Medical (NHS) şi care are preţuri fixe.
Sunt serviciile de ocrotire a sănătăţii diferite pentru persoanele din *statele aderente* (cetăţenii din *A8* şi *A2*)?
Nu, drepturile la servicii de ocrotire a sănătăţii de care beneficiază persoanele din *statele aderente* (Accession States), cetăţenii statelor A8 şi A2, sunt exact aceleaşi cu cele ale persoanelor din restul Uniunii Europene.
Restricţiile impuse lucrătorilor migranţi din statele aderente se referă la anumite *ajutoare sociale* (social security benefits), nu la serviciile de ocrotire a sănătăţii şi protecţie socială.
Sunt serviciile de ocrotire a sănătăţii diferite pentru persoanele din afara *Spaţiului Economic European*?
Persoanele din afara *Spaţiului Economic European* (European Economic Area) care locuiesc în Irlanda de Nord au dreptul la aceleaşi servicii de ocrotire a sănătăţii gratuite ca şi rezidenţii din SEE. Situaţia diferă însă pentru vizitatori non-SEE (vezi mai jos). Serviciile de Ocrotire a Sănătăţii şi Protecţie Socială nu sunt un fond public. Este deci irelevant dacă în paşaport a fost pusă ştampila „Nu se va recurge la fonduri publice” întrucât aceasta se referă numai la anumite *ajutoare sociale* (social security benefits).
La ce servicii de ocrotire a sănătăţii au dreptul vizitatorii?
Tratamentul de urgenţă sau imediat necesar este gratuit pentru toată lumea. În ceea ce priveşte tratamentul de rutină, vizitatorii, dacă sunt dintr-o ţară SEE sau o ţară cu acord mutual, nu trebuie să plătească pentru tratament dacă acesta devine necesar pe perioada vizitei (sunt incluse aici afecţiuni preexistente care se agravează).
Vizitatorii din SEE dispun de Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate – CEASS (European Health Insurance Card – EHIC), care a înlocuit formularul E111. Ţările cu acorduri mutuale sunt: Anguilla, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Barbados, Belarus, Insulele Virgine Britanice, Insulele Canalului, Croaţia, Insulele Falkland/Malvine, Georgia, Gibraltar, Ungaria, Insula Man, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Montserrat, Noua Zeelandă, Rusia, Sf. Elena, Tajikistan, Insulele Turks şi Caicos, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan şi Iugoslavia (respectiv Serbia şi Muntenegru).
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
59
Dacă un cetăţean SEE vine însă în Regatul Unit anume pentru tratament medical gratuit, acesta trebuie să aibă trimitere făcută de un doctor din ţara de origine şi să fi completat formularul E112. Există de asemenea formularul E128 pentru lucrătorii detaşaţi şi persoanele înscrise temporar la o instituţie de învăţământ.
Dacă cunoaşteţi un vizitator care trebuie să plătească însă nu poate, solicitaţi consiliere deoarece este posibil să existe mijloace de a-l scuti de la plată.
Dacă sunteţi vizitat în Irlanda de Nord de rude sau prieteni care nu sunt din SEE sau una din ţările de mai sus, recomandaţi-le să încheie o asigurare medicală.
Cum mă înscriu în sistemul de ocrotire a sănătăţii?
Pentru a folosi serviciile de ocrotire a sănătăţii, cu excepţia celor de urgenţă, trebuie să fiţi înscris la un medic de familie/generalist (GP). Vă înscrieţi de fapt la un dispensar (Health Centre/Doctor’s Surgery/Medical Centre), şi nu la un medic anume.
Pentru a vă înscrie la un dispensar trebuie să completaţi formularul HS22X. Puteţi obţine acest formular de la orice dispensar sau de la Organizaţia pentru Servicii generale ( Business Services Organisation (BSO), o agenţie publică din domeniul ocrotirii sănătăţii care se ocupă de medicii de familie. Pe site-ul agenţiei, www.centralservicesagency.com/display/translations, veţi găsi formularul de solicitare în engleză, portugheză, poloneză, letonă, cehă, lituaniană, rusă, slovacă, irlandeză, bulgară, română,chineză şi în alte limbi.
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/Family%20Practitioner%20Services/Entitlement%20to%20NHS%20services%20and%20first%20time%20registration%20with%20a%20GP%20in%20the%20United%20Kingdom/index.html
După ce sunteţi acceptat de un medic de familie, el/ea va semna formularul HS22X şi îl va trimite la Organizaţia pentru Servicii generale (Business Services Organisation). Veţi primi un card medical nord-irlandez, pe care îl veţi putea folosi pentru a vă înscrie la un stomatolog, sau la un alt medic de familie dacă vă mutaţi.
Puteţi obţine o listă cu medici de familie de la Organizaţia pentru Servicii generale (Business Services Organisation), sau de la Biroul de Consiliere a Cetăţenilor local.
Este foarte important să vă înscrieţi la un medic de familie deoarece acesta vă poate pune în legătură cu alte servicii de ocrotire a sănătăţii şi protecţie socială. Puteţi să vă înscrieţi, la alegere, la un medic bărbat sau femeie.
Ce să fac dacă nu mă pot înscrie la un medic de familie sau dacă sunt şters de pe lista acestuia?
Dacă un dispensar vă spune că nu vă poate înscrie, este bine să solicitaţi consiliere. Dacă vi se spune că nu mai sunt locuri pe listă şi nu se înscriu pacienţi noi, puteţi verifica aceasta contactând Organizaţia pentru Servicii generale (Business Services Organisation) şi întrebând dacă într-adevăr dispensarul nu mai are locuri.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
60
Dacă vi se refuză un loc din cauză că nu mai sunt locuri pe listă sau dintr-un alt motiv, dispensarul trebuie să vă confirme motivul în scris, în termen de 14 zile de la refuz. Motivele refuzului trebuie să fie „rezonabile”, de exemplu puteţi fi refuzat pe motiv că zona în care locuiţi nu aparţine de dispensar. Nu este rezonabil să fiţi refuzat din cauză că sunteţi migrant sau membru al unei minorităţi etnice, sau din cauza vârstei, religiei, sexului, clasei sociale, statutului matrimonial, opiniilor politice, orientării sexuale, înfăţişării, dizabilităţii, afecţiunii medicale, sau din cauză că aveţi copii sau alte persoane în îngrijire. Dacă consideraţi că aţi fost refuzat dintr-un astfel de motiv, solicitaţi consiliere.
Dacă nu reuşiţi să vă înscrieţi, trimiteţi formularul HS22X completat la Organizaţia pentru Servicii generale (Business Services Organisation) şi vi se va aloca un dispensar.
Pe ce perioada mă pot înscrie?
