Comunitatea romanilor din UK

pensionari romani cu domiciliu in uk

In momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, reglementarile europene reusesc sa inlature barierele cu privire la cetatenie si domiciliu, anuland legea potrivit careia pensia se acorda doar cetatenilor romani care aveau domiciliul pe teritoriul Romaniei. Conform legii anteriore aderarii, plata pensiei se suspenda pe perioada in care pensionarul avea domiciliul stabilit pe teritoriul altei tari, cum ar fi UK.
Astfel asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni britanici sau apatrizi, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, iar stagiul de cotizare este constituit din perioada in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale atat in sistemul public din Romania, cat si in alte tari, conform acordurilor sau conventiilor semnate de Romania.
Drepturile de asigurari sociale acordate de sistemul public din Romania, pot fi transferate in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, cu conditia ca acest transfer sa poate fi demonstrat prin intermediul unor instrumente juridice.
Cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in UK care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de pensie din partea statului roman, trebuie sa exercite operatiuni de stabilire si de incasare a drepturilor de pensiei pe teritoriul UK. Aceste operatiuni pot fi facute:
• personal de catre titularul drepturilor de pensie, prin depunerea dosarului de pensionare si deschiderea unui cont curent personal la S.C. BANC POST S.A.;
• indirect prin intermediul unui mandatar cu domiciliul in Romania, desemnat prin procura speciala, care sa depuna dosarul de pensionare si sa deschida un cont curent in numele solicitantului.
Solicitantul pensiei sau mandatarul acestuia trebuie sa depuna o cerere la casa teritoriala de pensii. Cererea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
• cartea de munca in original plus copie;
• livret militar in original plus copie;
• diploma de studii superioare in original plus copie sau adeverinta din care sa rezulte durata normala pe perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
• adeverinta cu privire la sporurile si adaosurile stabilite prin lege sau contractul de munca;
• in cazul unor conditii de munca speciale este necesara o adeverinta care sa le confirme;
• adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;
• confirmare de la banca in privinta deschiderii unui cont curent pe numele solicitantului.
Daca titularul pensiei numeste un mandatar care sa incaseze si plata pensiei, atunci casa de pensii catre care trebuie sa se adreseze este cea din raza de domiciliu a mandatarului, nu cel al titularului.
Dupa acceptarea dosarului de pensie, banii care revin titularului vor fi depusi direct in contul curent deschis de acesta. Acesti bani pot fi ridicati fie de catre titular, prin prezentarea actului de identitate, fie de catre mandatarul sau, prin prezentarea procurii speciale.
Comunicarea detaliilor bancare se poate face:
• prin depunerea sau transmiterea de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procura speciala in acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii, a declaratiei de transfer in UK al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
• prin transmiterea declaratiei prin posta sau pe e-mail, scanata, la adresa electronica oficiala a casei teritoriale de pensii, postata de institutia mentionata pe site-ul acesteia.

Publicitate