Comunitatea romanilor din UK

pensia privata obligatorie

Pensia privata reprezinta un supliment la pensia acordata de sistemul public. Ea este acordata de sistemul fondurilor de pensii administrate privat. Pentru a putea beneficia de aceasta pensie, persoana interesata trebuie in primul rand sa aiba varsta mai mica de 35 de ani, sa contribuie la sistemul public de pensii si sa se inscrie la un fond de pensii privat. Persoanele intre 35 de ani si 45 de ani se pot inscrie si ele la un astfel de fond, cu conditia sa contribuie si ele la sistemul public de pensii si sa fie asigurate. O persoana nu se poate inscrie in acelasi timp la mai multe fonduri de pensii private.
Persoana interesata trebuie sa isi aleaga fondul privat de pensii si sa semneze un act de aderare individual. Inainte de semnarea actului se ofera participantului informatii cu privire la conditiile sistemului de pensii ales, drepturile si obligatiile sale, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si natura si distributia acestor riscuri. El poate beneficia, la cerere, si de alte informatii mai amanuntite cum ar fi:
• riscul investitiei;
• gama de optiuni de investitii, daca este cazul;
• portofoliul existent de investitii;
• expunerea la risc si costurile legate de investitii.
O data inscrisi la acest fond de pensii privat, participantii nu se pot retrage pe toata perioada pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschiderea dreptului la pensie privata. Participantul care are un venit net mai mic decat cel stabilit de normele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru acordarea unei pensii private minime, va primi o plata unica sau, la cerere, in rate pe o durata de maxim 5 ani.
Contributia la fondul de pensii privat face parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. Aceasta contributie se calculeaza din venitul brut al asiguratului folosind acelasi sistem ca si cel stabilit pentru contributia de asigurari sociale. Tot in baza sistemului de asigurari sociale se stabileste si retinerea, precum si termenele de plata ale contributiei la fondul de pensii privat.
La inceputul colectarii, valoarea contributiei este de 2% din baza de calcul, pentru ca apoi, dupa 8 ani de la inceputul colectarii sa ajunga la 6%, cu o crestere de 0,5 procentuale pe an, de la 1 ianuarie a fiecarui an.
Daca contributia la fondul de pensii privata nu este achitata la termenul stabilit, asiguratul va trebui :
• sa plateasca dobanzi si penalitati de intarziere;
• sa suporte modalitatile de executare silita ale institutiei de colectare, precum si a celorlalte modalitati de stingere a debitelor, conform dispozitiilor legale de colectare a creantelor bugetare.
Participantul poate primi pensia privata o data cu indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta in sistemul public. Pensia se plateste direct participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia. Suma de bani care ii revine participantului nu este mai mica decat valoarea contributiilor platite, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale.
Participantul va primi pensia privata chiar daca isi schimba domiciliul sau resedinta, luandu-se in considerare acordurile si conventiile internationale la care Romania a luat parte. Plata pensiei se poate face fie in moneda tarii in care are domiciliul, fie intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Publicitate