La înscriere veţi fi întrebat cât timp intenţionaţi să rămâneţi în Irlanda de Nord. Dacă aţi venit pe o perioadă scurtă şi aveţi bilet de întoarcere, puteţi da data acestuia. Dacă nu, este bine să nu ghiciţi cât anume veţi rămâne în Irlanda de Nord pentru că s-ar putea să fiţi şters de pe listă la data specificată fără să mai fiţi anunţat în prealabil. Cel mai bine este să spuneţi că intenţionaţi să rămâneţi aici până la noi ordine (permanent). Dacă ulterior decideţi să plecaţi definitiv, informaţi dispensarul pentru a putea fi şters de pe listă.
Ce servicii de urgenţă asigură dispensarele?
Toate dispensarele asigură tratament medical de urgenţă sau imediat necesar, chiar dacă nu sunteţi înscris pe lista lor. Dispensarele au de asemenea un număr de telefon pentru urgenţe în afara orelor de program; solicitaţi acest număr de la dispensarul dvs.
În caz de accident grav, sau pentru tratament medical de urgenţă, mergeţi la secţia de urgenţă a spitalului (A&E). Serviciile de urgenţă sunt gratuite pentru toată lumea. Dacă aveţi nevoie de o ambulanţă, apelaţi 999 sau 112 (în engleză).
Ce alte servicii de ocrotire a sănătăţii există?
Există o serie de alte servicii care pot fi accesate direct.
Pentru consiliere privind contracepţia, adresaţi-vă medicului de familie sau unei clinici de planificare familială. Detaliile de contact ale clinicilor locale pot fi obţinute (în engleză) de la linia telefonică de asistenţă Family Planning Association Contraceptive Education Service (Serviciul de Educaţie Contraceptivă al Asociaţiei de Planificare Familială) la 0845 122 8687, sau în altă limbă telefonând la 0845 122 8690 şi precizaţi limba pe care o vorbiţi. Serviciile de planificare familială sunt gratuite şi absolut confidenţiale.
Dacă suferiţi de o boală cu transmitere sexuală (BTS), vizitaţi dispensarul sau una din cele 4 clinici publice gratuite [aşa-numitele clinici GUM – Genito Urinary Medicine (de medicină genito-urinară)]. Aceste clinici sunt gratuite, absolut confidenţiale, şi sunt amplasate în 4 spitale principale:
• Royal Victoria Hospital, Belfast – telefon 9063 4050;
• Altnagelvin Hospital, Derry/Londonderry – telefon: (028) 7161 1269;
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
61
• Coleraine Hospital, Coleraine – telefon (028) ) 7034 6028;
• Daisy Hill Hospital, Newry – telefon (028) 3083 5050.
Persoanele care vor răspunde la apeluri vor vorbi limba engleză.
Mi se poate asigura un interpret ca parte a serviciilor de ocrotire a sănătăţii?
Toate Serviciile de Ocrotire a Sănătăţii şi Protecţie Socială au acces la interpreţi profesionişti; aceştia sunt gratuiţi şi vor păstra confidenţialitatea absolută. Pentru vizite programate se va aranja să fie prezent un interpret. Pentru vizite neprogramate însă, sau în caz de urgenţă, multe organizaţii ale sectorului folosesc un serviciu telefonic de interpretariat. Aveţi dreptul la un interpret ca parte a serviciilor de ocrotire a sănătăţii. Dacă nu vi se oferă interpret, solicitaţi unul. Dacă vi se refuză un interpret, solicitaţi consiliere.
Dacă faceţi parte din una din categoriile menţionate anterior şi nu sunteţi eligibil pentru tratament gratuit, însă nu puteţi plăti, solicitaţi consiliere deoarece este posibil să existe mijloace de a vă scuti de la plată.
Contacte utile:
Business Services Organisation (BSO),
2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ
Telephone (028) 9053 5521 (Registration and Screening Services Manager)
Website www.hscbusiness.hscni.net
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
62
Drepturile omului şi dreptul la egalitate
Ce este legea pentru apărarea drepturilor omului?
Legea din 1998 pentru apărarea drepturilor omului a introdus în legislaţia britanică multe din drepturile protejate de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului. Legea din 1998 pentru apărarea drepturilor omului se aplică tuturor persoanelor din Regatul Unit, indiferent dacă sunt cetăţeni britanici sau nu. Aceasta deoarece articolul 1 al Convenţiei stipulează:
„Înaltele părţi contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite în titlul I al prezentei Convenţii.”
Prezenţa legii din 1998 pentru apărarea drepturilor omului în Regatul Unit înseamnă că dacă consideraţi că drepturile dvs. conform legii sunt violate, puteţi obţine reparaţie în instanţele britanice.
Ce drepturi am conform legii?
Conform legii din 1998 pentru apărarea drepturilor omului, pe perioada şederii în Regatul Unit aveţi următoarele drepturi:
• dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege;
• nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante;
• nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire sau constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie;
• orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă;
• orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege;
• nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârşită, nu constituia o infracţiune;
• orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale;
• orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie;
• orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare;
• orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale;
• începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept;
• exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie;
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
63
• nicio dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca implicând, pentru un stat, un grup sau un individ, un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau a libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi şi libertăţi decât acelea prevăzute de această Convenţie;
• restrângerile care, în termenii prezentei Convenţii, sunt aduse respectivelor drepturi şi libertăţi nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care ele au fost prevăzute;
• orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale;
• nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire;
• se vor organiza, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislative; şi
• pedeapsa cu moartea este abolită.
Există restricţii în privinţa acestor drepturi?
Unele din drepturile de mai sus ar putea fi restrânse în scopul controlului imigraţiei, însă, în general, toate drepturile vi se aplică într-o formă sau alta indiferent de statutul dvs. de imigrant.
Ce să fac dacă cred că mi-au fost încălcate drepturile?
Dacă vreunul din drepturile incluse în convenţia europeană a fost încălcat de o organizaţie publică, puteţi obţine reparaţie în instanţă, eventual compensaţie. Vă puteţi baza pe drepturile garantate de convenţie şi în cadrul altor proceduri juridice; de exemplu, în soluţionarea disputelor familiale, instanţele trebuie să respecte drepturile tuturor participanţilor.
După cum deja am menţionat, aveţi dreptul să nu fiţi discriminat dintr-o serie de motive, inclusiv din motive de rasă, sex şi orientare sexuală, atunci când sunteţi angajat sau vă căutaţi de lucru. Aceeaşi protecţie se aplică şi în ceea ce priveşte „bunurile, facilităţile şi serviciile”. Aceasta include atât firme particulare, cum ar fi baruri şi agenţii imobiliare, cât şi servicii publice.
