Comunitatea romanilor din UK

pensia de urmas

Pensia de urmas reprezinta pensia care revine copiilor sau sotului supravietuitor, in urma decesului unei persoane pensionate sau care indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.
Pensia de urmas este asigurata copiilor care indeplinesc urmatoarele conditii:
• au varsta mai mica de 16 ani;
• isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara sa depaseasca varsta de 26 de ani;
• in cazul unei invaliditati de orice grad, daca copilul indeplinea conditiile stabilite anterior.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas in urmatoarele situatii:
• daca casatoria a durat cel putin 15 ani, sotul poate primi pensie de urmas la implinirea varstei standard de pensionare, pe tot timpul vietii;
• daca casatoria a durat cel putin 10 ani, sotul poate primi pensia de urmas la implinirea varstei standard de pensionare, dar valoarea acesteia se micsoreaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 0,6% pentru fiecare an de casatorie in minus fata de cei 15 stabiliti;
• in caz de invaliditate de gradul I sau II si daca casatoria a durat cel putin 1 an, sotul poate primi pensia de urmas;
• in cazul in care decesul s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei, sotul poate primi pensie de urmas indiferent de varsta sau de durata casatoriei; pensia se acorda daca solicitantul nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie;
• daca in momentul respectiv sotul supravietuitor nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, acesta poate beneficia de pensie de urmas pentru o perioada de 6 luni de la data decesului;
• daca la data decesului, sotul are in intretinere unul sau mai multi copii cu varsta mai mica de 7 ani, poate primi pensie de urmas pana ce ultimul copil implineste 7 ani, bineinteles daca nu are alte venituri, sau venituri mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.
Dupa stabilirea conditiilor in care se poate acorda pensia de urmas, solicitantul trebuie sa depuna o cerere pentru obtinerea pensiei la care se anexeaza si urmatoarele:
• certificatul de deces, in original plus copie;
• motivul decesului, in cazul in care decedatul nu era pensionat;
• actele de identitate, precum si certificatele de nastere ale solicitantului si ale urmasilor din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul;
• actul de casatorie;
• cartea de munca, in original plus copie;
• livretul militar, in original plus copie, dupa caz;
• talonul de pensie al decedatului.
Acest dosar tebuie depus la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului in termen de 90 de zile de la data decesului. Daca dosarul va fi depus dupa cele 90 de zile stabilite, solicitantul va primi pensia incepand cu data depunerii cererii. In cazul depunerii cererii la termenul stabilit, solicitantul va beneficia de pensie incepand cu data decesului, in situatia in care decedatul nu era pensionar si la o luna dupa deces, in cazul in care decedatul era pensionar.
Daca solicitantul pensiei indeplineste conditiile de pensionare mai tarziu, dosarul trebuie depus in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.
Valoarea pensiei de urmas se calculeaza aplicand un procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator conform numarului de urmasi indreptatiti, astfel:
• pentru un singur urmas – 50%;
• pentru 2 urmasi – 75%;
• pentru 3 sau mai multi urmasi – 100%.
Daca unui copil ii mor ambii parinti, valoarea pensiei se va calcula dupa fiecare parinte.

Publicitate