Comunitatea romanilor din UK

pensia de invaliditate

Invaliditatea reprezinta pierderea totala sau cel putin a unei jumatati din capacitatea de munca a unei persoane.
Invaliditatea poate fi de gradul: I, II sau III, in functie de cerintele locului de munca, precum si de gradul de reducere a capacitatii de munca.
Invaliditatea de gradul I reprezinta pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala. Persoana care are o astfel de invaliditate are nevoie de ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane.
Invaliditatea de gradul II consta in pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial. De aceasta data invalidul nu are nevoie de ajutorul unei alte persoane.
Invaliditatea de gradul III se manifesta prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.
Pot beneficia de pensie de invaliditate, persoanele care au devenit invalide in urma:
• accidentelor de munca, conform legii;
• bolilor profesionale sau a tuberculozei;
• bolilor obisnuite sau a accidentelor care nu au legatura cu munca.
In categoria de invalizi cu dreptul la pensie intra si:
• asiguratii care au satisfacut serviciul militar ca militari in termen sau militari cu termen redus, pe durata legal stabilita, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;
• elevii si studentii care si-au pierdut total sau partial capacitatile muncii in urma unor accidente sau boli profesionale produse in timpul si din cauza practicii profesionale;
• persoanele care au participat la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori la evenimentele revolutionare din decembrie 1989 si au devenit invalizi ca urmare a acestei participari.
O persoana poate fi incadrata intr-un anumit grad de invaliditate in functie de diagnosticul dat de medicul specializat in expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. Medicul trebuie sa analizeze documentatia furnizata de pacient si sa sa-si spuna parerea in termen de 30 de zile de la data cererii solicitantului. Diagnosticul medicului poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Pentru rezolvarea contestatiei se cere si parerea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca. Decizia Institutului National este definitiva si nu poate fi contestata decat in instanta judecatoreasca, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. In cazul in care nu se face nici un fel de contestatie, decizia medicului este cea finala.
Solicitantul la pensie trebuie sa depuna o cerere la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul sau. Cererea trebuie insotita de urmatoarele acte:
• decizia medicului expert al asigurarilor sociale;
• cartea de munca, in original plus copie;
• carnetul de asigurari sociale, in original plus copie;
• adeverinta cu privire la sporurile si adaosurile stabilite prin lege sau prin contractul colectiv sau individual de munca;
• in cazul unor conditii deosebite de munca, o adeverinta doveditoare;
• livretul militar, in original plus copie, dupa caz;
• diploma de studii si foaia matricola, original plus copie;
• pentru cei care au facut studii universitare in strainatate este nevoie de dovada recunoasterii lor de catre statul roman;
• dovada certificarii stagiului de cotizare.
Luandu-se in considerare tipul de afectiune suferita, pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale la intervale de 6-12 luni pana in momentul in care implinesc varsta standard de pensionare.
In urma acestei revizuiri, medicul expert al asigurarilor sociale decide urmatoarele:
• mentinerea aceluiasi grad de invaliditate, intrucat situatia invalidului nu s-a agravat, dar nici nu s-a diminuat;
• incadrarea in alt grad de invaliditate, daca situatia invalidului s-a schimbat fata de ultima intalnire cu medicul;
• incetarea calitatii de pensionar de invaliditate, in cazul in care invalidul si-a recapatat capacitatea de munca.
In cazul in care pensionarul nu se prezinta la revizuirea medicala, i se va suspenda plata pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.
Fac exceptie de la revizuire, pensionarii care:
• prezinta invaliditati care nu mai dau posibilitatea redobandirii capacitatii de munca;
• au atins varsta standard pentru pensionare;
• au varsta mai mica cu 5 ani fata de varsta standard de pensionare, dar au indeplinit stagiul complet de cotizare.
Daca starea sanatatii pensionarului de invaliditate se agraveaza sau se remediaza, acesta poate cere singur revizuirea medicala pentru deciderea gradului sau de invaliditate.

Publicitate