Legislaţia privind drepturile omului şi discriminarea este destul de complexă, şi, dacă consideraţi că aţi fost discriminat, se recomandă să solicitaţi consiliere de la un avocat sau de la o agenţie de consiliere.
Contacte utile:
Northern Ireland Human Rights Commission (Comisia pentru Drepturile Omului din Irlanda de Nord)
Temple Court, 39 North Street Belfast BT1 1NA; Telefon: (028) 9024 3987;
E-mail: information@nihrc.org
Site Web: www.nihrc.org
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
64
Libertăţi civile
În ce constă serviciul de poliţie din Irlanda de Nord?
Organizaţia care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii, în Irlanda de Nord este Police Service of Northern Ireland – PSNI (Serviciul Nord-Irlandez de Poliţie). Ofiţerii, bărbaţi şi femei, poartă uniforme verde închis, cu cămăşi albe şi chipiuri verzi; toţi ofiţerii sunt de obicei înarmaţi.
Cum pot contacta poliţia?
• în caz de urgenţă, sunaţi la 999 sau la 112;
• dacă nu este vorba de o urgenţă, sunaţi la 0845 600 8000;
Dacă sunteţi oprit de un ofiţer de poliţie
Dacă sunteţi oprit de un ofiţer de poliţie acesta are datoria să fie respectuos şi politicos. Dacă nu vorbiţi engleza, Serviciul de Poliţie vă va asigura un interpret, fie în persoană, fie telefonic. Dacă însă sunteţi arestat, indiferent de motiv, interpretul va fi prezent în persoană.
În mod normal, ofiţerii de poliţie poartă ecusoane cu numele lor pentru a putea fi identificaţi. Se recomandă să vă notaţi numele ofiţerului, şi să-l întrebaţi la ce post de poliţie lucrează, în caz că va trebui să vorbiţi cu el sau să-l identificaţi ulterior. Ofiţerii pot fi identificaţi şi după numerele personale unice de pe epoleţi.
Dacă aţi fost oprit şi percheziţionat de poliţie, trebuie să primiţi o copie a procesului verbal de percheziţie, şi să fiţi informat care este motivul şi scopul percheziţiei.
Poliţia poate folosi forţa în mod rezonabil şi proporţional cu necesitatea atingerii obiectivelor legale urmărite.
Care sunt cerinţele legale pentru şoferi în Irlanda de Nord?
Dacă conduceţi un autovehicul, un ofiţer de poliţie vă poate opri şi cere:
• Permisul de conducere – trebuie să aveţi un permis de conducere valabil pentru tipul de vehicul condus.
Cetăţeni ai Spaţiului Economic European (*European Economic Area* )
În mod normal, în Irlanda de Nord, puteţi folosi, până la 70 de ani, un permis de conducere obişnuit eliberat în UE sau SEE, până când acesta expiră. Dacă sunteţi rezident în Irlanda de Nord, când vă expiră permisul
trebuie să solicitaţi un permis nord-irlandez. Formularele se găsesc la toate Oficiile Poştale (Post Offices). Aveţi opţiunea alternativ să vă schimbaţi permisul de conducere eliberat în UE sau SEE pentru unul nord-irlandez oricând; acesta costă £50.
Dacă aveţi, sau dezvoltaţi în timp, o condiţie medicală care vă poate afecta capacitatea de a conduce, trebuie să notificaţi Driver and Vehicle Agency (Agenţia de Înregistrare a Vehiculelor şi Conducătorilor Auto).
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
65
Dacă aveţi permis de conducere profesionist eliberat în UE sau SEE, se aplică reguli speciale, inclusiv în privinţa limitei de vârstă şi cerinţei de vă înscrie într-un registru special. Pentru informaţii, sunaţi Driver and Vehicle Agency la 0845 402 4000.
Lucrătorii imigranţi din afara Spaţiului Economic European
Dacă sunteţi un lucrător migrant( sau rezident )puteţi conduce orice categorie de maşini mici care sunt trecute pe permisul dvs. cu condiţia ca permisul dvs de conducere să fie valid, până la 12 luni de la data la care aţi devenit rezident în Irlanda de Nord. Nu vi se permite să conduceţi vehicule mari sau vehicule care transportă pasageri pe baza permisului de conducere existent.
Pentru a avea dreptul de a conduce în continuare maşini mici va trebui să obţineţi un permis de conducere provizoriu nord-irlandez şi va trebui să susţineţi un test de conducere înainte ca perioada de 12 luni să expire.
Dacă nu treceţi testul în timpul perioadei de 12 luni, nu veţi mai avea dreptul de a conduce ca un titular al permisului de conducere şi vi se vor aplica condiţiile permisului provizoriu de conducere.
Dacă nu aplicaţi pentru un permis de conducere provizoriu nord-irlandez în primele 12 luni, nu mai puteţi conduce şi va trebui să obţineţi un permis de conducere provizoriu nord-irlandez şi să treceţi testul de conducere. După ce aţi trecut testul vi se vor aplica noi restricţii de conducere.
Se aplică reguli diferite dacă aveţi un permis de conducere eliberat în UE sau în SEE . Reguli diferite se aplică şi dacă aveţi un permis de conducere convertibil. Pentru mai multe informaţii contactaţi Driver & Vehicle Agency on 0845 402 4000 sau vizitaţi site-ul: www.dvani.gov.uk
• Asigurare – este o cerinţă legală în Regatul Unit; şoferul, şi nu vehiculul, trebuie să fie asigurat separat pentru o maşină nominalizată.
Autovehiculul dvs. trebuie să mai aibă:
• Rovinieta sau taxa de drum – aceasta se poate obţine de la biroul local al Driver and Vehicle Agency sau de la unele oficii poştale.
• Certificat de revizie tehnică – vehiculele care depăşesc o anumită vârstă, necesită certificate de revizie. Cerinţele sunt diferite pentru camioane şi furgonete. Informaţii exacte se pot obţine de la Driver and Vehicle Agency (Agenţia de Înregistrare a Vehiculelor şi Conducătorilor Auto).
• Dacă rezidaţi în mod normal într-un alt stat membru al UE, un vehicul corect înregistrat şi, dacă este cazul, taxat în statul respectiv poate fi folosit în Irlanda de Nord timp de până la 6 luni într-un interval de 12 luni, fără să trebuiască să fie taxat în această ţară.
