Comunitatea romanilor din UK

Pasaportul electronic romanesc

Pasaportul electronic romanesc

La data de 13 Decembrie 2004, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si biometrice integrate in pasapoarte si documente de calatorie emise, Romania, ca stat membru al Uniunii Europere, a introdus in circulatie aceste pasapoarte electronice care contin datele biometrice ale titularului (amprentele digitale si fotografia).
Valabilitatea pasapoartului este de 5 ani, iar pentru minorii sub 6 ani, valabilitatea este de 3 ani.
O cerere pentru un pasaport romanesc se poate depune personal, la Sectia Consulara a ambasadei Romaniai la Londra.
Depunerea cererii se face doar pe baza de programare, de preferat prin adresa de email consulara@roemb.co.uk . Programarea mai poate fi facuta si la sediul Sectiei Consulare sau telefonic la numarul de telefon 020 760 29 833.
Pentru depunerea cererii este absolut necesara prezenta personala la Sectia consulara, deoarece ste necesara preluarea datelor biometrice. Dupa ce sunt depuse cererii pasapoartele vechi aflate in curs de valabilitatea, se pot folosi pana la ridicarea pasaportului nou.

Eliberare
Trebuie sa retineti ca pasapoartele electronice NU se elibereaza in regim de urgenta si ca acestea se confectioneaza in Romania si apoi se trimit la Sectia consulara.
Eliberarea ulterioara are loc la sediul sectiei consulare, numai in baza semnaturii titularului sau a unei persoane care poseda un act de imputernicire prin procura autentica (NU copie), de preferat intre orele 9 si 16, fara nici un fel de programare. Dumneavoastra va trebui doar sa prezentati chitanta, cartea de identitate si pasaportul anterior.
In situatii de urgenta, la cererea soliciantilor care locuiesc la distante foarte mari de Londra, pasapoartele pot fi remise si prin posta sau un serviciu de curierat rapid si securizat.
Este insa, foarte necesar sa prezentati pasaportul vechi deoarece acesta se anuleaza si se remite titularului spre pastrare.

Documente necesare

Paşaport electronic simplu, pentru cei cu domiciliul în România
– Formularul de cerere de servicii consulare;
– Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
– Paşaportul anterior, dacă este cazul.
– Taxa consulară este de £89 şi se achită numai numerar la sediul Secţiei consulare.
Paşaport electronic simplu pentru minori de peste 14 ani
– formularul de cerere de servicii consulare;
– cartea de identitate;
– paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul;
– certificatul de naştere românesc. În cazul celor eliberate de autorităţile britanice este obligatorie transcrierea lor prealabilă în România;
– certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă este cazul). Certifcatele emise în străintate au nevoie de transcriere în România;
– certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
– cărţile de identitate valabile ale părinţilor (si paşaport – dacă există);
– declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor. Declaraţiile se dau personal la Secţia Consulară în momentul depunerii cererii. Prezenţa minorului şi a părinţilor este obligatorie.
Taxa consulară este de £89 şi se achită numai numerar la sediul Secţiei consulare.

Paşaport electronic simplu pentru minori sub 14 ani

Prezenţa minorului şi a părinţilor este obligatorie
Cererea se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.
– formularul de cerere de servicii consulare;
– paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul;
– certificatul de naştere românesc;
– certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă este cazul);
– certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul),
– cărţile de identitate valabile ale părinţilor (şi paşaport – dacă există);
Taxa consulară este de £89 şi se achită numai numerar la sediul Secţiei consulare.

Pentru cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în Marea Britanie
Pe pagina a doua a paşaportului se menţioneaza la rubrica domiciliu: Marea Britanie
– dovada domiciliului din Marea Britanie: paşaport britanic sau certificatul de înregistrare (blue card sau yellow card);
– certificatul de naştere românesc.
– certificatul de căsătorie românesc (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);
– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (pentru cei divorţaţi);
– certificatul deces românesc al soţului/soţiei (pentru cei văduvi);
– buletinul sau cărtea de identitate românească;
– paşaportul anterior, dacă este cazul;
– în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie britanice;
-pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul Sectiei consulare;
– în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
Taxa consulară este de £89 şi se achită numai numerar la sediul Secţiei consulare.

Un singur domiciliu
Conform legii nr.248/2005 art.34, orice cetatean roman care isi stabileste domiciliul in strainatate are obligatia sa predea actul de identitate care atesta existenta domiciliului in Romania (cartea de identitate sau buletinul).
Cetatenii romani au dreptul sa-si stabileasca si sa-si schimbe locuinta in mod liber insa nu pot avea in acelasi timp decat un singur domiciliu si/sau o singura resedinta. In situatia in care acestia detin totusi mai multe locuinte, isi pot stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele.

Paşaport electronic pentru cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în Marea Britanie – minori
Pe pagina a doua a paşaportului se menţionează la rubrica domiciliu: Marea Britanie

– dovada domiciliului din Marea Britanie al părinţilor (şi a minorului dacă are un document separat de cel al părinţilor);
– formularul de cerere de servicii consulare;
– certificatul de naştere românesc;
– paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul;
– certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă este cazul);
– sentinţa de divorţ (în cazul părintilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat copilul,
– certificatul de deces al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat);
– cărţile de identitate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor valabile;
– declaraţia de acord a părinţilor pentru eliberarea paşaportului; Prezenţa minorului şi a părinţilor este obligatorie
Paşapoartele temporare
In situatii de urgenta, pot fi eliberate pasapoarte temporare, cu o valabilitate de 1 an atunci cand solicitantul probeaza necesitatea si capacitatea continuarii imediate a calatoriei in strainatate (bilet de avion/alte documente) sau intervine o situatie de exceptie documentata corespunzator, care sa indice imposibilitatea procesarii unui pasaport simplu electronic. Taxa consulara pentru un pasaport temporar este de £73.

Publicitate