Comunitatea romanilor din UK

pensie pentru limita de virsta

Beneficiaza de dreptul la pensie pentru limita de varsta, persoanele care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii:
• au atins varsta standard de pensionare, si anume 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, in Romania;
• au ajuns la stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public, si anume 15 ani atat pentru femei cat si pentru barbati;
• au platit contributia de asigurari sociale.
Persoanele care indeplinesc aceste conditii trebuie sa depuna o cerere la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul sau. In afara cererii trebuie sa anexeze si actele care demonstreaza indeplinirea acestor conditii, si anume:
• cartea de munca, in original plus copie;
• carnetul de asigurari sociale, in original plus copie;
• dovada certificarii stagiului de cotizare;
• livretul militar, in original plus copie, dupa caz;
• in cazul in care asiguratul si-a desfasurat activitatea in conditii de munca deosebite, trebuie anexata si o adeverinta doveditoare;
• adeverinta cu privire la sporurile si adaosurile stabilite prin lege sau prin contractul colectiv sau individual de munca;
• adeverinta care sa specifice data incetarii calitatii de asigurat;
• diploma de studii si foaia matricola sau o adeverinta in care sa fie mentionata durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi;
• pentru persoanele care au studiat in strainatate, este nevoie de dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
• declaratie pe propria raspundere ca solicitantul, in cazul unei femei, a nascut si crescut 3 sau mai multi copii pana la varsta de 10 ani;
• certificatele de nastere ale copiilor.
Dosarul astfel intocmit trebuie depus in termen de 30 de zile de la data la care solicitantul a indeplinit conditiile de pensionare. In aceste conditii, pensia este calculata de la data la care a indeplinit conditiile. Daca dosarul nu se depune in 30 de zile, pensia va fi calculata incepand cu data depunerii dosarului.
In cazul in care o persoana a atins limita standard pentru pensionare indeplinind toate celelalte conditii de pensionare, nu isi poate continua activitatea decat cu acordul angajatorului.
Limita de varsta pentru pensionare difera la unele persoane care au desfasurat activitati deosebite cum ar fi:
• activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca;
• activitatea in aviatia civila, respectiv personalul navigant sau in profesiile artistice;
• activitatea in cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare.
Pentru aceste persoane la reducerea limitei de varsta se i-a in considerare si stagiul de cotizatie, astfel:
• cei care au lucrat in subteran indeplinind un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii, pot beneficia de pensie incepand cu varsta de 45 de ani;
• celor care au lucrat in aviatia civila, personalul navigant, precum si cei care au profesii artistice indeplinind un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani li se poate reduce varsta standard de pensionare cu pana la 15 ani;
• cei care au lucrat in domeniul cercetarii, exlorarii, exploatarii sau prelucrarii materiilor prime indeplinind un stagiu de cotizare de 15 ani, in cazul celor din zona I de expunere la radiatii si de 17 ani, in cazul celor din zona II de expunere a radiatiilor, pot beneficia de pensie indiferent de varsta;
In cazul in care nu s-a atins stagiul de cotizare corespunzator activitatii desfasurate, persoana in cauza beneficiaza oricum de reducerea varstei standard de pensionare, doar ca reducerea se face proportional cu stagiile totale de cotizare necesare.
Persoanele care au indeplinit stagii de cotizare in conditii speciale sau deosebite de munca pot beneficia simultan de reducerea varstelor standard de pensionare corespunzatoare fiecarei situatii, insa fara a depasi 12 ani de reducere.

Publicitate