Pentru informaţii adiţionale privind cerinţele legale pentru şoferii din Irlanda de Nord, şi o listă a birourilor locale de înregistrare a vehiculelor, vizitaţi site-ul Web al Driver and Vehicle Agency of Northern Ireland Site (Agenţia Nord-Irlandeză de Înregistrare a Vehiculelor şi Conducătorilor Auto), la www.dvani.gov.uk
Toţi pasagerii trebuie să poarte centura de siguranţă exceptând cazul în care au un certificat medical care confirmă că au o afecţiune medicală care îi împiedică să facă aceasta.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
66
Dacă un ofiţer de poliţie are motive să creadă că conduceţi sub influenţa alcoolului sau drogurilor ilegale, el are dreptul să vă ceară o probă de aer expirat, sânge sau urină. Ofiţerul trebuie să încheie un proces verbal pentru probele luate.
Ce rol are Serviciul de Poliţie în controlul imigraţiei?
În Irlanda de Nord poliţia nu este implicată în mod oficial în controlul imigraţiei.
În mod normal, un ofiţer de poliţie nu poate cere să vă vadă paşaportul sau alte acte care confirmă că aveţi dreptul să vă aflaţi în Regatul Unit. Poliţia poate uneori să vă verifice identitatea, caz în care vă puteţi prezenta paşaportul. Dacă ofiţerul
de poliţie vă cere actul de identitate, se recomandă să îl prezentaţi.
Dacă se bănuieşte că aţi comis o infracţiune şi nu aveţi niciun act de identitate asupra dvs., în anumite situaţii, ofiţerul de poliţie are dreptul să vă reţină în stare de arest până când vă poate confirma identitatea.
Ofiţerii de poliţie nu pot să vă trateze diferit din motive de rasă, naţionalitate sau culoare; în plus, aveţi dreptul să întrebaţi ofiţerul de poliţie ce anume l-a determinat să vă oprească şi să vă chestioneze.
Ce drepturi am dacă sunt reţinut de poliţie?
Dacă sunteţi reţinut de poliţie sau sunteţi chestionat în legătură cu presupusa dvs. implicare într-o infracţiune, aveţi anumite drepturi.
Ofiţerul de poliţie trebuie să vă citească următorul avertisment:
„Nu sunteţi obligat să spuneţi nimic, însă trebuie să vă avertizez că dacă nu spuneţi ceva atunci când sunteţi interogat, ceva pe care ulterior vă veţi baza în instanţă, s-ar putea ca aceasta să dăuneze apărării dvs. Tot ceea ce spuneţi poate fi folosit ca mărturie.”
După acest avertisment, ofiţerul de poliţie vă poate interoga sau pune întrebări în mod oficial. Este obligatorie realizarea unei copii fidele a interogatoriului, fie în scris fie pe casetă audio.
Dacă sunteţi acuzat de comiterea unei infracţiuni, trebuie să vi se citească din nou avertismentul, şi să vi se dea o notificare scrisă care să includă amănunte privind infracţiunea şi să precizeze termenii avertismentului.
Aveţi dreptul să consultaţi un avocat, şi să solicitaţi ca o anumită persoană să fie informată că aţi fost arestat sau reţinut. Dacă nu aveţi detaliile de contact ale unui avocat, toate posturile de poliţie dispun de detaliile unui avocat care este de serviciu, aşa-numitul „avocat de serviciu”. Dacă vă aflaţi în stare de arest preventiv, nu trebuie să plătiţi serviciile furnizate de avocat; acestea vor fi plătite de ajutorul juridic (Legal Aid). Ajutorul juridic este un fond asigurat de guvern pentru a oferi anumite servicii juridice gratuite persoanelor fizice.
Este posibil ca în situaţii foarte grave, dreptul de a consulta un avocat, sau de a solicita informarea unei anumite persoane, să vă fie acordat cu întârziere. Aceasta se va întâmpla dacă exercitarea unuia sau ambelor drepturi ar putea duce la:
• influenţarea martorilor, sau alterarea sau distrugerea mijloacelor de probă;
• daune materiale grave;
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
67
• alertarea altor suspecţi; sau
• obstrucţionarea recuperării bunurilor sau veniturilor obţinute din activitatea infracţională.
Dacă sunteţi reţinut în stare de arest timp de până la 24 de ore, trebuie să beneficiaţi de o perioadă de odihnă neîntreruptă de cel puţin 8 ore.
Ofiţerii de poliţie nu vă pot supun torturii sau unui tratament inuman ori degradant. Pe perioada detenţiei, ofiţerii nu vă pot ameninţa cu acte de violenţă sau folosi acte de violenţă împotriva dvs. În anumite situaţii, un ofiţer poate folosi forţa pentru atingerea obiectivelor legale urmărite, însă trebuie să o facă în mod rezonabil şi proporţional.
Cum pot face plângere împotriva poliţiei?
Dacă aţi avut de a face cu poliţia şi consideraţi că aţi fost tratat inechitabil, puteţi contacta Biroul Ombudsman-ului Poliţiei (Police Ombudsman’s Office). Acesta este independent de Serviciul Nord-Irlandez de Poliţie, şi de guvern în general, şi are sarcina specifică de a investiga plângerile împotriva poliţiei. Adresa Biroului este inclusă în lista de contacte utile de la sfârşitul acestui capitol.
Ce rol are poliţia în asigurarea siguranţei mele?
Serviciul de poliţie are responsabilitatea legală de a proteja viaţa şi proprietatea privată, menţine ordinea publică, preveni comiterea de infracţiuni (veghea la respectarea legii) şi, în cazul comiterii unei infracţiuni, de a deferi infractorul justiţiei.
Poliţia are unităţi şi ofiţeri specializaţi, care se ocupă de anumite infracţiuni şi incidente, cum ar fi violenţa domestică, infracţiunile de natură sexuală, şi abuzarea copiilor. Pentru informaţii despre activitatea poliţiei, vă puteţi adresa oricărui post de poliţie.
Toate districtele poliţieneşti din Irlanda de Nord dispun de un ofiţer de legătură cu minorităţile, specializat în asistarea victimelor infracţiunilor sau incidentelor cauzate de intoleranţă (Hate Incident & Minority Liaison Officer – HIMLO). El consiliază şi asistă victimele incidentelor sau infracţiunilor determinate de rasă, religie, orientare sexuală sau dizabilitate; aceste infracţiuni sunt cunoscute sub denumirea de „infracţiuni cauzate de intoleranţă”. Dacă deveniţi victima unei astfel de infracţiuni, există o serie de organizaţii care vă pot ajuta în diverse moduri. Ele sunt incluse în lista de contacte utile de la sfârşitul acestui ghid.Infracţiunile cauzate de intoleranţă se pot reporta personal, de către o altă persoană, printr-o scrisoare, la telefon sau online la http://www.psni.police.uk/index/advice-and-legislation/advice_hate_crime/hate_crime_reporting.htm
Ce trebuie să ştiu înainte de a merge din Irlanda de Nord în Republica Irlanda?
