Comunitatea romanilor din UK

Drepturile parintesti la munca

Drepturile părintești la locul de muncă
Au următoarele drepturi legale, părinții care lucrează :
• Concediul de maternitate plătit și neplătit;
• Concediu de paternitate plătit;
• Concediul de adopție remunerată și neremunerată ;
• Au dreptul de a solicita program de lucru flexibil;
• Concediu parental neplătit pentru părinți de copii sub cinci ani (18 ani în cazul în care copilul dumneavoastră este dezactivat);
• Concediu fără plată pentru a face față cu probleme neașteptate cu grija de întreținere.
Aceste drepturi se aplică la părinți de același sex, precum și în relațiile de sex opus.
Obţinerea de Child Benefit
Acest child benefit reprezintă o altă categorie de beneficii care se acordă copiilor până la vârsta de 16 ani, respectiv 20 de ani dacă în această perioadă se continuă studiile la o instituţie şcolară acreditată. Suma de bani care se acordă diferit pentru fiecare copil în parte şi se plăteşte lunar sau săptămânal.
Cine poate primi Child Benefit
In cazul in care aveţi în îngrijire un copil şi sunteţi responsabil/responsabili de creşterea şi educarea acestuia, puteţi aplica să primiţi Child Benefit pentru el chiar dacă nu sunteţi părintele/parinţii naturali sau adoptivi ai acestuia.
In situaţia în care copilul nu locuieşte cu dvs, dar puteţi face dovada faptului că suportaţi cheltuielile de întreţinere care sunt cel puţin egale cu suma de bani care se acordă pentru Child Benefit, este valabil acelasi lucru ca mai sus.
Posibilitaţile sunt:
• Completarea aplicaţiei online, printarea, semnarea şi trimiterea prin poştă la adresa indicată împreună cu certificatul de naştere sau certificatul de adopţie in original al copilului (http://www.hmrc.gov.uk/forms/ch2- online.pdf);
• Contactarea personalului calificat la numărul de telefon 0845 3021 454 în urma convorbirii telefonice (aveţi dreptul să solicitaţi interpret care sa traducă convorbirea in limba română), veţi primi formularul corespunzător la adresa la care locuiţi;
• Completarea formularului care v-a fost înmânat de către spital la naşterea copilului.
Depinde de numarul de copii pe care îi aveţi suma care se poate acorda şi este de:
• £20.30 pe săptămână se acordă pentru singurul sau cel mai mare copil;
• £13.40 pe săptămână se acordă pentru fiecare celălalt copil.
Sumele de mai sus rămân neschimbate pentru următorii 3 ani, de la 6 Aprilie 2011. În situaţia în care aţi primit o sumă greşită,
contactaţi Child Benefit şi transmiteţi această informaţie.
Este bine să ştiţi că perioada de soluţionare a aplicaţiei poate fi destul de lungă, având în vedere faptul că, în situaţia noilor-veniţi în UK, se fac verificări suplimentare pentru a se determina exact ţara de rezidenţă a aplicantului şi alte asemenea informaţii.
Puteţi verifica stadiul aplicaţiei solicitând relaţii la numărul de telefon de mai-sus, online sau prin serviciul poştal. Vă recomand să îi contactaţi deasemenea cu privire la orice schimbare de adresă, de cont bancar sau alte asemenea schimbări pentru a preîntâmpina situaţia în care se suspendă plata. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de felul în care au procesat aplicaţia dvs pentru Child Benefit sau de decizia luată, îi puteţi contacta să cereţi explicaţii şi să vă exprimaţi nemulţumirea. Ulterior, aveţi posibilitatea să faceţi plângere şi/sau să declaraţi apel împotriva deciziei de repingere a aplicaţiei.

Publicitate