Comunitatea romanilor din UK

Drepturile pasagerilor cu autocarul

Noi drepturi pentru pasagerii care călătoresc în Uniunea Europeană cu autocarul
Pentru cetăţenii care călătoresc cu autobuzul sau autocarul este un nou Regulament al Uniunii Europene ce va impune respectarea unor noi drepturi.
Acest Regulament, cu nr. 181/2011 a fost publicat la 28 februarie 2011, iar dispozițiile sale se vor aplica de la 1 martie 2013.
Regulamentul se aplică integral în cazul serviciilor pe distanțe mari (și anume peste 250 km), și doar anumite dispoziții sunt aplicabile tuturor serviciilor, inclusiv celor pe distanțe mai mici.

Noile drepturi aplicabile pentru serviciile pe distanțe mari (și anume peste 250 km) includ, printre altele:
• Garantarea rambursării sau a redirecționăriiîn situații de rezervare peste limita locurilor disponibile, în cazul anulării sau ca urmare a unei întârzieri de peste 120 de minute față de momentul estimat al plecării;
• Asistență adecvată(cum ar fi gustări, mese, răcoritoare și, dacă este nevoie, cazare la hotel pentru maximum două nopți, la un tarif de maximum 80 EUR pe noapte, cu excepția cazurilor de condiții meteorologice extreme și dezastre naturale majore) în situațiile de anulare sau ca urmare a unei întârzieri de peste 90 de minute în cazul unei călătorii de peste trei ore;
• Asistență specifică gratuită pentru persoanele cu handicap și pentru cele cu mobilitate redusăatât în terminale, cât și la bord și, dacă este necesar, transport gratuit pentru persoanele care le însoțesc;
• Rambursareaa 50 % din prețul biletului în cazul unei întârzieri de peste 120 de minute față de momentul estimat al plecării, în cazul anulării călătoriei și în cazul în care transportatorul nu îi oferă pasagerului nici redirecționarea și nici rambursarea biletului;
• Informarea pasagerilor în cazul anulării serviciului sau producerii unei întârzieri la plecare;
• Protecția pasagerilor în cazul decesului, rănirii, pierderii sau al daunelorcauzate de accidente rutiere, în special în legătură cu nevoile imediate de ordin practic în caz de accident (inclusiv cazare la hotel pentru maximum două nopți, la un tarif de maximum 80 EUR pe noapte);.

Următoarele drepturi se vor aplica în cazul tuturor serviciilor (inclusiv pe distanțe mai mici de 250 de km):
• Tratament nediscriminatoriu pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă, precum și despăgubiri financiare pentru pierderea sau deteriorarea echipamentului de mobilitate al acestora, în caz de accident;
• Reguli minime referitoare la informațiile legate de călătorieoferite tuturor pasagerilor înaintea călătoriei și în timpul acesteia, precum și la informațiile cu caracter general privind drepturile acestora în terminale și online; prezentarea, la cerere, a acestor
informații întrun format accesibil, tocmai în interesul persoanelor cu mobilitate redusă, în măsura în care acest lucru este posibil;
• Organisme naționale independente în fiecare stat membru,responsabile cu aplicarea regulamentului și impunerea de sancțiuni atunci când este cazul.
• Nediscriminarebazată (direct sau indirect) pe criterii de naționalitate, în ceea ce privește tarifele și condițiile contractuale acordate pasagerilor;
• Un mecanism de gestionare a reclamațiilor de către transportatori care să fie disponibil pentru toți pasagerii;
Drepturile pasagerilor
Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul
In momentul in care cumpăraţi un bilet de autobuz sau de autocar, nu trebuie să plătiţi un preţ mai mare pentru că aveţi o anumită naţionalitate sau pentru că achiziţionaţi biletul dintr-un anumit loc. Aceste drepturile ale pasagerilor care călătoresc cu autobuzul sau autocarul se aplică în special în cazul deplasărilor pe distanţe lungi (peste 250 de km) care au ca punct de plecare sau ca destinaţie o ţară din UE. O parte din aceste drepturi se aplică tuturor serviciilor regulate.
Ţările din UE pot decide ca aceste prevederi să nu se aplice serviciilor regulate exclusiv naţionale sau celor oferite pe un traseu (inclusiv o oprire programată) care se află, în cea mai mare parte, în afara UE.
Anulări sau întârzieri
Aveţi întotdeauna dreptul la informaţii adecvate şi prompte cu privire la ceea ce se întâmplă pe durata aşteptării in cazul in care calatoria va este anulata sau întârziata.
In cazul in care deplasarea pentru care ati facut rezervarea se anulează sau are o întârziere de peste 2 ore, aveţi de ales între două posibilităţi:
• Rambursarea costul biletului şi, dacă este necesar, să vi se asigure transportul gratuit către punctul iniţial de plecare – de exemplu, dacă întârzierea sau anularea vă împiedică să vă îndepliniţi scopul călătoriei
• Asigurarea transportului, în condiţii similare, către destinaţia finală, în cel mai scurt timp şi fără costuri suplimentare.
Puteţi înainta o plângere şi solicita atât rambursarea costurilor, cât şi o despăgubire echivalentă cu 50% din preţul biletului dacă nu vi se oferă la timp posibilitatea de a alege, .
In situatia in care plecarea este anulată sau se efectuează cu o întâziere de peste 90 de minute iar durata deplasării pe distanţe lungi (peste 250 de km) depăşeşte 3 ore, aveţi dreptul la:
• Gustări şi băuturi răcoritoare – în funcţie de întârziere sau de durata aşteptării
• Cazare, dacă este necesar, pentru cel mult două nopţi, la preţul maxim de 80 de euro pe noapte. Transportatorul nu este obligat să vă asigure cazarea dacă întârzierea este cauzată de condiţii meteorologice extreme sau de dezastre naturale.
Accidente: despăgubiri şi asistenţă
În caz de deces, despăgubirea poate fi solicitată de membrii de familie pe care îi aveţi în întreţinere. Dreptul la despăgubiri il aveti dacă sunteţi rănit într-un accident de autobuz în timpul unei călătorii pe distanţe lungi (peste 250 de km). Compania transportatoare trebuie să vă despăgubească dacă bagajele sau alte bunuri vă sunt pierdute sau deteriorate într-un accident de autobuz pe durata unei deplasări pe distanţe lungi.
Dacă este necesar, transportatorul trebuie să vă asigure asistenţă imediată: prim ajutor, alimente, haine, transport şi cazare.
Plângeri
Puteţi adresa o plângere transportatorului în termen de 3 luni de la data la care a avut loc evenimentul in cazul în care consideraţi că nu v-au fost respectate drepturile. Acesta are la dispoziţie o lună pentru a confirma primirea plângerii şi 3 luni pentru a vă da un răspuns definitiv.
Dacă răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent.

Publicitate