Dacă sunteţi cetăţean al Uniunii Europene sau *Spaţiului Economic European* (European Economic Area – EEA) nu aveţi nevoie de viză pentru a vizita Republica Irlanda. Este posibil ca, dacă nu sunteţi cetăţean SEE, să aveţi nevoie de viză. Dacă intenţionaţi să călătoriţi în Republica Irlanda şi dvs aţi solicitat *permisiunea de intrare* pentru a intra în Regatul Unit, foarte probabil va trebui să solicitaţi din nou *permisiunea de intrare* pentru a călători în Republica Irlanda.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
68
De aceea va trebui să solicitaţi o viza de la ambasada Irlandeză. Viza pentru Regatul Unit nu vă permite să intraţi şi pe teritoriul Republicii Irlanda. Este posibil să vi se ceară paşaportul când intraţi pe Republica Irlanda din Irlanda de Nord cu avionul, trenul sau maşina, şi, dacă nu aveţi viză valabilă (dacă aveţi nevoie de una), să fiţi reţinut de ofiţerii irlandezi de control al imigraţiei.
Pentru informaţii oficiale privind obţinerea vizelor pentru Republica Irlanda, vizitaţi site-ul Web al Ministerului Afacerilor Externe la www.foreignaffairs.gov.ie. Consiliere independentă se poate obţine de la Consiliul Irlandez pentru Imigranţi (Immigrant Council of Ireland) sau de la Centrul pentru Drepturile Migranţilor (Migrant Rights Centre) – (vezi Contacte utile, agenţii de consiliere).
Contacte utile:
Police Service of Northern Ireland (Serviciul Nord-Irlandez de Poliţie)
Telefon: 0845 600 8000
Police Headquarters (Sediul Central)
Brooklyn, 65 Knock Road, Belfast BT5 6LE
Pentru informaţii privind Serviciul de Poliţie, inclusiv lista cu adresele tuturor posturilor de poliţie, vizitaţi www.psni.police.uk.
Police Ombudsman for Northern Ireland (Ombudsman-ului Poliţiei)
New Cathedral Buildings, St Anne’s Square, 11 Church Street, Belfast BT1 1PG
Telefon: 0845 601 2931 sau (028) 9082 8600
Site Web: www.policeombudsman.org
De la acest birou puteţi obţine un pliant în limba chineză, engleză, irlandeză Lituaniană, Poloneză, Portugheză, Rusă sau Ulster-Scots privind procedura de soluţionare a plângerilor făcute împotriva poliţiei.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
69
Informaţii educaţionale
Cine asigură servicii educaţionale în Irlanda de Nord?
Departamentul guvernamental răspunzător de sistemul educaţional de stat este Departamentul de Educaţie, care are în subordine departamente locale numite Education and Library Boards (Comisii pentru Servicii Educaţionale şi Biblioteci). Aceste comisii răspund de administrarea şcolilor şi colegiilor dintr-o anumită zonă geografică; în plus, ele vă pot furniza informaţii despre acestea, şi vă pot spune care este procedura de înscriere. Pentru lista adreselor consultaţi „Contacte utile”, la sfârşitul acestui capitol.
Poate copilul meu primi ajutor la limba engleză?
Dacă copilul dvs. nu vorbeşte engleza fluent, i se va asigura ajutor adiţional de către şcoală sau Comisia pentru Servicii Educaţionale şi Biblioteci. Şcoala vă va da informaţiile necesare. Dacă copilului nu i se asigură ajutorul adecvat, adresaţi-vă şcolii sau Comisiei pentru Servicii Educaţionale şi Biblioteci.
Ce să fac dacă copilul meu este hărţuit la şcoală?
Rasismul şi alte forme de intimidare şi hărţuire sunt interzise în şcoli. Dacă copilul dvs. este totuşi intimidat şi hărţuit, discutaţi cu învăţătorul/profesorul lui. Dacă consideraţi că problema nu a fost rezolvată satisfăcător, contactaţi directorul şcolii, şi apoi Comisia pentru Servicii Educaţionale şi Biblioteci locală, sau solicitaţi consiliere independentă de la o organizaţie de suport – vezi Contacte utile la sfârşitul acestui capitol.
Ce tipuri de şcoli există în Irlanda de Nord?
Educaţia este obligatorie de la patru ani (începând din septembrie după împlinirea vârstei de patru ani a copilului sau dacă ziua de naştere este între 2 iulie şi 31 august inclusiv, începând cu septembrie anul viitor) la 16 ani. Majoritatea tinerilor îşi continuă studiile până la 16 sau 18 ani. Aproape toate şcolile sunt finanţate de stat din impozite şi sunt gratuite, inclusiv cele administrate de Consiliul pentru Şcoli Administrate de Biserica Catolică (Catholic Council for Maintained Schools). Toţi copiii au dreptul la educaţie. Părinţii sunt cei care trebuie să plătească pentru uniforme şcolare, excursii etc. Unii copii sunt eligibili pentru mese gratuite la cantina şcolii.
Există şi un număr redus de şcoli particulare, cu taxe de şcolarizare, folosite de un număr foarte mic de persoane.
În funcţie de vârstă, copilul poate fi înscris la:
• Grădiniţă (3- 5 ani) – locurile sunt limitate, reţineţi un loc cât mai curând posibil;
• Şcoala primară – pentru copii între 4/5 şi 11 ani;
• Gimnaziu sau şcoală secundară – pentru copii între 11 şi 16 ani. Mulţi elevi îşi continuă studiile până la 18 ani, sau se transferă la instituţii de învăţământ preuniversitar.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
70
Transferul de la Şcoala Primară la cea de gimnaziu sau şcoală secundară: transferul de la şcoala primară la ceagimnazială se făcea înainte prin Testul de transfer (Transfer Procedure Test) – cunoscut şi sub denumirea de „testul 11+” este dat de elevi la vârsta de 11 ani. ). Testul 11÷ a fost întrerupt în 2008, dar până în prezent Northern Ireland Assembly nu a găsit un înlocuitor. În lipsa unei legislaţii, şcolile au stabilit reglementări alternative şi unele grupuri şcolare şi-au stabilit propriile teste de admitere.
Pe lângă rezultatul testului de transfer al unui elev, când oferă locuri, unele şcoli ţin cont şi de „situaţia specială” a elevului respectiv sau oferă anumite facilităţi copiilor care au urmat mai mult de jumătate din cursurile şcolii primare în afara graniţelor Irlandei de Nord. Discutaţi cu învăţătorul/profesorul copilului dvs. despre ce înseamnă acest test, şi despre importanţa lui, atunci când copilul dvs. se află în al 6-lea an de şcoală primară. Mai multe informaţii puteţi obţine de la autorităţile educaţionale prezentate la “contacte utile” de la sfârşitul acestui capitol.
Limbă – limba de predare în majoritatea şcolilor este engleza; în ultima vreme se observă o creştere a numărului de şcoli în care limba de predare este irlandeza. Copilul dvs nu trebuie să fie un vorbitor de limba irlandeză pentru a se înscrie la o şcoala în care limba de predare este irlandeză – o formă de învăţământ pentru a dezvolta bilingvismul -este oferit în limba irlandeză
Sex – unele şcoli sunt numai de băieţi sau numai de fete, iar altele sunt mixte.
Şcoli speciale –există şcoli speciale pentru copii cu dizabilităţi; copiii cu dizabilităţi sunt de asemenea integraţi în şcolile normale.
Etos religios – În Irlanda de Nord, prin lege, toate şcolile trebuie să aibă un etos creştin, însă ei au de asemenea datoria să ţină cont de formaţia culturală şi religioasă a copilului dvs. Activităţile religioase din şcoli sunt opţionale. În timp ce multe şcoli au un etos religois puternic este important să accentuăm faptul că toate şcolile sunt deschise copiilor şi nu pot discriminanici un copil care nu are acelaşi etos religios ca şi scoala.
Există diferite tipuri de şcoli finanţate de stat:
• Şcolile „controlate” (controlled) (cunoscute ca şi şcoli protestante) au fost iniţial şcoli bisericeşti al căror control a fost preluat de stat. Au o legătură cu trei dintre cele mai importante Biserici Protestante (Presbiteriană, Biserica Irlandeză şi cea Metodistă)
• Şcolile „administrate” (maintained) (cunoscute ca şi Şcoli Catolice) au legătură cu Biserica Catolică şi sunt administrate de Consiliul pentru Şcoli Administrate de Biserica Catolică (Catholic Council for Maintained Schools).
• Şcolile „integrate” (integrated). În context nord-irlandez termenul „integrate” se referă la integrarea protestanţilor şi catolicilor. Tind să aibă un etos co-creştin şi nu au nici o legătură cu nici o biserică în particular.
• Şcolile cu predare în limba irlandeză (unde predarea se face în limba irlandeză) şi nu au nici o legătură cu nici o biserică
Ce oportunităţi educaţionale există pentru adulţi?
Pe lângă cele 2 universităţi (Queen’s University Belfast şi University of Ulster), în Irlanda de Nord există un număr de instituţii de învăţământ mediu şi superior administrate de guvern. Există de asemenea diferite organizaţii comunitare şi neguvernamentale care oferă cursuri de instruire. Ele organizează diverse cursuri,
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
71
inclusiv cursuri de limba engleză. Unele cursuri se plătesc, însă altele sunt oferite la un preţ mic sau sunt gratuite. Toate subvenţiile pentru persoane care primesc *ajutoare sociale* (social security benefits) asigurate cursanţilor „locali” trebuie asigurate şi lucrătorilor din alte ţări ale Uniunii Europene, inclusiv celor din *statele aderente* (Accession States).
Pentru informaţii despre cursuri, contactaţi organizaţiile relevante. Puteţi obţine o listă a acestora de la Comisia pentru Servicii Educaţionale şi Biblioteci. Serviciul de Îndrumare Educaţională pentru Adulţi (Educational Guidance Service for Adults – EGSA) este o organizaţie neguvernamentală care oferă consiliere gratuită, independentă, privind opţiunile educaţionale – vezi Contacte utile la sfârşitul acestui capitol.
Sunt valabile calificările mele în Irlanda de Nord?
Angajatorii trebuie să trateze calificările echivalente obţinute în alte ţări la fel ca şi calificările locale, neputând discrimina din cauza calificărilor echivalente. Pentru a obţine o evaluare a standardului calificărilor dvs. comparativ cu calificările locale, contactaţi comisia nord-irlandeză de examinare, Consiliul pentru Curriculum, Examinări şi Evaluări (Council for the Curriculum, Examinations and Assessments – CCEA). În cazul profesiilor, multe organizaţii profesionale au propriile lor criterii şi sisteme. În cazul cadrelor didactice, contactaţi Filiala pentru personal didactic a Departamentului pentru Educaţie (Teachers Branch – Department of Education).
Contacte utile:
Education and Library Boards (Comisii pentru Servicii Educaţionale şi Biblioteci)
Belfast Education and Library Board
(deserveşte zona Belfast)
Telefon: (028) 9056 4000
Site Web: www.belb.org.uk
North Eastern Education and Library Board
(deserveşte zonele aferente consiliilor Antrim, Ballymena,Ballymoney, Carrickfergus, Coleraine, Larne, Magherafelt, Moyle şi Newtownabbey)
Telefon: 2565 3333
Site Web: www.neelb.org.uk
South Eastern Education and Library Board
(deserveşte zonele aferente consiliilor Ards, Castlereagh, Down, Lisburn şi North Down)
Telefon: (028) 9056 6200
Site Web: www.seelb.org.uk
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
72
Southern Education and Library Board
(deserveşte zonele aferente consiliilor Armagh, Banbridge, Cookstown, Craigavon, Dungannon & South Tyrone, Newry şi Mourne)
Telefon: (028) 90 3751 2200
Site Web: www.selb.org
Western Education and Library Board
(deserveşte zonele aferente consiliilor Omagh, Fermanagh, Derry, Strabane şi
Limavady)
Telefon: (028) 8241 1411
Site Web: www.welbni.org
Council for Catholic Maintained Schools (Consiliul pentru Şcoli Administrate de Biserica Catolică)
Telefon: (028) 9042 6972
Site Web: www.onlineccms.com
Comhairle na Gaelscolaíochta (Şcoli cu limba de predare irlandeza)
Telefon: (028) 9032 1475
Site Web: www.comhairle.org
NI Council for Integrated Education (Consiliul Nord-Irlandez pentru Educaţie Integrată)
Telefon: (028) 9023 6200
Site Web: www.nicie.org
Council for the Curriculum Examinations and Assessment – CCEA (Consiliul pentru Curriculum, Examinări şi Evaluări)
Telefon: (028) 9026 1200
Site Web: www.ccea.org.uk
Department of Education (Departamentul pentru Educaţie)
Telefon: (028) 9127 9279
Site Web: www.deni.gov.uk
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
73
Educational Guidance Service for Adults – EGSA (Serviciul de Îndrumare Educaţională pentru Adulţi)
4th Floor, 40 Linenhall Street, Belfast BT2 8BA
Telefon: (028) 9024 4274
Site Web: www.egsa.org.uk
Pentru informaţii despre calificări didactice
Department of Education, Teachers Branch (Departamentul pentru Educaţie – Filiala pentru personal didactic)
Waterside House, 75 Duke Street, Derry/Londonderry BT47 6FP
Telefon: (028) 7131 9000
Universităţi
Queen’s University Belfast
Site Web: www.qub.ac.uk
University of Ulster
Site Web: www.ulster.ac.uk
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
74
Votarea
Ce alegeri au loc în Irlanda de Nord?
Alegerile pentru Parlamentul European au loc o dată la 5 ani pentru a alege Membri în Parlamentul European (MPE). Se aleg 3 MPE pentru a reprezenta Irlanda de Nord.
Alegerile guvernamentale locale au loc o dată la 4 ani pentru decide reprezentanţii comunităţii în consiliul local. Reprezentanţii sunt numiţi „consilieri”.
Alegerile pentru Adunarea Nord-Irlandeză (Northern Ireland Assembly) au loc o dată la 4 ani. Reprezentaţii sunt numiţi Membri în Adunarea Legislativă (Members of the Legislative Assembly – MLA).
În ceea ce priveşte Parlamentul britanic din Londra, alegerile pentru „Parlamentul din Westminster” au loc pentru a alege Membri în Parlamentul (MP) britanic. Dăţile pentru alegerile parlamentare nu sunt fixate prin lege, însă acestea trebuie să aibă loc la intervale de cel mult 5 ani.
Cine poate vota?
Alegerile parlamentare din Regatul Unit
Dacă nu sunteţi cetăţean al Regatului Unit, Republicii Irlanda sau al Commonwealth-ului nu aveţi dreptul să votaţi în alegerile generale din Regatul Unit (pentru Parlamentul din Westminster). Aceasta indiferent dacă lucraţi sau plătiţi impozite.
Alegerile locale şi alegerile pentru Parlamentul European
Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să voteze în alegerile guvernamentale locale din Irlanda de Nord, în alegerile pentru Adunarea Nord-Irlandeză, şi în alegerile pentru Parlamentul European.
Ţările din Uniunea Europeană sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Republica Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit.
Pentru a putea vota trebuie să aveţi minimum 18 ani. În plus, trebuie să figuraţi în registrul electoral, şi să aveţi la dvs. actele de identitate corecte. Acestea sunt explicate în continuare.
Înainte de a face cererea de înregistrare trebuie să fi rezidat în Irlanda de Nord timp de cel puţin 3 luni.
Cum solicit să fiu înscris în registrul electoral?
Dacă sunteţi cetăţean al Uniunii Europene sau cetăţean britanic, vă puteţi înscrie la vot prin completarea formularului de înregistrare electorală (Electoral Registration Form – RPF02). Cetăţenii Uniunii Europene trebuie să completeze un formular adiţional (UC1) pentru a se înscrie la vot în alegerile europene; în caz contrar, vor putea să voteze numai în alegerile guvernamentale locale şi în alegerile pentru Adunarea Nord-Irlandeză.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
75
Puteţi obţine formularul de înscriere în diferite limbi de pe site-ul Web al Biroului Electoral Nord-Irlandez,( Electoral Office for Northern Ireland) http://www.eoni.org.uk/index/registration/form-translations.htm.
Alternativ, puteţi obţine formularul apelând linia telefonică de consiliere a Biroului Electoral,(Electoral Office Advice) la 0800 4320 712.
Puteţi obţine formularul de înscriere şi de pe site-ul Web al Biroului Electoral la www.eoni.org.uk, sau apelând (028) 9044 6688.
După ce aţi completat formularul de înscriere şi aţi furnizat dovezile documentare solicitate în sprijinul solicitării dvs., veţi fi înscris în registrul electoral în termen de 6 săptămâni, şi ca urmare veţi avea drept de vot. Veţi fi de asemenea eligibil, şi puteţi fi solicitat, pentru serviciul de jurat.
Ce trebuie să fac în ziua de votare?
După fixarea zilei de votare vi se va trimite prin poştă cardul de votare. Acesta vă va spune exact la ce staţie de votare să mergeţi pentru a vota – este posibil ca aceasta să fie în incinta unei şcoli, a unui centru comunitar, sau în sala parohială a unei biserici din zona în care locuiţi. Cardul de votare vă va explica şi ce acte să aveţi la dvs. pentru a vă confirma identitatea. Este important să luaţi cu dvs. actele corecte pentru că în caz contrar nu vi se va permite să votaţi.
Actele de identitate în prezent acceptabile sunt:
• un paşaport eliberat de orice stat membru al UE (Atenţie! Deocamdată nu se acceptă cărţi naţionale de identitate);
• un permis de conducere SEE actual cu fotografia dvs.;
• o legitimaţie nord-irlandeză pentru autobuz pentru persoane în vârstă sau oarbe aşa-numitul „Senior SmartPass”.
Dacă nu aveţi niciunul din aceste acte, solicitaţi o carte de identitate electorală (Electoral Identity Card) gratuită de la Biroul Electoral. Acest permis va avea fotografia dvs., şi va putea fi folosită şi în alte scopuri. O puteţi solicita la poştă, sau personal de la Biroul electoral; pentru a primi această carte trebuie să fiţi înscris, sau să fi solicitat să fiţi înscris pentru vot.
Contacte utile:
The Electoral Office for Northern Ireland (Biroul Electoral Nord-Irlandez)
www.eoni.org.uk
Birouri zonale în: Belfast, Ballymena, Banbridge, Derry/Londonderry, Newtownabbey, Newtownards, Omagh.
Linie telefonică gratuită: 0800 4320 712 – sunt disponibile servicii telefonice de interpretariat pentru a comunica în alte limbi decât engleza.
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
76
Contacte utile organizaţii de consiliere
Advice NI (Consiliere Irlanda de Nord)
Telefonaţi la (028) 9064 5919 pentru a fi pus în legătură cu un centru de consiliere local, sau vizitaţi site-ul Web: www.adviceni.net.
Consiliere Irlanda de Nord este o asociaţie de centre de consiliere independente din Irlanda de Nord. Ea nu asigură consiliere publicului larg, însă vă poate pune în legătură cu centrul de consiliere autorizat local, care se va ocupa direct de solicitarea dvs. Puteţi contacta asociaţia şi trimiţând un e-mail la info@adviceni.net.
Citizens Advice Regional Office (Biroul Regional de Consiliere a Cetăţenilor)
Telefonaţi la (028) 9023 1120 pentru a fi pus în legătură cu un Birou de Consiliere a Cetăţenilor local, sau vizitaţi site-ul Web www.citizensadvice.co.uk.
Majoritatea oraşelor dispun de un astfel de birou, în Belfast existând mai multe. Ele oferă consiliere gratuită, confidenţială, în diferite domenii juridice, inclusiv în cel al muncii. Puteţi găsi cel mai apropiat birou de consiliere a cetăţenilor în cartea de telefoane. Majoritatea birourilor nu dispun de servicii de interpretariat, însă unele au aranjamente locale pentru anumite limbi.
Committee on the Administration of Justice – CAJ (Comitetul pentru Administrarea Justiţiei)
45/47 Donegall Street, Belfast BT1 2BR
Telefon: (028) 9096 1122
Fax: (028) 9024 6706
www.caj.org.uk
Equality Commission for Northern Ireland (Comisia Nord-Irlandeză pentru Egalitate)
Comisia Nord –Irlandeză pentru egalitate(The Equality Commission )este organismul responsabil de prevenirea discriminării şi promovare a egalităţii. Acoperă diferite domenii de discriminare inclusiv de gen, rasă, sex, dizabilităţi, orientare sexuală, statutul marital şi orientări religioase şi politice.
Adresa de web site este www.equalityni.org şi ii puteţi contacta la telefonul (028) 9050 0600.
Housing Rights Service (Serviciul pentru Drepturi Locative)
Middleton Buildings, Fourth Floor
10-12 High Street, Belfast BT1 2BA
Telefon: (028) 9024 5640
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
77
Pentru informaţii utile vizitaţi site-ul Web
www.housingadviceni.org, dezvoltat de Serviciul pentru Drepturi Locative împreună cu organizaţia Shelter.
Law Centre (NI) [Centrul Juridic (Irlanda de Nord)]
124 Donegall Street, Belfast BT1 2GY
Telefon: (028) 9024 4401
Law Centre (NI) Western Area Office [Centrul Juridic (Irlanda de Nord), Biroul regiunii de vest]
9 Clarendon Street, Derry/Londonderry BT48 7EP
Telefon: (028) 7126 2433
Nu puteţi contacta Centrul Juridic direct, însă cazul dvs. poate fi trimis acolo de un Birou de Consiliere a Cetăţenilor sau de o altă agenţie de consiliere. Centrul Juridic colaborează cu agenţiile de consiliere în vederea soluţionării problemelor juridice. El asigură consiliere juridică de specialitate acestor agenţii şi clienţilor lor, şi reprezintă clienţi în instanţă; serviciile sale sunt gratuite. Pentru informaţii utile privind legislaţia muncii, vizitaţi site-ul Web la www.lawcentreni.org. Dacă sunteţi trimis la Centrul Juridic, acesta va încerca să vă asigure, dacă este cazul, un interpret; există şi posibilitatea accesării unor servicii telefonice de interpretariat.
Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (Consiliul Nord-Irlandez pentru Minorităţi Etnice) / Centrul pentru Imigranţi din Belfast(Belfast Migrant Centre)
Ascot House, Third floor 24-31 Shaftesbury Square, Belfast
Telefon: (028) 9023 8645
Site Web: www.nicem.org.uk
NICEM oferă consiliere în fiecare Joi seara între orele 5.30pm and 8.00pm la Centrul pentru Migranţi din Belfast (Belfast Migrant Centre):
• Oferă informaţii despre drepturile de asistenţă socială şi consiliere în solicitarea ajutoarelor, acţionează ca un avocat şi asistă punerea în aplicare a deciziilor informate
• Consiliere şi asistenţă cu privire la locuinţe
• Consiliere locală şi asistenţă pentru persoanele care se stabilesc în zone noi
STEP (South Tyrone Empowerment Programme) (Programul de Împuternicire şi Responsabilizare South Tyrone) – www.stepni.org
Migrant Worker Support Centre (Centrul de asistenţă a lucrătorilor migranţi)
STEP oferă lucrătorilor migranţi consiliere şi asistenţă individuală, în limba lor maternă, în ceea ce priveşte drepturile care li se cuvin. Asistenţa de specialitate
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
78
asigurată de centrele STEP, aflate în Dungannon, Portadown şi Magherafelt, este gratuită.
STEP asigură:
• Informaţii despre asigurări sociale şi sesizări
• Asistenţă în limba maternă
• Consiliere şi asistenţă despre drepturile angajaţilor
• Consiliere în solicitarea serviciilor de ocrotire a sănătăţii, a educaţiei, a forţei de muncă
• Consiliere şi asistenţă în obţinere unei locuinţe şi păstrarea acesteia
• Consiliere şi asistenţă în stabilirea de legături cu organizaţii statutare şi alte organizaţii profesionale
• Consiliere despre imigraţie şi asistenţă
Biroul Dungannon
Unit T7
Dungannon Business Park
2 Coalisland Road
Dungannon BT71 6JT
Tel.: (028) 8772 9002
Biroul Portadown
Unit 6
Mayfair Business Park
Garvaghy Rd
Portadown BT62 1HA
Tel.: (028) 3839 9595
Biroul Magherafelt
Unit C2
The Rainey Centre
80-82 Rainey Street
Magherafelt BT45 5AJ
Tel.: (028) 7930 0848
Pentru a prioritiza necesităţile clienţilor, centrele de asistenţă STEP folosesc un sistem de triaj. Vă puteţi programa fie vizitând centrul dvs. local, fie sunând la numerele: (028) 8772 9002 (Dungannon); (028) 3839 9595 (Portadown); (028) 7930 0848 (Magherafelt).
Pentru informaţii depre consiliere în Republica Irlanda
Immigrant Council of Ireland (Consiliul Irlandez pentru Imigranţi)
Telefon: (00) 353 1 6740200, între 14:00 şi 16:00 (2:00 PM – 4:00 PM)
Site Web: www.immigrantcouncil.ie
Migrant Rights Centre (Centrul pentru Drepturile Migranţilor)
Telefon: (00) 353 1 8881355
Site Web: www.mrci.ie
Drepturile dvs. în Irlanda de Nord
79
Your rights in Northern Ireland – a guide for migrant workers
This guide explains the rights and entitlements for people who are intending to work in Northern Ireland or who are already working in Northern Ireland.
The Guide is available in the following languages: Bulgarian, Chinese, English, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Slovak, Romanian, Russian and Tetum.
Available on: www.lawcentreni.org and www.nihrc.org.
Drepturile dvs în Irlanda de Nord – un ghid pentru lucrătorii imigranţi
Acest ghid explică drepturile şi avantajele pentru persoanele care intenţionează să lucreze în Irlanda de Nord sau care deja lucrează în Irlanda de Nord.
Acest ghid este disponibil în următoarel limbi: Bulgară Chineză,Letonă, Lituaniană, Poloneză, Portugheză, Slovacă, Română şi Tetum.
Disponibil pe site-ul: www.lawcentreni.org şi www.nihrc.org

sursa : ghidul d-voastra in irlanda de Nord

Publicitate